Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Educaţiei Naţionale

______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 7

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului :
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cântări. (Mihai Eminescu, Numai poetul)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim contextual pentru fiecare dintre cuvintele subliniate: trece,
nemărginirea, sfintele. 6 puncte
2. Menţionează grupul vocalic existent în fiecare dintre cuvintele scrise îngroşat în text.
6 puncte
3. Transcrie câte un exemplu pentru fiecare dintre următoarele figuri de stil: epitet antepus,
metaforă, hiperbolă. 6 puncte
4. Transcrie trei termeni care definesc elemente ale imaginarului poetic. 6 puncte
5. Comentează, în 3-5 rânduri, semnificaţia titlului, în relaţie cu conţinutul textului poetic.
6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să surprinzi destinul poetului, aşa cum
se reflectă în poezia eminesciană citată. 12 puncte
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- conturarea imaginii poetului şi prezentarea mijloacelor prin care aceasta este realizată;
- exprimarea unei opinii cu privire la menirea ,,stihuitorului”;
- adecvarea conţinutului la cerinţă;
- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Angela Baciu: Cum v-aţi hotărât să treceţi de la poezie la proză? De ce aţi făcut-o?
Ana Blandiana: Am simţit mereu nevoia să cobor în realitate mai adânc şi mai exact
decât îmi îngăduia poezia (care are întotdeauna – şi cu cât e mai adevărată – puterea de a scăpa
determinărilor de timp şi de loc). Soluţia era proza, care în plus mi-a dat întotdeauna
sentimentul creaţiei, în sensul că eu eram creatorul, în timp ce în poezie lucrurile sunt mult mai
greu de definit din cauza irizărilor, iar „vocea zeului”, pe care o auzea şi Socrate, e mult mai
stăpână. Visez să revin şi la scrierea prozei, nu numai pentru că visez cărţi, ci şi pentru că visez
liniştea în care se pot scrie cărţile. Vorbesc despre cărţile de proză, pentru că poemele se scriu
fără condiţii şi fără să te întrebe dacă ai timp sau nu pentru ele. [...] (Interviu cu Ana
Blandiana, în revista Agero)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
- care este canalul de transmitere, ca element al situaţiei de comunicare;
- modul în care se scriu poemele. 4 puncte
2. Transcrie enunţul care prezintă diferenţa dintre poezie şi proză. 4 puncte
3. Notează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele scrise îngroşat în fragmentul subliniat:
de definit, din cauza, şi, Socrate. 4 puncte
4. Menţionează funcţia sintactică a termenilor care şi în plus. 4 puncte
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din ultima frază, precizând felul acestora.
4 puncte
6. Alcătuieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să incluzi şi o propoziţie subordonată
atributivă, introdusă prin pronumele relativ cine. 4 puncte

B. Alcătuieşte un interviu de 80-150 de cuvinte cu un scriitor ale cărui opere literare te-au
impresionat. 12 puncte
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- respectarea structurii interviului;
- conceperea a cel puţin două întrebări şi a posibilelor răspunsuri ale autorului;
- adecvarea conţinutului la cerinţă;
- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.; coerenţa
textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2 p.;
ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 p.).
Limba şi literatura română
Evaluare inițială

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Libelule graţioase Peste tot metamorfoză,


Zboară-n aerul de vară... Poezie, schinteiere,
Au corsete minuscule, Şi, sub glorie solară,
Şi pe aripi radioase Delta fragedă şi roză,
Readuc speranţă clară: Iar, suavă mângâiere:
Zi de vară, libelule. Libelule, zi de vară.

(Alexandru Macedonski, Libelule)


A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor:
metamorfoză
schinteiere
suavă 9 puncte

2. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor:


minuscule
readuc
clară 9 puncte

3. Desparte în silabe cuvintele:


graţioase
speranţă
mângâiere 9 puncte

4. Explică rolul cratimei în secvenţa: Zboară-n aerul de vară… .


3 puncte
5. Transcrie câte un exemplu pentru fiecare dintre următoarele figuri de stil:
epitet cromatic
inversiune
enumerație. 9 puncte

6. Transcrie un vers care conţine o imagine vizuală şi un vers care conţine o imagine motorie.
6 puncte
7. Menţionează măsura ultimelor trei versuri din prima strofă. 9 puncte

