Sunteți pe pagina 1din 8

REGULAMENT DE PARTICIPARE

ACTIVITATEA NR. 1 EXPOZITIE – CONCURS - NATIONAL


,, IN ASTEPTAREA SARBATORILOR DE IARNA !,,
EDITIA a - III–a 09 DECEMBRIE 2014

1. Concursul se desfăşoară la nivel naţional şi se adresează preşcolarilor şi şcolarilor


mici clasele: pregatitoare si I-IV.
2. SECTIUNI: a) desen/ pictură;
b) colaj;
c) podoabe pentru sărbătorile de iarnă.
3. Fiecare unitate poate participa la concurs cu maxim 3 lucrări pe grupă/ clasă.
Lucrările de la secţiunea a şi b vor fi realizate în format A4 (desen, pictură, colaj). Pe spatele
lucrării vor fi trecute următoarele date: numele şi prenumele copilului care a realizat lucrarea,
grupa, educatoare (sau educatoarele, în cazul G.P.P- urilor), unitatea de învăţământ. La secţiunea
c – vor fi realizate diferite podoabe pentru sărbătorile de iarnă în tehnici de lucru la alegere şi se
va ataşa o etichetă cu aceleaşi date.
4. Înscrierea concurenţilor şi predarea lucrărilor se face în perioada 20.11.2014 –
04.12.2014 pe baza fişei de înscriere ANEXA 1, completată şi ştampilată de directorul unităţii.
Cadrele didactice care doresc Acord de parteneriat vor mai atasa in plic 2 exemplare completate
si stampilate de directorul unităţii la urmatoarea adresa: G.P.N. NR 13, str. Alexandru
Marghiloman, nr. 273 Buzau – persoană de contact TEODORESCU DANIELA - tel
0727186935, sau G.P.N. ,,PINOCHIO”, strada TRANSILVANIEI, NR.71, Buzau – persoană
de contact RIZEA AURORA - tel. 0745008518. Vă rugăm să ataşaţi un plic A4 timbrat şi
autoadresat pentru expedierea diplomelor.
Cadrele didactice participante din judeţ pot preda plicul şi personal la cadrele didactice
organizatoare.
5. Concursul se va desfăşura la Galleria Mall Buzău în data de 09.12.2014 iar lucrările
pot fi admirate de către doritori în perioada 10.12.2014 / 20.12.2014 la etaj I - Galleria Mall
Buzău
6. Juriul va fi format din specialişti de la Palatul Copiilor Buzău, inspectori de
specialitate, profesori de la Liceul de Artă ,,Margareta Sterian,, directorul unităţii organizatoare,
educatoare.
7. Se vor acorda maxim: 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 menţiuni, premii
speciale si diplome de participare pentru fiecare secţiune şi adeverinţe de participare cadrelor
didactice îndrumӑtoare si vor fi expediate până la data de 15.03.2015.
8. Lucrările nu se returnează
9.Program de desfăşurare:
Ora: 14.00 - 14,15 – Primirea invitaţilor şi deschiderea festivă a expoziţiei;
14.15 – 15.30 – Vernisajul expoziţiei;
15.30 – 16.00 – Festivitatea de premiere;
16.00 – 16.30 – Inchiderea expoziţiei – aprecierile partenerilor proiectului
Vă aşteptăm cu drag să întâmpinăm împreună sărbătorile de iarnă !
REGULAMENT DE PARTICIPARE
ACTIVITATEA NR. 2 FESTIVAL – CONCURS - NATIONAL
,, E VREMEA COLINDELOR!,,
EDITIA - III – 10 DECEMBRIE 2014
