Sunteți pe pagina 1din 2

Limba.

română Anexa I
CLASA A III-A EXERCIŢII DE VOCABULAR

1. Citeşte următoarele propoziţii. Ordonează-le apoi crescător, în funcţie de numărul


cuvintelor şi scrie-le pe caiet:
Bunica mă place.
Afară ninge.
Toamna este anotimpul meu preferat.
Zilele iernii sunt scurte şi întunecoase.

2. Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele : leu, octombrie, vie, anotimp.

3. Delimitează cuvintele şi apoi transcrie pe caiet propoziţiile obţinute :


Afarăningeliniştitcufulgimarişialbi.
Primăvarasefacesimţită.

4. Pune semnele de punctuaţie în următorul text :


A venit toamna___ Şcoala şi-a deschis porţile___iar clopoţelul sună din nou___
Ce bine-mi pare că mă întâlnesc din nou cu colegii mei___

5. Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti expresiile :


toamnă cu rod bogat câmpuri mănoase

6. Completează cu 1,2,3 cuvinte pentru a obţine propoziţii :


Vântul____________________________________________________________.
Merele___________________________________________________________.
Păsările călătoare___________________________________________________.
Pomii fructiferi_____________________________________________________.

7. Formulează 2 propoziţii care să conţină o enumerare.

8. Găseşte cuvinte cu acelaşi sens pentru : blând, vesel, dârz, calic , hain, supărat.

9. Completează seriile de cuvinte având acelaşi înţeles :


boală - ____________________, _______________________, _____________________.
a primi -_____________________, _____________________, _____________________.
izbândă -_____________________, _____________________, _____________________.

10. Uneşte cuvintele cu sens opus :


flămând neliniştit
apropiat lumină
calm îndepărtat
întuneric sătul
11. Scrie cuvinte cu sens opus pentru : închide, mare, iubire, eşec, nesincer, iese.

12. Întregeşte următoarele proverbe, folosind cuvinte cu sens opus pentru cele
subliniate :
Cel sătul nu crede celui______________.
Să nu ştie dreapta, ce face_____________.

13. După exemplul : neatent – atent, scrie cuvinte pentru :


neascultător, nepermis, neştiinţă, neclar, nepriceput, nevinovat.

14. Formulează 2 propoziţii în care cuvântul „mare” să aibă înţelesuri diferite.

15. Formulează 2 propoziţii în care cuvântul „tablă” să aibă înţelesuri diferite.

16. Găseşte expresii asemănătoare pentru :


a fi de loc din- __________________________
a lua loc - ___________________________
om cu stare - _______________________

17. Formulează 2 propoziţii în care cuvântul „ port” să aibă înţelesuri diferite.

18. Formulează 2 propoziţii în care cuvintele „ roşie” şi „ vânătă” să aibă înţelesuri


diferite.

19. Formulează 2 propoziţii în care cuvântul „ trece” să aibă înţelesuri diferite.

20. Indică, în următoarele expresii, cuvântul potrivit :

mulţimea gâştelor - _________________


mulţimea păsărilor -_________________
mulţimea vitelor -___________________

S-ar putea să vă placă și