8. Precizează titlul și autorul poeziei.


6 puncte

9. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa:

Libelule graţioase
Zboară-n aerul de vară...
6 puncte

10. Indică primul predicat din textul prezentat.

4 puncte
B. Alcătuieşte o compunere de 80-150 de cuvinte în care să realizezi portretul unei libelule.
În compunerea ta, trebuie:
- să foloseşti două imagini artistice diferite;
- să utilizezi descrierea ca mod de expunere;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 20 puncte
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Libelula, insectă prădătoare caracterizată printr-un corp alungit, zbor agil şi două
perechi de aripi membranoase aproximativ egale. Ea trăieşte sub apă cea mai mare parte a
vieţii sale, ca nimfă.
Speciile [...]
[...] Aproape 5900 de specii sunt cunoscute de către specialişti. [...]
Culoarea
Libelule pot avea culori foarte diverse, astfel ele pot fi negre, gri, albastre, roşii,
galbene, roz, verzi, violet. [...]
Dezvoltarea
[...] Ouăle se transformă în nimfe care-şi petrec întreaga viață în întregime sub apă,
hrănindu-se cu animale acvatice. [...] Nimfele pot scăpa de prădători folosind muşchii din
partea inferioară a abdomenului care lasă să intre şi să iasă apa, ceea ce determină propulsia
rapidă în față. Ambele tipuri de libelulă (dragonfly şi damselfly) trec printr-o metamorfoză
incompletă în timpul dezvoltării lor. [...]
(Libelulele, text preluat de pe Wikipedia)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
- tipurile de libelule;
- cum pot scăpa ele de prădători. 4 puncte
2. Scrie titlul articolului şi sursa de unde a fost preluat acesta. 4 puncte
3. Notează valoarea morfologică a fiecăruia dintre cuvintele subliniate în text: caracterizată, din,
ceea ce, ambele. 4 puncte
4. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate şi scrise îngroşat în text: sunt cunoscute,
de către specialişti. 4 puncte
5. Contrage o propoziţie subordonată atributivă în parte de propoziţie corespunzătoare.
4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
subiectivă care să aibă ca termen regent o locuţiune adverbială predicativă.
4 puncte
B. Alcătuieşte o compunere de 80-150 de cuvinte în care să realizezi portretul unei libelule.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să foloseşti două imagini artistice diferite;
- să utilizezi descrierea ca mod de expunere;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.; coerenţa
textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2 p.;
ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 p.).
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 3

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:


Iartă-mă că te salut numai din uşă...
Te-aş pofti şi-n casă, dar mi-e teamă
Că-mi aduci aceeaşi veşnică păpuşă
Şi-acelaşi vechi refren de panoramă!... […]

Nu-ţi mai pierde timpul cu poveşti


Pentru cei ce nu mai cred în ele...
Tu - e drept – n-ai fost decât aşa cum eşti –
Omul cu păpuşi de porţelan şi acadele...

Dar eu nu mai sunt copilul de-altădată


Să mă încânt de chipuri ce se şterg – [...]

Iată!... Asta este tot ce-am vrut să-ţi spun…


Şi ţi-am spus, să ştii şi tu ce-aş vrea!...
Ţine minte, ţine minte, Moş Crăciun,
Şi la anul, dacă-mi vii din nou, să-mi vii cu Ea!...
(Ion Minulescu, Rânduri pentru Moş Crăciun)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Specifică trei derivate pornind de la cuvântul de bază copil. 6 puncte
2. Explică rolul utilizării liniilor de pauză în secvenţa Tu - e drept –... . 6 puncte
3. Menţionează măsura ultimelor trei versuri din prima strofă. 6 puncte
4. Ilustrează, cu exemple din text, trei trăsături ale genului liric. 6 puncte
5. Motivează utilizarea persoanei a doua singular în poezia citată. 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să îţi exprimi opinia despre


semnificaţia mesajului textului poetic semnat de către Ion Minulescu. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să formulezi o opinie referitoare la mesajul poeziei;
- să susţii opinia cu două argumente potrivite, valorificând textul dat;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Păpuşi de porţelan în rochii de epocă

