Sunteți pe pagina 1din 12

PLANIFICARE PE UNITI

DISCIPLINA: Limba englez


CLASA: a IV-a
PROFESOR: Motea (Mazuch) Blanka
ANUL COLAR : 2016-2017
MANUAL: Manual Limba Moderna Engleza pentru clasa a IV-a, (Fairyland 4), Jenny Dooley - Virginia Evans, Editura Express
Publishing, 2016
SEMESTRUL I

Coninuturi
Recapitularea noiunilor din clasa a III-a

Tema: Copilul despre sine/Animale


Vocabular: insusiri fizice si morale,
partile corpului, imbracaminte,
culori,animale salbatice si animale
domestice
Gramatica: prezentul simplu (every day),
prezentul continuu (now), can/cant,
have got, substantivul (nr plural),
articolul nehotarat si hotarat, adjectivul
posesiv (singular)
Functii comunicative: a saluta si a
raspunde la salut, a se prezenta si a

CP

Activiti de nvare

1.1
1.2
1.3
2.3

- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a
unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini
simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
deseneaz etc.);
- exerciii de rspuns la
comenzi/ntrebri/formule de comunicare n
societate;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;

Resurse
materiale
Postere
Jocuri
Fise
Jucarii
manualul

Evaluare
Evaluare
frontala
Test
predictiv

Nr
ore
2

Obs.

prezenta pe cineva, a identifica elemente


din universaul familiar, a descrie
persoane, animale, locuri, a exprima
ceea ce iti place

Unitatea de nvare nr 2: Unit 1


Numr de ore alocate: 4
Coninuturi
CP
1a Hello
1b The Mirror
1c Super Gran

Tema: membrii familiei


Cultur i civilizaie: nume i
prenume tipice
Vocabular: tri i naionaliti
Gramatica: Verbul to be, to
have
got,
verbul
can,
adjectivele posesive
Functii comunicative:
- a saluta si a raspunde la salut,
- a se prezenta i a prezenta pe
cineva
- a angaja i a ncheia un schimb
verbal
- a descrie persoane
- a cere i a da informaii (de ordin
personal)

Unitatea de nvare nr 3: Unit 2


Numr de ore alocate: 4

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

Activiti de nvare
- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui text
audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i structuri
noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Resurse
materiale
Manual
Fise de
lucru
ilustratii

Evaluare
Evaluare
frontala

Obs.

Coninuturi
2a Chores
2b Waterland
2 c A wonderful time

Tema: Familia/Activitati
Vocabular: membrii familiei, ocupatii,
Gramatica: prezentul continuu
(afirmativ), prepoziii
Functii comunicative: a angaja si a
incheia un schimb verbal,a cere si a da
informatii de ordin personal, a relata
activitati la prezent

Checkpoint units 1-2

Evaluation

Unitatea de nvare nr 4: Unit 3


Numr de ore alocate: 4

CS

Activiti de nvare

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a
unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini
simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
-diverse exercitii de aprofundare a notiunilor
invatate
- exercitii de verificare a notiunilor si
competentelor acumulate

13
23
31
41

- exercitii de verificare a notiunilor si


competentelor acumulate

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de lucru

Evaluare

Fise
individuale si
pe grupe

Evaluare
frontala

Fisa
individuala

Evaluare
scrisa

Evaluare
frontala

Obs.

Coninuturi
3a In town
3b A new scarf
3c The Green Cross code

Tema: Casa
Vocabular: cladiri, imbracaminte
Gramatica: Prepoziii de loc,
Substantivul numrul plural
Functii comunicative: a descrie locuri, a
identifica elemente din universal
familiar, a relata activitati la prezent

Unitatea de nvare nr 5: Unit 4


Numr de ore alocate: 4
Coninuturi
4a A space trip
4b XL in concert
4c a Happy person

CP

Activiti de nvare

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

CP

1.1
1.2
2.1
Tema: Familia: srbtori n familie
2.2
Vocabular: ocupatii, activitti
2.3
3.2
Gramatica: present simplu- actualizare,
4.1
adverbe, prepozitii de timp

Activiti de nvare
- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui text
audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
structuri noi;

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare

Obs.

Evaluare
frontala

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare
Evaluare
frontala

- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente


coninnd mai multe cuvinte noi;
Functii comunicative: a cere si a da
- dialoguri, conversaii;
informatii de ordin personal, a exprima
- joc de rol;
dorinte, a relata activitati la prezent
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 3-4
1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor invatate
1.2 - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor
acumulate

2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

Evaluation

- exercitii de verificare a notiunilor si


competentelor acumulate

Unitatea de nvare nr 6: Unit 5


Numr de ore alocate: 4
Coninuturi
5a The country code
5b Yes, doctor
5c Stay healthy
Tema: Activitati
Vocabular: boli i remedii
Gramatica: prepozitiile de loc (at, in, on), must/mustnt,
should/shouldnt, pronumele personale
Functii comunicative: a identifica elemente din universul,
familiar, a cere si a da informatii, a propune si a cere
cuiva sa faca ceva, a exprima ceea ce iti place sau ceea ce
nu iti place, a localiza obiecte

CP

Activiti de nvare

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii
globale a unui text audiat, prin
ndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz
etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de

Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare
frontala

Fisa
individuala

Evaluare
scrisa

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare
Evaluare
frontala

Obs.

vocabular i structuri noi;


- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 7: Unit 6


Numr de ore alocate: 4
Coninuturi
CP
6a Yumville
6b Meal time!
6c On the shelves

Activiti de nvare

- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui text
audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Tema: Mancare
ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Vocabular: Cumparaturi, feluri
- exerciii de repetare dup model;
de mancare
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
Gramatica: much/many/a lot of,
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i structuri
some/any, prepozitii de loc
noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
Functii comunicative: a exprima
coninnd mai multe cuvinte noi;
ceea ce iti place sau ceea ce nu iti
- dialoguri, conversaii;
place
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 5-6
1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor invatate
1.2 - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor acumulate

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

2.1

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare

Manual
Poster
Ilustratii

Evaluare
frontala

Evaluare
frontala

Obs.

