Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I 60 de puncte
Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Pe câmpia înălbită, netedă, strălucitoare
„Zi cu soare, ger cu stele!... Hai, iubită, la primblare. Se văd insule de codri, s-aud câini la vânătoare,
Caii muşcă-a lor zăbale, surugiul e călare; Iar în lunca pudruită cu mărunt mărgăritar
Săniuţa, cuib de iarnă, e cam strâmtă pentru doi... Saltă-o veveriţă mică pe o creangă de stejar.
Tu zâmbeşti?... Zâmbirea-ţi zice că e bună pentru noi.
Acum trecem prin poiene, acum trecem prin zăvoaie;
Caii scutură prin aer sunătoarele lor salbe, Crengile-aninate-n cale ning steluţe şi se-ndoaie.
Răpind sania uşoară care lasă urme albe. Iată-o gingaşă mlădiţă cu şirag de mărţişori...
Surugiul chiuieşte; caii zboară ca doi zmei Tu o rupi?... Ea te stropeşte cu fulgi albi răcoritori.”
Prin o pulbere de raze, prin un nour de scântei. (Vasile Alecsandri - Sania)

A.Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: zâmbirea,strălucitoare,se văd. 6 p
2.Explică rolul utilizării cratimei în structura: aninate-n. 6p
3.Identifică, în text, 2 cuvinte care conţin diftong şi 2 cu hiat. 6 p
4.Selectează, din text, o comparaţie şi o enumeraţie. 6p
5.Prezintă, în maximum cinci rânduri, semnificaţia versului: Iar în lunca pudruită cu mărunt mărgăritar. 6p
6. Alcătuieşte propoziţii prin care să demonstrezi omonimia cuvântului zi.
7. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate.
8. Indică funcţia sintactică şi cazul pentru: pe câmpia, înălbită, insule, la vânătoare.
9. Despărţiţi următoarea frază în propoziţii Printre livezile bătrâne, mă apropii de versantul care pare să câştige
în înălţime cu fiecare pas al meu, precizând câte propoziţii sunt, tipul de raport sintactic care se stabileşte între
ele, elementul de relaţie.
10. Construieşte o frază în care să existe o subordonată predicativă introdusă prin pronumele relativ „ce”.

B.Redactează o compunere, de minim 15,rânduri în care să argumentezi că textul dat aparţine genului
liric. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
-să numeşti două caracteristici ale operei lirice, prezente în textul citat; 4p
-să ilustrezi aceste două caracteristici, cu exemple din text; 4p
-să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate; 4p
-să respecţi limita de spaţiu indicată. 4p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinilor cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p;
Coerența textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p;
ortografia – 3 p; punctuația – 2 p; asezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p)
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2017-2018

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I 60 de puncte
Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Aşezat la gura sobei noaptea pe când viscoleşte Iată pajuri năzdrăvane care vin din neagra lume,
Privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte. Aducând pe lumea albă feţi-frumoşi cu falnic nume;
Şi prin flacăra albastră vreascurilor de aluni Iată-n lacul cel de lapte toate zânele din rai...
Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni. Nu departe stă Pepelea, tupilat în flori de mai.

Iată-o pasăre măiastră prinsă-n luptă c-un balaur; Dar pe mine ce m-atrage, dar pe mine ce mă-ncântă
Iată cerbi cu stele-n frunte care trec pe punţi de aur; E Ileana Cosânzeana!... în cosiţă floarea-i cântă.
Iată cai ce fug ca gândul; iată zmei înaripaţi Până-n ziuă stau pe gânduri şi la ea privesc uimit,
Care-ascund în mari palaturi mândre fete de-mpăraţi. Că-mi aduce viu aminte de-o minune ce-am iubit!
(Vasile Alecsandri-La gura sobei)

A. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: flacăra,stă,uimit. 6p
2.Explică rolul utilizării cratimei în structura: prinsă-n.
3. Identifică, în text, 4 cuvinte care conţin diftong, un cuvânt care conţine hiat şi un cuvânt care conţine hiat.
4. Precizează rima poeziei şi măsura primului vers din strofa a doua. . 6p
5.Selectează, din text, o comparaţie şi o enumeraţie.
6. Alcătuieşte 2 enunţuri prin care să demonstrezi omonimia cuvântului vin. 6p
7.Prezintă, în maximum cinci rânduri, semnificaţia versului: Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni.6p
8. Indică valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate.
9. Construieşte o frază în care să existe o subordonată predicativă introdusă prin pronumele relativ „care”.
10. Stabileşte felul propoziţiilor, tipul de relaţie sintactică realizat şi elementele de relaţie din următoarea frază:
Trebuie să aveţi însă norocul unei după-amieze secetoase de vară, când aerul este uscat şi liniştit, pentru
ca planta să vă ofere ajutorul
B. Redactează o compunere de 15-25 rânduri în care să argumentezi că textul dat aparţine genului liric.
16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
-să numeşti două caracteristici ale operei lirice, prezente în textul citat; 4p
-să ilustrezi aceste două caracteristici, cu exemple din text; 4p
-să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate; 4p
-să respecţi limita de spaţiu indicată. 4p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinilor cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p;
Coerența textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p;
ortografia – 3 p; punctuația – 2 p; asezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p
Subiectul al II-lea 32 de puncte
Citeşte cu atenţie textul următor:

„Aveţi nevoie de o sursă de foc şi tot ce mai aveţi în rucsac este un singur băţ de chibrit, pe care vă este frică
să-l irosiţi! Nu-i nimic! Căutaţi cu atenţie o plantă numită popular frăsinel. O veţi simţi de departe, trădată de
mirosul ei pătrunzător, care vine de la substanţele iritante formate de plantă pentru a se apăra de pofticioasele
erbivore. Trebuie să aveţi însă norocul unei după-amieze secetoase de vară, când aerul este uscat şi liniştit,
pentru ca planta să vă ofere ajutorul. Aprindeţi băţul de chibrit rătăcit prin rucsac, apropiaţi-l de florile tufei de
frăsinel şi veţi vedea deodată un nimb străveziu şi suav, ce înconjoară planta ca o torţă. Aureola luminoasă
durează, e drept, câteva clipe, suficient cât să se poată aprinde o hârtie ţinută la îndemână.”
(Gina Barac, În excursie, cu rucsacul ... nepregătit, în revista Bioplanet)

A.Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos:
1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat:
- autorul şi revista din care a fost selectat fragmentul;
- denumirea plantei la care se referă autorul. 4p
2.Menţionează modalitatea de a se aprinde un foc atunci când tot ceea ce ai la dispoziţie e doar un băţ de chibrit. 4p
3.Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele: ce,rucsac, pătrunzător, înconjoară. 4p
4.Notează litera corespunzătoare răspunsului corect pentru următoarea cerinţă: 4p
În fraza Trebuie să aveţi însă norocul unei după-amieze secetoase de vară, când aerul este uscat şi liniştit,
pentru ca planta să vă ofere ajutorul sunt:
a)două propoziţii subordonate şi două principale;
b)o propoziţie principală şi trei subordonate;
c)trei propoziţii principale şi o propoziţie subordonată. 4p
5.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din fragmentul : Aprindeţi băţul de chibrit rătăcit. 4p
6.Construieşte o frază în care să existe o subordonată predicativă introdusă prin pronumele relativ „care” 4p

B. Redactează o compunere descriptivă de 10-15 rânduri despre o noapte de iarnă, pornind de la


fragmentul:Era o noapte lucie ca din poveşti: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă.
12 puncte
În compunerea ta trebuie:
− să dai un titlu potrivit compunerii; 4p
− să respecţi convenţiile specifice unei descrieri; 4p
− să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate; 2p
− să respecți limita de spațiu indicată. 2p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinilor cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p;
Coerența textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p;
ortografia – 3 p; punctuația – 2 p; asezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p)