PĂPUŞI SUPERBE, inspirate de personaje literare, care vor da un aer rafinat casei
dumneavoastră şi vor fi admirate de toată lumea.
Vestimentaţia splendidă, expresia delicată a feţei, accesoriile încântătoare, precum şi
bunul dumneavoastră gust vă vor permite să înveseliţi orice colţ al casei. […]
Atât păpuşile, cât şi vestimentaţia şi accesoriile lor au fost create exclusiv pentru această
colecţie. În acest scop, experţii artizani şi-au dovedit toată măiestria şi dedicarea, realizând
păpuşi minunate, desăvârşite până la ultimul detaliu. […]
(www.deagostini.ro)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
- adresa de unde a fost preluat textul;
- titlul articolului. 4 puncte
2. Transcrie două structuri referitoare la caracteristicile păpuşilor. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
În acest scop, experţii artizani şi-au dovedit toată măiestria şi dedicarea, realizând păpuşi
minunate, desăvârşite până la ultimul detaliu. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Vestimentaţia splendidă,
expresia delicată a feţei, accesoriile încântătoare, precum şi bunul dumneavoastră gust vă vor
permite să înveseliţi orice colţ al casei. 4 puncte
5. Scrie din câte propoziţii este alcătuit ultimul enunţ. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
completivă directă, introdusă printr-un pronume nehotărât compus. 4 puncte

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o reclamă la cadoul pe care ai visat să îl primeşti


dintotdeauna. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi caracteristicile cadoului ales;
- să foloseşti un limbaj covingător;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.; coerenţa
textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2 p.;
ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 p.).
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 9

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, fragmentul de text următor:
A fost ce-a fost; dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti.
În mijlocul codrilor, lângă drumul cel mare, lângă drumul cel de țară pe unde umblă şi
trece împăratul cu voinicii săi, era odinioară o crâşmă. La crâşma aceea era o crâşmăriță;
crâşmărița avea o fată, şi pe fată o chema Florița. [...]
Într-o bună dimineaţă, crâşmarul s-a dus după lemne la pădure... şi... iaca ce să vezi:
pe o poiană limpede şi plină de flori a aflat o fetiţă ce se juca cu nişte pui de căprioară. Cum,
când şi de unde să fi ajuns copiliţa asta prin codru, aceea minte pământească nu poate s-o
priceapă. Doar a crescut ca şi florile din pământ; doar a căzut ca şi stelele din cer, sau s-a
prefăcut cumva, pe nepricepute, din văzduhul curat. Destul cum c-atâta era de frumoasă fetiţa
asta, încât, de-ar fi fost să fie din om, ar fi trebuit să fie - cel puţin -fată de împărat. Cine ştie?...
[...] Crâşmarul s-a lăsat de lemne, a luat fata în braţe; a dus-o acasă... şi de aici înainte a fost
fata de suflet a lui şi a crâşmăriţei. [...]
Într-o zi de dimineaţă trece vestea din gură în gură până ce ajunge la crâ şma din codru
cum că peste ziuă are să treacă împăratul pe aici pe lângă crâ şmă, cu voinici, cu curte şi cu
mare lucru şi treabă... [...]
Crâsmăriţa […] dă în dreapta, dă în stânga, sparge, şterge, curăţeşte, s-a chitit*, s-a
pieptănat... […] Când se sămţi gătită cum se cade, ea se puse înaintea căutătoarei, privi
îndelungat şi cu drag la faţa sa, apoi grăi:
- Frumoasă sunt, oglindă?
- Frumoasă, zău, răspunse căutătoarea; pe de o sută şi pe de o mie de ori însă e mai
frumoasă Floriţa, pentru că ea are o faţă ca zorile dimineţii, ochi ca şi câmpul cerului şi trup ca
raza soarelui. […] (Ioan Slavici, Floriţa din codru)
*a se chiti-a se aranja

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Selectează câte un cuvânt format prin derivare, prin compunere, respectiv prin conversiune.
6 puncte
2. Explică rolul celor două puncte în secvenţa: …apoi grăi:... . 6 puncte
3. Transcrie un indice temporal şi un indice spaţial. 6 puncte
4. Ilustrează trei trăsături ale genului epic, valorificând fragmentul dat. 6 puncte
5. Scrie, în 30-50 de cuvinte, rezumatul fragmentului propus. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa
fragmentului citat la specia literară numită basm. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru argumente care fac posibilă încadrarea operei în specia literară
corespunzătoare;
- să susţii aceste argumente cu exemple adecvate;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Activităţi care dezvoltă vorbirea copilului [...]


