Sunteți pe pagina 1din 2

PASTELUL

IARNA
de Vasile Alecsandri

1. Citiţi poezia ,,Iarna” de Vasile


Alecsandri.

Din văzduh
cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă,
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!


Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară,
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare


Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare.
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare


Străluceşte şi dezmiardă oceanul de ninsoare.
Iat-o sanie uşoară care trece peste văi ...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.

 Ce mod de expunere foloseşte poetul în aceste versuri?


_____________________________

2. Ce anotimp al anului este descris în poezie? ________________________

3. Indicaţi trei imagini vizuale, prin care poetul figurează în prima strofă a poeziei
peisajul de iarnă.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

4. Descoperiţi în prima strofă:

 o personificare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 o comparaţie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 trei epitete _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Identificaţi epitetele cromatice din primele trei strofe ale poeziei:


_________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
6.. Identificaţi în primele două strofe cuvinte care sugerează planul înaltului.

norii

zbor

fulgii

7. Planul terestru este sugerat în strofa a treia. Care sunt aceste cuvinte.

plopii câmp

8. Indicaţi sentimentele pe care le trăieşte poetul contemplând tabloul iernii.


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________

9. Alcătuiţi familiile lexicale ale următoarelor cuvinte:


tânăr
______________________________________________________________________
gheaţă
_____________________________________________________________________
grămadă
___________________________________________________________________

10. Găsiţi sinonimele cuvintelor:

zăpadă ___________________ troian ___________________


a zbura ___________________ fantasmă ___________________
mândră ___________________ zurgălău ___________________
dalb ___________________ văzduh ___________________