Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 11.06.2019
Propunător: Martița Nastasia Paraschiva
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud
Clasa:a IV-a
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Tema lecției: Afișul
Tipul lecției: mixtă
Competențe specifice:
4.2: Redactarea unor texte funcționale scurte pe suport de hârtie sau digital;
4.5: Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte informative
și funcționale;
Obiective operaționale:
O.1:să alcătuiască corect un afiș utilizând materialele date în baza cunoștințelor acumulate;
O.2: să redacteze corect textul din afiș respectând cerințele date;
O.3: să formuleze oral opinii și puncte de vedere referitoare la modul de redactare a afișelor realizate.
Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: explicația, conversația, dezbaterea, munca în perechi, turul galeriei, metoda explozia
stelară,metoda cadranelor.
Mijloace de învățământ: caietele, coli A3, coli A4, creioane, tabla, fișe de lucru, carioci, afișe.
Forme de organizare: frontal, în perechi, individual
Forme de evaluare: evaluare formativă, orală, interevaluarea.

Bibliografie:
Pragrama scolara pentru disciplina Limba si Literatura romana clasele a III-a si a IV-a
Manual de Limba si Literatura Romana Clasa a IV-a Ed. Intuitext
Durata:50 minute

Desfășurarea lecției

Nr. Etapele Ob. Conținutul lecției Strategii didactice


lecției op.
Crt Activ. elevilor Metode și Forme de Evaluare
procedee organizare
Activ. profesorului

Asigurarea condițiilor Elevii se Conversația Frontal


necesare pentru pregătesc pentru
1. Momentul
desfășurarea optimă a lecției. începerea orei.
organizatoric
Pregatirea materialului
2 min
didactic.
2. Captarea Elevilor li se va prezenta un Elevii răspund la Conversația Frontal
atenției afiș și se va purta o scurtă întrebări.
Individual
conversație despre acesta.
5 min

Se va anunța tema și Elevii notează în Conversația Frontal


obiectivele caiete data și titlul
3. Anunțarea Individual
lecției.
temei și a ‚‚Astăzi vom recapitula textul
obiectivelor nonliterar și anume ,,afișul” și
vom realiza un afiș.’’ Se va
2 min
scrie pe tablă data și titlul
lecției.

Cu ajutorul metodei exploziei Explicația Frontal


stelare elevilor li se vor Elevii răspund la
4. Dirijarea adresa câteva întrebări întrebări. Conversația
învățării generale despre un afiș: Metoda explozia
stelară
10 min
Ce este afișul?
Cine poate realiza un afiș?
De ce sunt realizate ele, care
este scopul acestora?
Unde sunt ele amplasate?
Când pot fi realizate?
5. Obținerea Elevii se vor grupa în Elevii realizează pe Conversația Frontal Interevaluarea
performanței perechi, vor primi câte o perechi afișul dat.
O.1. Munca în echipă Pe perechi
coală de hârtie A4 și li se va
2O min
propune să realizeze un afiș
cu titlul ‚‚Zâmbet de copil’’ (
un eveniment care ar dori ei
O.2 să aibă loc în a doua
săptămână de vacanță)
utilizând creioanele colorate,
pixurile și cariocile. Turul galeriei
Elevii își vor prezenta Fiecare pereche își
afișele exprimându-și părerea a prezenta afișul în
cu privire atât la lucrările lor, fața colegilor.
cât și a celorlalți colegi.

O.3.
Elevii vor primi o fișă de lucru Elevii rezolvă fișa Conversatia Frontal Evaluare
de lucru. formativă,
6. Fixarea Cu întrebări referitoare la afiș. Fișa de lucru individual orală
cunoștințelor
Metoda
7 min O.3. cadranelor

Ca temă pentru acasă Elevii își notează Conversația Frontal


elevilor li se va propune să tema pentru acasă.
7. Asigurarea
realizeze un afiș cu o temă la
transferului
alegere.
2 min
8. Aprecieri și Se fac aprecieri verbale Conversația Frontal Evaluare orala
recomandări asupra modului în care s-a
desfășurat lecția.
2 min

S-ar putea să vă placă și