Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului: Data:

Nota obținută:

Lucrarescrisăsemestrială la limbaşiliteraturaromână
Semestrul al II-lea – clasa a V-a

Subiectul I (60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul la
fiecare dintre cerinţele de mai jos.

A.Lebedele sunt un gen B.Pelaculluciu din grădina cu florileneclintite de


de păsări acvatice mari, aparținând nicioadiere, cu crengilenestrăbătute de
familiei Anatidae. Pot fi recunoscute niciunfoşnet, pelaculadormitce pare o
după gâtul curbat (au cel mai mare uriaşălespede de cristalceacoperă o
număr de vertebre cervicale dintre altăgrădinăfermecată, lebăda —
toate vertebratele) și după penajul alb bărbatulrămassingur — trececa o închipuire,
(sau negru pentru unele specii). Corpul albcazăpada, cu aripilecadouăscoici de argint, cu
lebedei este alcătuit din cap, trunchi și gâtullăsatîntreele, subţire,
membre. Capul are 2 ochi cu 3 pleoape, ondulatcatoartauneiamfore.
un cioc cu 2 nări și 2 urechi fără Sus, peboltaadâncă, stelele au pălit;
pavilioane. Trunchiul se termină cu o înhaosulalbastru, luceafărulsclipeştetainic,
coadă cu pene lungi și tari. Membrele strălucitor,
anterioare (aripile) servesc la zbor, iar purtândparcăînvăpaialuiviaţatuturorlumilorcereşti,
cele posterioare (picioarele) sunt a lumilorveşniccălătoareînnecuprinsulfirii.Și cum,
adaptate la mers și sunt acoperite cu o jos, lebăda sidefează fața apei, sus, luceafărul
piele solzoasă, ceea ce arată înrudirea luminează întinsul tăriei. Numai ei doi sunt
lor cu reptilele. pâlpâirile nopții acesteia, în care lumea pare
(https://ro.wikipedia.org/) adâncită într-un somn de moarte. Amândoi
rătăcesc singuri, amândoi străjuiesc singurătatea,
mistuindu-se în tăcere, mândri, deopotrivă de reci,
deși unul, bulgăre de gheață, celălalt, pară de foc.
(Emil Gârleanu, Singuraticii)

A. Limba română

1. Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele: neclintite, străjuiesc, boltă. 6p


2. Transcrie, din primul text, trei cuvinte care fac parte din câmpul lexical al însușirilor. 6p
3. Identifică, în textul B, două substantive articulate hotărât și unul nearticulat. 6p
4. Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate. 6p
5. Alcătuiește un enunț în care subiectul să fie exprimat prin pronume personal de politețe,
persoana a III-a, numărul singular, genul feminin. 6p
6. Scrie propoziții în care să ilustrezi două valori morfologice învățate ale cuvântului i. 6p

B. Înţelegerea textelor
7. Precizează tema comună celor două texte. 6p
8. Menționează tipul fiecărui text, apoi scrie titlul textului literar de unde a fost preluat
fragmentul și autorul acestuia. 6p
9. Notează două trăsături ale textului descriptiv literar (textul B) și extrage două exemple
din text pentru a le ilustra. 6p
10. Transcrie din cel de-al doilea text un epitet și o comparație. 6p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

5. Alcătuiește o compunere narativă, de minimum 10 rânduri, în care să prezinți o


întâmplare, din timpul unei excursii, petrecută pe lac.

În redactarea compunerii, vei avea în vedere:

- precizareareperelorspațialeșitemporale; 2p
- relatareaevenimentelorînordinecronologicășilogică; 14p
- respectarearelațieidintretitlușiconținut; 6p
- respectareastructurii compunerii;4p
- aşezareacorectă a textuluiînpagină, scrislizibilşicorect. 4p