Festval – concurs ce e adresează preşcolarilor şi şcolarilor mici ;
1. Secţiuni:
a) – OBICEIURI DE IARNA: colinde, obiceiuri, uratori
b) - CULTURA SI TRADITII : muzica populara - solist vocal, grup vocal.
dansuri populare
c) - MUZICA USOARA - muzica usoara - solist vocal, grup vocal.
- dans modern
2. Înscrierea copiilor la concurs se va face în perioada 20.11.2014 – 04.12.2014 pe baza
urmatoarelor documente:
* fişa de înscriere ANEXA 2 completată şi ştampilată de directorul unităţii;
* acord de parteneriat( in dublu exemplar pentru cadrele didactice care doresc un exemplar)
completate si stampilate de directorul unităţii;
* negativul / linia melodica înregistrat la capăt de CD in format mp3 sau trimis pe adresa de
email teoadrian70@yahoo.com -
* un plic A4 timbrat şi autoadresat pentru expedierea diplomelor.
Toate documentele vor fi expediate la urmatoarea adresa:G.P.N. NR 13, str. Alexandru
Marghiloman, nr. 273 Buzau – persoană de contact TEODORESCU DANIELA - tel
0727186935, sau G.P.N. ,,PINOCHIO”, strada TRANSILVANIEI, NR.71, Buzau – persoană de
contact RIZEA AURORA - tel. 0745008518.
3. Durata: - obiceiuri de iarna – max. 10 minute;
- dans, solist vocal, grup vocal – max. 4 minute;
4. Componenţa formaţiilor:
- obiceiuri de iarna max. 10 copii;
- grup vocal / formatie dans – 6 - 20 copii;
5. Numărul formaţiilor înscrise pe unitate scolara/ preşcolară:
- o formaţie dans ;
- max. 3 colinde / cantece.
(Excepţie fac grădiniţele şi şcolile învăţământ primar cu peste 200 de copii care pot
participa cu 2 trupe de dans şi 4 numere colinde / cantece).
6. Juriul va fi format din specialişti de la Palatul Copiilor Buzău, inspectori de specialitate,
profesori de la liceul de artă ,,Margareta Sterian,, directorul unităţii organizatoare, educatoare.
7. Se vor acorda maxim: 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 menţiuni, premii
speciale din partea juriului si diplome de participare pentru fiecare sectiune, diplome de
participare pentru toti concurentii şi vor fi expediate până la data de 15.03.2015.
8. Program de desfăşurare:
Ora: 9.00 – Deschiderea festivă a Festivalului
9.30 – 13.30 – Prima parte a concursului
13.30 – 14.30 – Pauză de jurizare
15.00 – 16.00 – Festivitatea de premiere
Notă: În data de 09.12.2014, cei interesaţi vor afla informaţii despre programarea în concurs de
la RIZEA AURORA la telefon 0745008518, sau TEODORESCU DANIELA 0727186935
Formaţiile în concurs au obligaţia de a se prezenta în sală cu două ore înainte de ora
planificată. Nerespectarea cerinţelor din prezentul regulament atrage după sine descalificarea
din concurs.
Nu se percepe taxa de participare.
Important: Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, în
funcţie de numărul de participanţi.
Vă aşteptăm cu drag să întâmpinăm împreună sărbătorile de iarnă !
ANEXA 1