Dacă vă uitaţi împreună la un album foto sau într-o carte cu imagini, evită să-i descrii
mereu persoanele, animăluţele, culorile sau formele. Stimulează-l să facă singur o descriere a
acelor imagini, folosindu-şi propriile cuvinte. Arată-i cu degetul un animăluţ din carte şi
întreabă-l ce este. Dezvoltă apoi conversaţia pe marginea animalului respectiv şi stimulează-l
să-ţi spună cum face, ce mănâncă, unde trăieşte. Procedează la fel şi cu alte elemente din
imaginile la care vă uitaţi. [...]
Transformă timpul în care permiţi copilului să se uite la televizor într-un exerciţiu de
dezvoltare a vorbirii acestuia. Expunerea copilului la TV este un ajutor important in procesul de
învăţare dacă cel mic este adeptul unui stil vizual, adică reţine mai uşor informaţii prin
intermediul imaginilor. Însă pentru a-l stimula să vorbească, nu este suficient doar să le
observe. […] (www.copilul.ro)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
- în ce condiţii este benefică expunerea copilului la TV;
- ce trebuie urmărit dacă acesta se uită la un album sau într-o carte cu imagini.4 puncte
2. Notează două argumente care să justifice faptul că textul citat este nonliterar. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
Dacă vă uitaţi împreună la un album foto sau într-o carte cu imagini, evită să-i descrii mereu
persoanele, animăluţele, culorile sau formele. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Arată-i cu degetul un animăluţ
din carte şi întreabă-l ce este. 4 puncte
5. Rescrie următorul enunţ, realizând expansiunea cuvintelor subliniate: Însă pentru a-l
stimula să vorbească, nu este suficient doar să le observe. 4 puncte
6. Formulează o frază în care verbul copulativ a rămâne să constituie termen regent atât pentru o
propoziţie subordonată subiectivă, cât şi pentru una predicativă. 4 puncte
B. Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte în care să îţi exprimi opinia despre rolul
părinţilor în modelarea personalitîţii copilului. 12 puncte
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- respectarea structurii textului de tip argumentativ;
- formularea unor argumente relevante pentru tema dată şi dezvoltarea acestora;
- adecvarea conţinutului la cerinţă;
- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.; coerenţa
textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2 p.;
ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 p.).
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 4

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Să pot întinde mâna s-o pun pe fruntea ta


Încetul la o parte şuviţele le-aş da,
Senină să rămâie, curată ca un crin,
Icoană de iubire la care să mă-nchin.

Dar tu ca un luceafăr departe străluceşti,


Abia câte o clipa în cale-mi te iveşti,
Apoi dispari; şi-n urmă rămâi în gândul meu
Vedenie iubită la care mă-nchin eu. (Veronica Micle, Să pot întinde mâna...)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Precizează numărul de litere şi de sunete pe care le conţin cuvintele subliniate: luceafăr,
străluceşti, eu. 6 puncte
2. Selectează un cuvânt folosit cu sens figurat şi alcătuieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul
propriu al acestuia. 6 puncte
3. Transcrie şi numeşte trei mărci ale subiectivităţii prezente în text. 6 puncte
4. Explică rolul stilistic al utilizării verbelor la modul conjunctiv în poezia citată.6 puncte
5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, ultima strofă a poeziei, evidenţiind relaţia dintre ideea
poetică transmisă şi procedeele artistice. 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa textului


