Sunteți pe pagina 1din 8

CAEJ 5140A/73/26.10.

2018 Avizat,

LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU"

Director,

Prof. Petre Floriana

MY FAVOURITE CHARACTER
2019-2020

Mihail Kogălniceanu, Constanţa


REGULAMENTUL CONCURSULUI
MY FAVOURITE CHARACTER

PREZENTAREA PROIECTULUI

Propunerea acestui proiect vine în urma analizării calendarelor CAER/CAEJ unde s-a constatat
numărul mic de proiecte cu tematică transcurriculară de limbi străine şi artă, precum şi dorinţa
exprimată a elevilor de a lua parte la astfel de concursuri.

Scopul proiectului – dezvoltarea creativităţii elevilor

Obiectivele specifice ale proiectului: să-si dezvolte vocabularul în utilizarea limbilor străine

Grupul ţintă: elevii claselor 4 – 10 pentru participare directă


elevii claselor 4 – 12 pentru participare indirectă

Beneficiarii direcți și indirecți: elevi, profesori, părinţi

Durata proiectului: 1 an şcolar

Activitati cu participare INDIRECTĂ (clasele 4 – 12):

Sectiunea 1. Bandă desenată


Perioada de desfăşurare: noiembrie – 15 februarie 2020
Descrierea pe scurt a activității: elevii realizeaza benzi desenate compuse din minim 4 secvenţe care să
surprindă o scenetă din viaţa personajului lor preferat. Replicile sunt compuse de elevi şi pot fi scrise
în limba română, engleză sau franceză.
Tehnica de lucru este la alegere: desen, colaj, grafică.
Pe o foaie separata anexata se trece titlul lucrarii, nume si prenume elev, clasa, scoala,
localitatea, profesor coordonator.

Sectiunea 2. O zi din viaţa personajului meu preferat


Perioada de desfăşurare: noiembrie – 15 februarie 2020
Descrierea pe scurt a activității: elevii realizeaza o compunere în care să prezinte o zi din viaţa
presonajului lor preferat. Compunerile pot fi scrise în limba română, engleză sau franceză.
Compunerile se vor redacta :

 în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat justified);


 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, in dreapta se va scrie numele si prenumele elevului, clasa, scoala,
localitatea si profesorul coordonator (Times New Roman, 12, Bold);
 apoi, la două rânduri distanta se va scrie textul lucrării cu diacritice unde este necesar (Times
New Roman, 12, justified)
clasa 4: 10-12 randuri
clasa 5-6: 12-15 randuri clasa 9-10: 20-25 randuri
clasa 7-8: 15-20 randuri clasa 11-12: 25-30 randuri
Un profesor poate participa cu 3 elevi pe nivel pentru fiecare sectiune.
Lucrarile vor fi trimise alaturi de fisa de inscriere (anexa 1) si acordul de parteneriat semnat
si stampilat impreuna cu un PLIC AUTOADRESAT, pe adresa Strada Kara-Murat Nr. 37,
loc. Mihail Kogălniceanu, Constanţa cu mentiunea PENTRU CONCURSUL “MY
FAVOURITE CHARACTER” si pe email: myfavouritecharacter.concurs@yahoo.com
Modul de jurizare si criterii:
 Se vor acorda diplome pentru locurile I, II şi III şi trei menţiuni, pentru fiecare
secţiune şi nivel de studiu.
 Diplomele elevilor, adeverinţele cadrelor didactice coordonatoare, precum şi acordul de
parteneriat semnat şi ştampilat, le vom expedia in plicurile autoadresate in cursul lunii iunie
2019.
 Nu se admit contestatii.

Criterii de selectare si evaluare:


 originalitatea,
 creativitatea,
 incadrarea in tema,
 respectarea regulilor de gramatica,
 aspectul ingrijit,
 respectarea cerintelor de redactare (unde este cazul)

Activitati cu participare DIRECTĂ:

Concurs de limba engleză

Descrierea pe scurt a activității: elevii participă direct la un concurs de limba engleză. Subiectele sunt
menite să le verifice cunoştinţele de vocabular şi gramatică.

Faza pe scoala: cu participare DIRECTA - 24 – 29 februarie 2020 - in scoala de provenienta (cu


subiecte realizate in scoala dupa modelele anunţate). Se califica elevii cu punctaj de minim 85 puncte
in limita a 5 elevi pe nivel. Se va completa O SINGURA FISA DE INSCRIERE (vezi anexa 2) pe
scoala si va fi trimisa pana pe data de 7 martie 2020 pe adresa de mail
myfavouritecharacter.concurs@yahoo.com

Faza judeteana: cu participare DIRECTA – 28 martie 2020 - la Liceul Teoretic „Mihail


Kogălniceanu”, loc. Mihail Kogalniceanu, Constanta. Prezenta in sali se va face intre 8.30-8.45.
Concursul incepe la ora 9.00. Concursul va dura 1 ora si 30 minute. Elevii vor avea asupra lor, vizat,
carnetul de elev. Alte detalii se vor trimite in preajma concursului, pe adresele de email scrise in fisele
de inscriere.

