Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL al II-lea, an şcolar 2016-2017


CLASA a VI-a B

Partea I ( 60 puncte)

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde cerinţelor formulate:

Bate vânt de primavară şi pe muguri îi deschide;


Vântul bate, frunza creşte, şi voioasă lunca râde.
Sub verdeaţa dragălaşă dispar crengile pe rând.
Şi sub crengile umbroase mierla sare şuierând.

O! minune, farmec dulce! O! putere creatoare!


În oricare zi pe lume iese câte-o nouă floare,
Ş-un nou glas de armonie completează imnul sfânt
Ce se-nalţă cătră ceruri de pe veselul pământ.
………………………………………………

Este timpul renvierii, este timpul rennoirei,


Ş-a speranței zâmbitoare, ş-a plăcerei, ş-a iubirei,
Paserea-şi găseşte cuibul, floarea mândrele-i colori,
Câmpul via sa verdeaţă, lanul scumpele-i comori. ( Vasile Alecsandri, ,,Lunca din
Mirceşti”)

Cerinţe:

A. Limba română :
1. Scrie sinonime pentru cuvintele : vânt, deschide, crengile. 6p.
2. Formează familia lexicală a cuvântului ,,floare”. 6p
3. Identifică valorile morfologice pentru cuvintele : nouă ,este(timpul), O!. 6p.
4. Alcătuiește un enunț în care cuvântul ,,nouă” să aibă o altă valoare morfologică. 6p.
5. Scrie funcţiile sintactice pentru cuvintele din text: vânt, râde, minune. 6p.

B. Literatura română:
6. Găseşte în text o personificare, un epitet și o metaforă. 6p.
7. Transcrie, din text, o imagine vizuală şi una auditivă. 6p.
8. Precizează modul de expunere prezent în textul dat şi tema literară. 6p.
9. Identifică măsura, ritmul și rima versurilor din fragmentul dat. 6p.
10. Precizează din ce fel de specie literară face parte fragmentul dat şi argumentează-ţi alegerea. 6p.

Partea a II-a ( 30 puncte)

Redactează o compunere, de 25-30 de rânduri, în care să surprinzi momentele subiectului dintr-o operă
literară, studiată pe acest semestru la clasă.
În compunerea ta, trebuie:
 precizarea fiecărui moment al acțiunii;
 redarea ideilor principale aferente;
 să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
 să te încadrezi în limita de spaţiu impusă.
 să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru 50 de minute.

S-ar putea să vă placă și