citat la genul liric. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru argumente care justifică aprtenenţa textului la genul liric;
- să susţii aceste argumente cu exemple adecvate, valorificând textul propus;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Dacă nu ne-ar fi rămas de la Eminescu şi Veronica splendidele scrisori de dragoste,
poate nu i-am mai fi considerat cuplul ideal, etalonul de îndrăgostiţi fără noroc, sufletele-
pereche care nu pot fi împreună într-un destin fatal. Geniului lui poetic şi misterului ei feminin
se adaugă aureola morţii premature a amândurora, astfel încât povestea lor de iubire are şi mai
mult romantism. […]
În 2000, într-o zi cum rare sunt în istoria literaturii, o descendentă a Veronicăi a
încredinţat tiparului 93 de scrisori ale lui Eminescu adresate Veronicăi şi alte 15 ale ei către
poet, necunoscute. Acest raport al epistolelor dintre cei doi a răsturant cu totul viziunea aspura
relaţiei lor. Dintr-o dată vedem un Eminescu îndrăgostit până peste cap, care, deşi prins în
rutina zilnică a redacţiei Timpul, unde scria enorm, deşi bolnav, îi trimitea foarte des scrisori
iubitei aflate la Iaşi. [...] Cine va citi scrisorile ei va vedea în ea o fiinţă foarte profundă
sentimental, care suferă cu adevărat pentru dragostea ei faţă de Eminescu .[...]
(Daniela Cârle Şontică şi Carmen Dragomir, Eminul şi Doamna lui, în jurnalul.ro)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
- ziarul la care era redactor Eminescu;
- anul în care descendenta Veronicăi a încredinţat tiparului scrisorile celor doi.4 puncte
2. Scrie titlul articolului şi numele autoarelor acestuia. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
Geniului lui poetic şi misterului ei feminin se adaugă aureola morţii premature a amândurora,
astfel încât povestea lor de iubire are şi mai mult romantism. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Dintr-o dată vedem un
Eminescu îndrăgostit până peste cap, care, deşi prins în rutina zilnică a redacţiei Timpul, unde
scria enorm, deşi bolnav, îi trimitea foarte des scrisori iubitei aflate la Iaşi.
4 puncte
5. Transcrie propoziţiile subordonate din fraza următoare, precizând felul lor:
Cine va citi scrisorile ei va vedea în ea o fiinţă foarte profundă sentimental, care suferă cu
adevărat pentru dragostea ei faţă deEminescu. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
completivă indirectă, având ca termen regent un adjectiv participial. 4 puncte
B. Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte în care să argumentezi că textul citat este
nonliterar. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi două argumente care justifică faptul că textul este nonliterar;
- să susţii aceste argumente cu exemple adecvate;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.; coerenţa
textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2 p.;
ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 p.).