Fişă de înscriere
EXPOZIŢIE-CONCURS NATIONAL de creaţie plastică
“ IN AŞTEPTAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ!”
Ediţia a-III-a 09 decembrie 2014

Numele şi prenumele cadrului didactic………………………...………………


………………………………………………………………………………….
Unitatea de învăţământ…………………………………………………………
Nr. tel.educatoare / adresa email……………………………………………….
Preşcolari / elevi participanţi:

Nr. Numeme şi prenumele Grupa Secţiunea Titlul lucrării


Crt. a,b,c,

DIRECTOR,
Scoala I-VIII ,, Ion Creangă,, Unitatea parteneră.............................
Cart. Micro V, Buzău ………………………………………….
Nr...........din..................... Nr............din..........................................

ACORD DE PARTENERIAT
Incheiat astăzi ....................................................................................... între :
Părţi contractante:
a) Şcoala cu clasele I-VIII ,, Ion Creangă,, ,G.P.N. NR. 13- Buzău judeţul Buzău,
reprezentată prin prof. Vornicu Daniela în calitatea de director şi educatoarele Teodorescu
Daniela , Rizea Aurora în calitate de coordonatori ai Proiectului educational cultural -
artistic ,, Simfonia iernii,, ediţia a-III-a , 09 decembrie 2014 şi
b) Scoala / Grădiniţa cu Program ..............................................................................................,
localitatea .............................................................judeţul...............................reprezentată de dna/dl
.....................................................................................................................în calitate de director
şi invatatoare /educatoare..................................................................................................în calitate
de coordoator al preşcolarilor/ elevilor participanţi la Proiectului educational cultural –
artistic ,, Simfonia iernii,, ediţia a-III-a, 10 decembrie 2014, activitatea nr. 1 expozitia -
concurs ,,In asteptarea sarbatorilor de iarna!,,
Obiectul contractului :
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi defăşurării Concursului ,,In asteptarea sarbatorilor de iarna!,, ediţia
a-III-a , 09 decembrie 2014
Obligaţiile părţilor :
Coordonatorul se obligă :
-Să informeze unităţile preşcolare despre organizarea concursului;
-Să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
-Să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
-Să emită şi să distribuie diplomele copiilor premianţi;
-Să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
-să mediatizeze concursul în unitatea preşcolară;
-să pregătească copiii pentru activitate;
-să respete regulamentul de desfăşurare a concursului;
-să respecte condiţiile prevăzute în acord şi să stabileacsă grupul ţintă care participă la concurs;
-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
Durata contractului:Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada desfăşurării concursului.
Clauze finale ale acordului :Proiectului educational cultural - artistic,, Simfonia iernii,,
ediţia a-III-a , 09 decembrie 2014 face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte
stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ.

Director, Prof. Vornicu Daniela Director, Partener,


ANEXA 2

Fişă de înscriere
FESTIVAL-CONCURS “E VREMEA COLINDELOR!”
Ediţia a-III-a 10 decembrie 2014

Numele şi prenumele cadrului didactic………………………...……………


……………………………………………………………………………….
Unitatea de învăţământ………………………………………………………
Nr. tel. cadrului didactic / adresa email………………………………………
Sectiunea.........................................................................................................
Solist / formaţia de muzică/ (denumire)……………………………………..
Nr. copii formaţie…………............................................................................
Nume şi prenume copii participanţi, grupa/ clasa:
1……………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………..
6……………………………………………………………………………..
7……………………………………………………………………………..
8……………………………………………………………………………..
9……………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………....
11………………………………………………………………………........
12………………………………………………………………………........
13………………………………………………………………………........
14…………………………………………………………………................
15………………………………………………………………....................

Director ,
Şcoala I-VIII ,, Ion Creangă,, Unitatea parteneră.............................
Cart. Micro V, Buzău ………………………………………….
Nr...........din..................... Nr............din..........................................

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat astăzi ....................................................................................... între :


Părţi contractante:
c) Şcoala cu clasele I-VIII ,, Ion Creangă,, G.P.N. NR. 13 - Buzău, judeţul Buzău,
reprezentată prin prof. Vornicu Daniela în calitatea de director şi educatoarele Teodorescu
Daniela, Rizea Aurora în calitate de coordonatori ai Proiectului educational cultural- artistic
,, Simfonia iernii,, ediţia a- III-a , 10 decembrie 2014 şi
d) Scoala / Grădiniţa cu Program ..............................................................................................,
localitatea......................................................judeţul.....................................reprezentată de dna/dl
.................................................................................în calitate de director şi profesor /educatoare
................................................................................................................în calitate de coordoator al
preşcolarilor/ elevilor participanţi la Proiectului ,, Simfonia iernii,, ediţia III , decembrie 2014,
activitate nr. 2 festival – concurs ,, E VREMEA COLINDELOR!,,
Obiectul contractului : Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea
dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi defăşurării Festivalului Concurs ,,E VREMEA
COLINDELOR!,, ediţia III , decembrie 2014
Obligaţiile părţilor :
Coordonatorul se obligă :
-Să informeze unităţile preşcolare despre organizarea concursului;
-Să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
-Să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
-Să emită şi să distribuie diplomele copiilor premianţi;
-Să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
-să mediatizeze concursul în unitatea preşcolară;
-să pregătească copii pentru activitate;
-să respete regulamentul de desfăşurare a concursului;
-să respecte condiţiile prevăzute în acord şi să stabileacsă grupul ţintă care participă la concurs;
-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
Durata contractului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada desfăşurării concursului.
Clauze finale ale acordului : Proiectului educational cultural- artistic ,, Simfonia iernii,,
ediţia a-III-a, 10 decembrie 2014 face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte
stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ.

Director, prof. Vornicu Daniela Director, Partener,

S-ar putea să vă placă și