Modul de jurizare si criterii:

 Se vor acorda diplome pentru locurile I, II şi III şi mentiuni astfel: PREMIUL I (100-95
puncte); PREMIUL II (95-90 puncte); PREMIUL III (90-85 puncte); MENTIUNE (85-80
puncte);
 Diplomele elevilor, adeverinţele cadrelor didactice coordonatoare,
precum şi acordul de parteneriat semnat şi ştampilat vor putea fi ridicate de la biblioteca liceului in
perioada 11 – 22 mai 2020.
 Comisia de concurs este hotărâtă de către coordonatorii proiectului
 Nu se admit contestatii

Persoane de contact:

Prof. Ruse Anca – Cristiana telefon: 0728618483

Prof. Vlad Loredana – Gabriela telefon: 0724000925


Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – PROIECT EDUCAŢIONAL

My Favourite Character

2019 - 2020

PARTICIPARE INDIRECTA

1. Şcoala ……………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………
Loc:………………………….Jud:………………………………………
2. Numele şi prenumele îndrumătorului …………………………………………………….
3. Numarul de telefon al indrumatorului: ..............................................................................
4. Adresa de e-mail a indrumatorului ……………………………………………………..
5. Adresa de expediere: ..................................................................................................

Nr. Numele şi prenumele Clasa Titlul lucrării Secţiunea


Crt. elevului

Cadru didactic coordonator,


Anexa 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – PROIECT EDUCAŢIONAL

My Favourite Character

2019 - 2020

PARTICIPARE DIRECTA

ELEVI CALIFICATI LA FAZA JUDETEANA

1. Şcoala ……………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………
Loc:………………………….Jud:………………………………………
2. Numele şi prenumele indrumatorului…………………………….................….
3. Numarul de telefon al indrumatorului: .................................................................
4. Adresa de e-mail si al indrumatorului……………………………....................…..

Nr. Numele şi prenumele Clasa Profesor Observaţii


Crt. elevului coordonator

Director, Cadru didactic,


Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Liceul/Școala___________________________
Judeţul Constanţa Județul_____________________________________
Nr. înregistrare_______________ Nr. de înregistrare________________________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astă zi, ………………………. între şcolile:

- Liceul Teoretic “Mihail Kogă lniceanu”, judetul Constanţa, reprezentat de director prof. Petre Floriana, şi
profesori iniţiatori ai Proiectului educaţional, “My Favourite Character” Ruse Anca, Vlad Loredana, Petre
Floriana
- Ş coala ........................................................................................, reprezentată de prof. ..........................................................., în
calitate de director si ...…………………………………..………in calitate de partener în cadrul Proiectului
educational ,,My Favourite Character”

Durata: octombrie 2019 – mai 2020

Şcoala coordonatoare se obligă :


 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere
 Să colecteze lucră rile realizate de că tre parteneri
 Să asigure jurizarea lucră rilor
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele
 Să mediatizeze rezultatele concursului

Şcoala participantă se obligă:


 Să înscrie elevii in concurs
 Să îndrume elevii in realizarea lucră rilor
 Să expedieze lucră rile pe adresa mentionata in proiect
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele obţinute

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului, pentru ca acesta să se deruleze conform
graficului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Şcoala ……………………………………..

Director, Director,

Prof. Petre Floriana Prof.


REGULAMENTUL CONCURSULUI
“MY FAVOURITE CHARACTER”

PREZENTAREA PROIECTULUI

Propunerea acestui proiect vine în urma analizării calendarelor CAER/CAEJ unde s-a constatat
numărul mic de proiecte cu tematică transcurriculară de limbi străine şi artă, precum şi dorinţa
exprimată a elevilor de a lua parte la astfel de concursuri.