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 5

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, fragmentul de text următor:
[...]
— De mult nu am avut plăcerea a vă vedea, domnule Bumbeş...
— Ei! doamna nu m-a văzut; dar eu am văzut pe doamna de multe ori, când umblă, mă rog, în
promonadă şi prin bolți ...
— Eu, drept să spun, nu v-am văzut de la balul de astă-iarnă... […]
— Ştiți pentru ce v-am chemat, domnule Bumbeş?
— Ba!
— ...Să vă rog de un lucru.
— De un lucru? să-l ştiu numai cum că... carele-i acela, mă rog frumos la doamna. […]
— Aş dori ca Artur al meu să ia şi el o dată premiul întâi; destul l-a tot luat feciorul Păunii.
Până când atâta persecuție pentru copilul meu? […]
— No! că-z aia altcum nu depândă de la voinţa mea, mă rog; aia s-a hotărât în conziliul
inştitutorilor.
— Cum, s-a hotărât deja?
— Iè! s-a hotărât, mă rog, de aseară, după călculațiunea coefițientelor.
— Și... cât a avut feciorul Păunii? [...]
— Păunescu Ioanițiu, media 9 şi fracțiunea 99 şi jumutate, mă rog.
— Și... Artur?
—Ionescu Artur, media 9 şi fracțiunea 99 şi un sfert, mă rog. Doamna se scoală, şi hotărâtă:
— Și pentru atâta diferență, nici în anul ăsta, Artur să nu ia premiul întâi?... Atunci pentru ce ai
venit aici? […] (I.L.Caragiale, Premiul întâi)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Numeşte forma literară a trei cuvinte selectate din texul-suport. 6 puncte
2. Explică rolul expresiv al utilizării punctelor de suspensie în secvenţa: -Şi…Artur?.
6 puncte
3. Precizează două funcţii textuale ale modului de expunere pe baza căruia este construit
fragmentul dat. 6 puncte
4. Menţionează şi exemplifică două modalităţi de caracterizare indirectă a unui personaj.
6 puncte
5. Transformă vorbirea directă din replicile subliniate în vorbire indirectă. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa
fragmentului citat la specia literară numită schiţă. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru argumente care fac posibilă încadrarea operei în specia literară
corespunzătoare;
- să susţii aceste argumente cu exemple adecvate;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul următor:
211 premii şi menţiuni-Colegiul Naţional "Iancu de Hunedoara" a obţinut, anul
şcolar trecut, cele mai bune rezultate şcolare dintre toate cele 36 de licee din judeţ
Cele mai remarcabile rezultate au fost obţinute la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare, de
unde opt elevii ai liceului hunedorean s-au întors cu premii şi menţiuni.
Cele mai bune rezultate le-a avut Adeline Berdie (clasa a X-a), care a câştigat primul loc la faza
naţională a olimpiadei de limba germană. Campioana naţională vrea să urmeze o facultate de
engleză-germană. […] În timpul liber ascultă muzică şi citeşte multă literatură germană.
Autorul ei preferat este poetul Josef Guggenmos.
Vrea să ajungă la Oxford
Un alt elev cu rezultate remarcabile este şi Dragoş Ciordaş (clasa a XII-a). El a câştigat
premiul II şi medalia de aur la faza naţională a olimpiadei de fizică. În plus, s-a clasat pe primul
loc la concursul naţional de fizică "Phi", iar rezultatul l-a calificat pentru faza internaţională a
concursului, care se va desfăşura în toamna acestui an, pe Internet. [...]
Liceanul visează să ajungă, în vara anului viitor, student la o universitate din străinătate. Va
alege între Oxford, Delft (Olanda) şi "London Imperial College". [...]
Alţi patru elevi excepţionali
Alături de Dragoş şi Adeline, Colegiul Naţional "Iancu de Hunedoara" se mai mândreşte
şi cu rezultatele altor patru elevi. Ana Albuţiu (clasa a XI-a) a câştigat o menţiune specială la
faza naţională a olimpiadei de chimie, Miruna Dan (clasa a VIII-a) e câştigătoarea unei
menţiuni la faza naţională a olimpiadei de română, Corina Chiriac (clasa a XI-a) s-a întors cu o
menţiune de la faza naţională a olimpiadei de biologie, iar Andrei Draga (clasa a XII-a) a
câştigat o menţiune la faza naţională a concursului de matematică ,,Traian Lalescu".
(www.gândul.info, 19 septembrie 2008)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
- numărul liceelor din judeţul Hunedoara;
- disciplinele la care elevii au obţinut premii şi menţiuni la nivel naţional. 4 puncte
2. Precizază site-ul de unde a fost preluat textul şi data publicării acestuia. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
În plus, s-a clasat pe primul loc la concursul naţional de fizică "Phi", iar rezultatul l-a calificat
pentru faza internaţională a concursului, care se va desfăşura în toamna acestui an, pe Internet.
4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Liceanul visează să ajungă, în
vara anului viitor, student la o universitate din străinătate. 4 puncte
5. Precizează felul propoziţiei subordonate subliniate în text şi alcătuieşte un enunţ în care
aceasta să devină propoziţie circumstanţială finală. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
temporală, introdusă prin adverbul relativ cum. 4 puncte

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă naraţiune în care să relatezi o întâmplare comică


petrecută în timpul festivităţii de premiere de la sfârşitul anului şcolar. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.; coerenţa
textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2 p.;
ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 p.).

