Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Disciplina : Limba și literatura română


Unitatea de învățare :Unitatea 4. Magia iernii
Tipul lecției : Lecție de comunicare
Subiectul lecției :Patinele de argint după Mary E. Mapes - Dodge
Durata : 45 de minute

Competente generale:
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare

Competente specifice :
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte;
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului literar;
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie
referitoare la mesajul citit.

Obiective operaționale:
A. Cognitive:
 Să citească corect, coerent, conștient și expresiv textul ,,Patinele de argint”
după Mary E. Mapes - Dodge;

 Să își însușească cuvintele și expresiile noi, integrându-le apoi în propoziții;

 Să-si dezvolte competentele de comunicare (dialog, dezbatere etc.);

 Să formuleze răspunsuri la întrebările bazate pe conținutul textului;

B. Psiho – motorii :
 sa scrie lizibil si îngrijit pe caiete;

 sa adopte o poziție corecta in timpul scrierii;


C. Obiectiv afectiv :
 Manifestarea interesului pentru lectura si colaborarea in cadrul grupului,
conștient si activ la realizarea sarcinilor de lucru.

Strategii didactice:
1.METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic;
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Desktop, internet, manualul in format digital si
tipărit de la editura Ars Libri (manualul), Zoom, Microsoft Word 2013, un om de
zăpadă din pluș pe care îl vor numi copiii;
3.FORME DE ORGANIZARE: online - frontal, platforma ZOOM;
4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului
elevilor, autoevaluare, evaluare orală, aprecieri verbale.

Resurse :
I. Temporale - 45 minute
II. Umane - 25 elevi.

Bibliografie : Programa școlară pentru LIMBA SI LITERATURA ROMANA – Clasele


a III-a – a IV-a (București 2014); LIMBA SI LITERATURA ROMANA – Manual pentru
clasa a IV-a, semestrul I, Editura Ars Libri, 2016; manualul.
Evenimentul Ob Materiale Forme de
Conținutul științific Evaluare
didactic Op Metode și mijloace organizare

Așteptarea intrării tuturor elevilor in Conversația Manualul digital de Observarea


conferință; Educație civica; Frontal sistematică
1.Moment
Pregătirea materialelor necesare; Funcția share screen.
organizatoric
Distribuirea manualului elevilor
5 min.
folosind funcția share screen.

Aprecieri
2.Verificarea
Se verifică tema scrisă, cantitativ Conversația Frontal verbale
temei
si calitativ. Caiete Individual Recomandări
10 min.
Se fac observații, scurte generalizări.

3.Anuntarea
temei și a Elevii sunt anunțați că, în lecția ce
obiectivelor urmează, vor citi textul ,,Patinele de Explicația Funcția share screen; Observarea
argint” după Mary E. Mapes - Dodge
2 min. Conversația Manualul digital; Frontal sistematica
si vor rezolva exerciții pe baza
acestuia. Aplicația Microsoft
Word 2013.
Scriem titlul in Word si in caiete.
Este prezentat asistentul
4. Captarea
practicantei, respectiv omul de Conversația Funcția share screen; Frontal Observarea
atenției
zăpadă din pluș pe care copiii îl vor Omul de zăpadă din sistematica
2 min.
numi. pluș

O1 Fiecare elev va citi cate 2 fraze din Exercițiul


poveste, aceștia fiind selectați în Conversația Aprecieri
ordine aleatorie.
O. verbale
5. Dirijarea
B1 Apoi se vor scrie in caiete cuvintele Frontal
activității de la secțiunea vocabular si
Exercițiul
10 min. explicația lor urmând sa creeze cate
O2 o propoziție cu acestea.

6. Obținerea
performanței Vom realiza
si jocul ,,Pălăriilegânditoare” folosind Joc didactic Frontal Observarea
asigurarea metoda cu același nume.
O1 Exercițiul sistematica
feed-back-
ului

10 min.

7.Tema O5
Elevii notează tema pentru acasă.
pentru Vor realiza rezumatul textului. Conversația
acasă
5 min

6.
Aprecierea Fac aprecieri generale și individuale Conversația Frontal Aprecierea
activității asupra modului de participare al verbala
elevilor elevilor la lecție.
1 min.

S-ar putea să vă placă și