Scopul proiectului – dezvoltarea creativităţii elevilor

Obiectivele specifice ale proiectului: să-si dezvolte vocabularul în utilizarea limbilor străine

Grupul ţintă: elevii claselor 4 – 10 pentru participare directă


elevii claselor 4 – 12 pentru participare indirectă

Beneficiarii direcți și indirecți: elevi, profesori, părinţi

Durata proiectului: 1 an şcolar

Activitati cu participare INDIRECTĂ (clasele 4 – 12):

Sectiunea 1. Bandă desenată


Perioada de desfăşurare: noiembrie – 15 februarie 2020
Descrierea pe scurt a activității: elevii realizeaza benzi desenate compuse din minim 4 secvenţe care să
surprindă o scenetă din viaţa personajului lor preferat. Replicile sunt compuse de elevi şi pot fi scrise
în limba română, engleză sau franceză.
Tehnica de lucru este la alegere: desen, colaj, grafică.
Pe o foaie separata anexata se trece titlul lucrarii, nume si prenume elev, clasa, scoala,
localitatea, profesor coordonator.

Sectiunea 2. O zi din viaţa personajului meu preferat


Perioada de desfăşurare: noiembrie – 15 februarie 2020
Descrierea pe scurt a activității: elevii realizeaza o compunere în care să prezinte o zi din viaţa
presonajului lor preferat. Compunerile pot fi scrise în limba română, engleză sau franceză.
Compunerile se vor redacta :

 în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat justified);


 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, in dreapta se va scrie numele si prenumele elevului, clasa, scoala,
localitatea si profesorul coordonator (Times New Roman, 12, Bold);
 apoi, la două rânduri distanta se va scrie textul lucrării cu diacritice unde este necesar (Times
New Roman, 12, justified)
clasa 4: 10-12 randuri
clasa 5-6: 12-15 randuri
clasa 7-8: 15-20 randuri
Un profesor poate participa cu 3 elevi pe nivel pentru fiecare sectiune.
Lucrarile vor fi trimise alaturi de fisa de inscriere (anexa 1) si acordul de parteneriat semnat
si stampilat impreuna cu un PLIC AUTOADRESAT, pe adresa Strada Kara-Murat Nr. 37,
loc. Mihail Kogălniceanu, Constanţa cu mentiunea PENTRU CONCURSUL “MY
FAVOURITE CHARACTER” si pe email: myfavouritecharacter.concurs@yahoo.com
Modul de jurizare si criterii:
 Se vor acorda diplome pentru locurile I, II şi III şi trei menţiuni, pentru fiecare
secţiune şi nivel de studiu.
 Diplomele elevilor, adeverinţele cadrelor didactice coordonatoare, precum şi acordul de
parteneriat semnat şi ştampilat, le vom expedia in plicurile autoadresate in cursul lunii iunie
2019.
 Nu se admit contestatii.

Criterii de selectare si evaluare:


 originalitatea,
 creativitatea,
 incadrarea in tema,
 respectarea regulilor de gramatica,
 aspectul ingrijit,
 respectarea cerintelor de redactare (unde este cazul)

Activitati cu participare DIRECTĂ:

Concurs de limba engleză

Descrierea pe scurt a activității: elevii participă direct la un concurs de limba engleză. Subiectele sunt
menite să le verifice cunoştinţele de vocabular şi gramatică.

Faza pe scoala: cu participare DIRECTA - 24 – 29 februarie 2020 - in scoala de provenienta (cu


subiecte realizate in scoala dupa modelele anunţate). Se califica elevii cu punctaj de minim 85 puncte
in limita a 5 elevi pe nivel. Se va completa O SINGURA FISA DE INSCRIERE (vezi anexa 2) pe
scoala si va fi trimisa pana pe data de 7 martie 2020 pe adresa de mail
myfavouritecharacter.concurs@yahoo.com

Faza judeteana: cu participare DIRECTA – 28 martie 2020 - la Liceul Teoretic „Mihail


Kogălniceanu”, loc. Mihail Kogalniceanu, Constanta. Prezenta in sali se va face intre 8.30-8.45.
Concursul incepe la ora 9.00. Concursul va dura 1 ora si 30 minute. Elevii vor avea asupra lor, vizat,
carnetul de elev. Alte detalii se vor trimite in preajma concursului, pe adresele de email scrise in fisele
de inscriere.

Modul de jurizare si criterii:

 Se vor acorda diplome pentru locurile I, II şi III şi mentiuni astfel: PREMIUL I (100-95
puncte); PREMIUL II (95-90 puncte); PREMIUL III (90-85 puncte); MENTIUNE (85-80
puncte);
 Diplomele elevilor, adeverinţele cadrelor didactice coordonatoare,
precum şi acordul de parteneriat semnat şi ştampilat vor putea fi ridicate de la biblioteca liceului in
perioada 11 – 22 mai 2020.
 Comisia de concurs este hotărâtă de către coordonatorii proiectului
 Nu se admit contestatii

Director, Coordonatori,

Prof. Petre Floriana Prof. Ruse Anca - Cristiana


Prof. Vlad Loredana - Gabriela

S-ar putea să vă placă și