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 10
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, fragmentul de text următor:
[...]
Dar Adela n-a fost o simplă cunoştință, a fost prietena mea, şi cuvântul „doamnă" e
legat de fapte şi sentimente neobişnuite.
Prietenia a început de când, cu mişcări, în intenția ei ascunse (ca să nu bag de seamă!),
dar foarte laborioase, mi se suia pe genunchi, stătea un timp lini ştită, apoi, sigură de locul
cucerit cu o aşa dibace strategie, îmi scotea ceasornicul din buzunar, marea ei pasiune, îl
remonta în toate felurile, îmi aranja cu o minu țioasă fantezie mustățile, cravata şi părul. [...]
Păpuşile trebuia să i le văd, pe toate, în fiecare zi şi să le ştiu pe nume. Uneori, când „avea
treabă", îmi încredința câte una s-o „păzesc", ba chiar s-o hrănesc cu biberonul. Seara, mă
ducea în toate odăile pe unde avea „copii" culcați prin paturi liliputane, prin cutii de botine ori
de tutun, iar cei mai oropsiți de soartă, prin locuri mai puțin confortabile. [...] Când îi venea şi
ei rândul să se culce, rolul meu devenea mai important. După ce o dezbrăca dădaca, trebuia să
mă duc în odaia ei şi să-i țin de urât „câteva minute", care uneori se prelungeau atâta, că
doamna M... mă dădea pur şi simplu afară. [...] De obicei îi spuneam o poveste comandată de
ea, mereu aceeaşi, de care nu se sătura niciodată. Era vorba, se în țelege, de un moşneag, de o
babă, de două fete. Bucuriile şi indignările ei erau exact acelea şi în fiecare seară, deşi ştia
micul roman atât de bine, că, de câte ori schimbam vreun amănunt ca s-o încerc, mă corecta cu
toată candoarea. Alteori ne jucam de-a ascunsul. Aci tehnica era complicată. Stând „de vorbă",
la un moment oarecare băgam de seamă că e cuprinsă de o nelini şte. Înțelegeam: voia să se
ascundă. Mă ridicam de pe scaun şi mă depărtam câțiva paşi. Când mă întorceam, o găseam cu
plapuma peste cap: se ascunsese. Eu o căutam prin toată odaia: „Da’ unde-i oare Adela? Unde
s-a ascuns Adela?" Și numai când nu se mai putea ținea de râs şi vedea că din vina ei s-a dat de
gol, îndepărta plapuma de pe față şi se considera învinsă. (Garabet
Ibrăileanu, Adela)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Seleczează, din fragmentul propus, trei neologisme. 6 puncte
2. Explică rolul apostrofului în secvenţa: Da’ unde-i oare Adela?. 6 puncte
3. Transcrie un epitet şi o enumeraţie din fragmentul dat. 6 puncte
4. Precizează tipul naratorului din fragmentul de mai sus, justificându-ţi răspunsul prin două
argumente. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: Bucuriile şi indignările ei erau exact
aceleaşi în fiecare seară, deşi ştia micul roman atât de bine, că, de câte ori schimbam vreun
amănunt ca s-o încerc, mă corecta cu toată candoarea. . 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să realizezi caracterizarea Adelei,


personajul feminin evocat în fragmentul citat. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi două modalităţi de caracterizare a personajului;
- să ilustrezi, cu exemple adecvate, patru trăsături ale Adelei;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

,,Cap de fetiţă", de Nicolae Tonitza, în patrimoniul Muzeului de Artă

De-a lungul timpului, marii artişti plastici români au pictat portrete de copii, abordând
în acelaşi timp şi teme legate de copilărie. Unul dintre cele mai elocvente exemple îl reprezintă
Nicolae Tonitza, cel supranumit chiar pictorul copiilor. Tonitza a început să abordeze această
temă odată cu naşterea celor trei copii ai săi, două fete şi un băiat, Irina, Catrina şi Petcu, pe
care i-a portretizat încă din faşă. În patrimoniul Muzeului de Artă din Constanţa se află două
portrete deosebite, realizate de plastician în ulei pe pânză. ,,Portretele de copii pictate de
Nicolae Tonitza sunt minunate. Copilul este ilustrat cu un chip destins, cu ochii mari şi negri ca
nişte tăciuni, privind către oameni şi către lume, cu o seriozitate care este foarte agreabilă pe
chipul acestuia.", a explicat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.
Unul dintre cele mai cunoscute tablouri pictate pe această temă şi care, de multe ori, a
fost capul de afiş al expoziţiilor naţionale şi internaţionale este tabloul intitulat ,,Cap de fetiţă".
Lucrarea ilustrează un chip angelic, de o inocenţă tulburătoare. La frumuseţea tabloului
contribuie şi fundalul decorativ care a fost realizat într-o armonie cromatică cu portretul fetiţei.
[…] ( Telegraf, 2 iunie 2006)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
- cine este supranumit pictorul copiilor;
- numele directorului Muzeului de Artă. 4 puncte
2. Scrie particularităţile tabloului ,,Cap de fetiţă”. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
De-a lungul timpului, marii artişti plastici români au pictat portrete de copii, abordând în
acelaşi timp şi teme legate de copilărie. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Copilul este ilustrat cu un chip
destins, cu ochii mari şi negri ca nişte tăciuni, privind către oameni şi către lume, cu o
seriozitate care este foarte agreabilă pe chipul acestuia. 4 puncte
5. Transcrie fraza în care o propoziţie subordonată este intercalată în regentă, precizând felul
acesteia. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
circumstanţială finală, având ca termen regent o interjecţie. 4 puncte