2.2
2.3
3.2
4.1
Evaluation

Fise de
lucru
- exercitii de verificare a notiunilor si competentelor
acumulate

Fisa
individuala

Evaluare
scrisa

SEMESTRUL II
Unitatea de nvare nr 8: Unit 7
Numr de ore alocate: 3
Coninuturi

CP

7a Animal elections
7b The new president
7c animal homes
Tema: Animale
Vocabular: animale salbatice si animale
domestice, caracteristici
Gramatica: comparativul

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
4.1 - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular

Functii comunicative: a identifica elemente


din universul familiar, a descrie animale, a
exprima ceea ce iti place sau ceea ce nu iti
place

Unitatea de nvare nr 9: Unit 8


Numr de ore alocate: 3

Activiti de nvare

Resurse
materiale
- exerciii de corelare;
Manual
- rspunsuri la ntrebri de control;
Poster
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
Ilustratii
text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
Fise de
ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
lucru
- exerciii de repetare dup model;
i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Evaluare
Evaluare
frontala

Obs.

Coninuturi

CP

Activiti de nvare

8a A little green man


8b Who was it?
8c Just the other day
Tema: copilul despre sine
Vocabular: adjective, cldiri

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a
unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini
simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular
i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Gramatica: was/were
Functii comunicative: a identifica elemente
din universul familiar, a exprima ceea ce iti
place sau ceea ce nu iti place, a descrie
sentimente

Checkpoint 2: Units 78

Evaluation

1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor invatate


1.2 - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor acumulate
2.1
2.2
- exercitii de verificare a notiunilor si competentelor
acumulate

Unitatea de nvare nr 10: Unit 9


Numr de ore alocate: 4

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare

Obs.

Evaluare
frontala

Manual
Poster
Ilustratii
Fise de lucru

Evaluare
frontala

Fisa
individuala

Evaluare scrisa

Coninuturi

CP

Activiti de nvare

9a Knights and castles


9b it kicked me!
9c A knight for a day!
Tema: cultura si civilizatie
Vocabular: Personaje de poveste
Gramatica: present simplu i present
continuu
Functii comunicative: a identifica elemente
din universul familiar, a descrie personaje
de poveste, a relata o intamplare la trecut

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 11: Unit 10


Numr de ore alocate: 6
Coninuturi
CP
10a Willows story
10b I love this tree
10c A better place
Tema: Mediul inconjurator
Vocabular: ocupatii, persoane
cunoscute
Gramatica: present simplu

Functii comunicative: a identifica


elemente din universul familiar, a

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

Activiti de nvare
- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale
a unui text audiat, prin ndeplinirea unei
sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete,
mimeaz, deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare
Evaluare
frontala

Evaluare

Obs.

Evaluare
frontala

Nr
ore
1

Obs.

descrie o persoana celebra, a relata


activitati la prezent

Checkpoint 2: Units 9-10

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

Evaluation

Unitatea de nvare nr 12: Unit 11


Numr de ore alocate: 6
Coninuturi
11a The fairy garden
11b Helping Erlina
11c The wishing well
Tema: animale de poveste
Vocabular: lunile anului, numeralele
ordinale
Gramatica: questions words, will

Functii comunicative: a identifica


elemente din universul familiar, a descrie

vocabular i structuri noi;


- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
- diverse exercitii de aprofundare a notiunilor
invatate
- exercitii de verificare a notiunilor si
competentelor acumulate

- exercitii de verificare a notiunilor si


competentelor acumulate

CP
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare
frontala

Fisa
individuala

Evaluare
scrisa

Activiti de nvare
- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare
Evaluare
frontala

Obs.

animale de poveste, a vorbi despre viitor

Unitatea de nvare nr 12: Unit 12


Numr de ore alocate: 6
Coninuturi
12a Were going to fly
12b Port Fairy
12c Fly away
Tema: vacante
Vocabular: activitati de vacanta, obiecte
pentru vacanta
Gramatica: be going to

Functii comunicative: a identifica


elemente din universul familiar, a
descrie personaje de poveste, a vorbi
despre viitor

Checkpoint 2: Units 9-10

coninnd mai multe cuvinte noi;


- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

CP

Activiti de nvare

- exerciii de corelare;
- rspunsuri la ntrebri de control;
- exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor
1.2 invatate
2.1 - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor
acumulate

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

2.2
2.3

Resurse
materiale
Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare

Manual
Poster
Ilustratii
Fise de
lucru

Evaluare
frontala

Evaluare
frontala

Obs.

3.2
4.1
Round up & Evaluation

- exercitii de verificare a notiunilor si competentelor


acumulate

Fisa
individuala

Evaluare
scrisa