Sunteți pe pagina 1din 2

1. CE ESTE AFIȘUL?

AFIȘUL este un text nonliterar(informativ) prin care se face o înștiințare (un anunț), se aduce la
cunoștința publicului un eveniment.

AFIȘUL trebuie să atragă privirea. Anunțul trebuie să fie așezat central, să fie clar și complet, pentru
a fi înțeles.

2. CE CONȚINE UN AFIȘ?
Un AFIȘ conține:
- numele evenimentului;
- numele organizatorilor evenimentului;
- locul desfășurării evenimentului;
- data și ora desfășurării evenimentului;
- numele participanților la eveniment;
- imagini sugestive;

3. UNDE SE REALIZEAZĂ UN AFIȘ?

Un AFIȘ se realizează la Tipografia digitală.

4. CE ROL ARE UN AFIȘ?

Rolul unui afiș este de a face publicitate.

AFIȘUL poate fi de tip RECLAMĂ (promovare de produse, filme,spectacole, servicii) sau de INFORMARE.