B. Imaginează-ţi că ai avut ocazia să participi la o expoziţie de tablouri ale pictorului Nicolae


Tonitza şi redactează o compunere de 80-150 de cuvinte în care să îţi exprimi impresiile legate
de acest eveniment. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să îţi exprimi subiectiv impresiile;
- să valorifici creativ informaţii din textul-suport;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.; coerenţa
textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2 p.;
ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 p.).

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 1
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Alcătuire de cuvinte româneşti, Din auroră, magic te-arătai...


Îţi văd prin veacuri inedita bogăţie... Ai preschimbat bordeiele-n palate.
Întinerind, pe zi ce-mbătrâneşti, Te văd cum gloriosul drum ţi-l tai
O, grai din viitor, mărire ţie! În falduri de sonorităţi catifelate.

Carpatul ţi-a fost leagăn şi amvon. Mărire ţie, grai de viitor!


Recolte minunate, îţi destină Superbe minţi se vor scălda în tine...
Vestigiul dac şi farmecul slavon, Ai fost un lac-eşti valul curgător,
Înfipte-n armătura ta latină. [...] Eşti fluviul impetuoaselor destine. […]
(Victor Eftimiu, Odă limbii române)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Transcrie, din ultima strofă, câte un cuvânt monosilabic, bisilabic, respectiv plurisilabic.
6 puncte
2. Explică rolul semnului exclamării în versul subliniat. 6 puncte
3. Precizază tipul de strofă, tipul de rimă şi ritmul identificate în poezie. 6 puncte
4. Selectează şi numeşte trei mărci specifice monologului liric adresat. 6 puncte
5. Comentează semnificaţia unei metafore din a treia strofă, în 30-50 de cuvinte.6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să prezinţi semnificaţia titlului, în


relaţie cu conţinutul textului poetic citat. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să formulezi o opinie despre semnificaţia titlului;
- să reliefezi relaţia dintre titlu şi conţinut, prin comentarea a două procedee artistice
semnificative pentru transmiterea mesajului poeziei;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Limba română face parte, prin stratul fundamental de origine latină (circal 60% din
fondul lexical de bază), din familia limbilor neolatine, alături de portugheză, franceză, spaniolă,
italiană.
Principalele etape ale formării limbii române au fost:
- adoptarea de către dacii din Dacia şi Moesia a latinei populare, în care s-au utilizat
şi cuvinte traco-dacice (aproximativ 10% din fondul lexical de bază);
- includerea, în secolelele al VIII-lea-al IX-lea, a elementelor provenite din limba
slavilor sudici (aproximativ 20% din fondul lexical de bază).
Documentele din Evul Mediu timpuriu îi amintesc pe români sub numele de vlahi, volohi,
blahi (termeni de origine germanică, ce desemnau populaţiile romanice).
(Magda Stan, Cristian-Sorin Vornicu, Istoria de nota 10: clasele a VII-a şi a VIII-a,
Bucureşti, CD PRESS, 2010, pag. 72)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
- numele românilor, amintite în documentele timpurii din Evul Mediu;
- ce procent din fondul lexical de bază îl reprezintă stratul fundamental de origine latină al
limbii române. 4 puncte
2. Scrie numele autorilor şi anul apariţiri articolului. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
Documentele din Evul Mediu timpuriu îi amintesc pe români sub numele de vlahi, volohi, blahi
(termeni de origine germanică, ce desemnau populaţiile romanice). 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: - includerea, în secolelele al
VIII-lea-al IX-lea, a elementelor provenite din limba slavilor sudici (aproximativ 20% din fondul
lexical de bază). 4 puncte
5. Notează cazul cuvintelor scrise îngroşat în secvenţa de la punctul 3. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
circumstanţială de loc, având ca termen regent o locuţiune verbală. 4 puncte

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă naraţiune în care să relatezi o întâmplare


imaginară, petrecută alături de personajul tău istoric preferat. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.; coerenţa
textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2 p.;
ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2 p.).

S-ar putea să vă placă și