Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL- 2007


Proba scris de limba  i literatura român
Varianta 54
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Partea I (48 de puncte)
Citete cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, rspunsul la fiecare dintre cerin ele de mai
jos.
Când v
d mândru a la poart

Dragu-mi-i uli a toat


,
Când o v
d sara la cin

Ca o ruj
* din gr
din
,
Când o v
d sara la stele
Ca o cruce de m
rgele,
Când o v
d sara la lun

Ca o floare cu cunun
.
Mândr
, vai, frumoas
e ti,
Dar eu nu tiu a cui e ti?
C
ce maic
ai avut,
Ce mai gur
i-o f
cut,
C
cine te-o s
ruta
Mult
vreme n-o z
uita*.
C
i eu te-am s
rutat

i-am z
cut o lun
-n pat.
(*** Când vd mândrua la poart)
*ruj
- trandafir *n-o z
uita - n-o uita
A. Limba român
1. Desparte în silabe cuvintele: „mândru
”, „poart
”, „gr
din
”, „m
rgele”. 4 puncte
2. Transcrie, din text, alte dou regionalisme (cuvinte/ construcii), decât cele explicate mai sus. 4 puncte
3. Menioneaz doi termeni din familia lexical a substantivului „floare”. 4 puncte
4. Transcrie, din text, un pronume personal i un adverb de timp. 4 puncte
5. Stabilete valoarea morfologic din text a cuvintelor subliniate: „Mândr
, vai, frumoas
e ti”. 4 puncte
6. Scrie un enun în care substantivul „m
rgele” s aib funcia sintactic de complement direct. 4 puncte
7. Precizeaz funcia sintactic a cuvintelor din enunul: ,,Dragu-mi-i uli a toat
”. 4 puncte
8. Transcrie, din text, prima propoziie subordonat, precizându-i felul. 4 puncte
9. Alctuiete o fraz în care s existe i o subordonat subiectiv, având ca regent verbul a ti. 4 puncte
B. În elegerea textului
10. Precizeaz msura celui de al doilea vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie, din text, un vers care s conin o imagine vizual. 2 puncte
12. Menioneaz o figur de stil identificat în versul „Când o v
d seara la stele/
Ca o cruce de m
rgele”. 2 puncte
13. Transcrie, din text, o structur/ un fragment care sugereaz admiraia. 2 puncte
14. Explic semnificaia sintagmei „ruj
din gr
din
”. 4 puncte
Partea a II-a (10 puncte)
Scrie o compunere de 10 - 15 rânduri, în care s-i exprimi opinia despre apartenena textului Când
vd mândru a la poart  la specia literar doin , susinut printr-un argument/ printr-o motivare
corespunztoare.
În compunerea ta, trebuie:
• s utilizezi structura adecvat acestui tip de compunere (formularea clar/ logic a opiniei, prezena
unui argument/ a motivrii care s justifice opinia exprimat); 2 puncte
• s ai coninutul (dezvoltarea argumentului/ a motivrii) i stilul adecvate cerinei date; 6 puncte
• s respeci normele de exprimare, de ortografie i de punctuaie. 2 puncte
Partea a III-a (32 de puncte)
Scrie o compunere de 1 - 2 pagini, în care s motivezi c o oper literar dintre cele studiate de tine la
coal este o schi  . În redactarea compunerii, vei avea în vedere:

• precizarea a patru caracteristici ale schiei, ca specie literar;


• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire la momentele acestuia sau la trei secvene reprezentative;
• prezentarea unui personaj, punând în eviden semnificaia comportamentului acestuia.

1
Proba scris de limba i literatura român Varianta 54
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Not! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru coninut
(câte 4 puncte pentru fiecare cerin rezolvat) i 16 puncte pentru redactare (unitatea compozi iei - 1 p.;
coeren a textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con inutului - 3 p.; ortografia - 4 p.;
punctua ia - 3 p.; a ezarea corect
a textului în pagin
, lizibilitatea - 2 p.).

În vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s aib cel pu in o
pagin sau echivalentul a 25 - 30 de rânduri scrise.

2
Proba scris de limba i literatura român Varianta 54