Sunteți pe pagina 1din 10

Să învățăm să fim creativi!

CÂNTECUL NATURII

Pastelul / Adjectivul

MOTTO: "În timpul însămânțării învățăm, în cel al recoltei oferim lecții, iar în
cel al iernii ne bucurăm."
Wiliam Blake

COMPETENȚE

2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;


3.1 identificarea modurilor de expunere într-un text liric şi al procedeelor de expre-
sivitate artistică într-un text liric;
3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse;
4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind
adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie;

Conţinuturi de recapitulat

Pastelul - trăsături, motivarea apartenenței unor texte la specia numită pastel


Adjectivul – categorii morfologice

Eşti elev în clasa a VIII-a şi te gândeşti la o carieră de succes. Oscilezi între


scriitor şi pictor. Îţi propun să descoperi farmecul acestor profesii. Vom studia
caracteristicile pastelului folosind două texte suport ce prezintă primăvara și iarna
Oaspeții primăverii și Iarna de Vasile Alecsandri.

Recapitulare

Vom descoperi împreună simfonia primăverii, apoi a iernii! Aceste anotimpuri


reprezintă provocări atât pentru scriitori, cât și pentru pictori.
Să învățăm să fim creativi!

Exerciţiu de dezgheţ

Completând careul veți descoperi numele unui volum de poezii scris de Vasile
Alecsandri:

1. Al primăverii dulce, iubit ................................................


2. E cocostârcul ...................................................................
3. Pe crengile pădurii un roi de ...........................................
4. Prin raze aurite și vesele ..................................................
5. În aer ciocârlia, pe casă ....................................................
6. Și pe deasupra ...................................nagâții se-nvârtesc.
7. Și cerul și pământul preschimbă ......................................
8. E ................................................... tainic în lume călător.
9. Pe .............................................pădurii un roi de păsărele.

A
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
B

Pentru a comunica aveți nevoie să vă jucați cu cuvintele. Scriitorul trebuie să


cunoască sensul și valoarea acestora, iar cu ajutorul pictorilor veți pătrunde în lumea
plină de farmec a culorilor.

Prezența descrierii ca mod de expunere


Ne amintim!
Procedee de expresivitate artistică: imagini
PASTELUL artistice și figuri de stil
Sentimente predominante
Eul liric adeseori contemplativ
Să învățăm să fim creativi!

Caracteristicile pastelului:
creație lirică în versuri;
descrierea unui aspect din natură (peisaj, fenomen al naturii, moment al zilei, etc.);
elemente descriptive care compun tabloul cosmic sau terestru, semnificațiile acestora;
secvențe descriptive, cadrul descrierii (vast, restrâns);
planurile descrierii (universal-cosmic sau uman-terestru, planul general, prim planul,
etc.
perspectiva descrierii (ascendentă / descendentă / de sus în jos /de jos în sus,
interioară / exterioară);
peisajul și sentimentele sunt plasticizate prin procedee expresive;
caracterul descriptiv este conferit de grupul nominal substantiv-adjectiv;
eul liric apare adesea în ipostază de contemplator, impresionează trăirile față de
peisajul descris;
corespondența între stările eului liric și elementele descrise, mărci specifice ale eului
liric.

Știați că?

PASTELUL

Pastelul este o creație lirică descriptivă, aparținând literaturii culte care, prin
intermediul unui peisaj, transmite sentimentele eului liric. Modul de expunere
folosit este descrierea. Într-un pastel dominante sunt imaginile artistice, realizate
prin figuri de stil, organizate într-o descriere tip tablou. Aceasta poate avea ca temă
un anotimp, un colț de naturǎ, un moment al zilei, un aspect din viața micilor
viețuitoare etc.
La origine termenul pastel desemna un creion colorat, moale, pentru desen,
făcut din pigmenți pulverizați, amestecați cu talc și cu gumă arabică sau orice
tablou ori desen executat cu acest fel de creioane.
Preluat de poetul român Vasile Alecsandri, termenul a ajuns să desemneze o
poezie cu conținut liric, în care se zugrăvește un tablou din natură. Vasile
Alecsandri este considerat cel mai mare pastelist român. Exemple: „Sfârșit de
toamnă”, „Iarna”, „Mezul iernii”, „Gerul”, „Viscolul”, „Dimineața”, „Noaptea”,
„Malul Siretului”, „Oaspeții primăverii”, etc.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pastel

Înţelegerea textelor
Să învățăm să fim creativi!

Aprofundare Vom începe studiul despre pastel prin aprofundarea operei lirice
Iarna de Vasile Alecsandri. Citiți cu atenție și răspundeți conform cerințelor:

"Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,


Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!


Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,


Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare,
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare


Strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie ușoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi."
(Vasile Alecsandri, Iarna)

1. Clasifică enunțul după toate criteriile învățate Ziua ninge, noaptea ninge,
dimineața ninge iară!
2. Scrie două enunțuri în care cuvântul dar să aibă valori morfologice diferite, pe
care le vei preciza!
3. Grupează următoarele cuvinte din cuprinsul poeziei în două câmpuri lexico-
semantice diferite (natură cosmică și terestră): cer, câmp, dealuri, nori, plopii, fum.
4. Ce mod de expunere este predominant în textul supus analizei?
5. Scrieţi, în spaţiul punctat din faţa fiecărei figuri de stil din coloana A, litera
corespunzătoare exemplului din coloana B:

....................1. epitet personificator a) „ iarna cerne norii”


....................2. comparaţie b) „ norii de zăpadă”
....................3. personificare c) „fulgii... ca un roi de fluturi albi”
....................4. enumerație d) „mândra țară”
...................5. metaforă e) „ziua.... noaptea...dimineața”
6. Ați mai studiat pastelul. Numiți trei trăsături ale speciei. Exemplificați făcând
referire la opera literară Iarna de Vasile Alecsandri.
7. Transcrieți primele două adjective cu valori expresive. Precizați-le! Stabiliți genul,
numărul și funcția sintactică a acestora.
Să învățăm să fim creativi!

8. Formulați gradele de comparație pentru adjectivele ușoară și mândra din textul


suport.
9. Alcătuiți un enunț în care cuvântul voios să aibă altă valoare morfologică decât cea
din ultimul vers.
10. Completaţi tabelul de mai jos:

Asigurarea feed-back-ului: pentru a ne destinde puțin se propune un joc. Se dau cele șase
litere ale cuvântului pastel.
Versuri în Tipul imaginii artistice Denumirea figurilor de stil utilizate în
care apar alcătuirea imaginii artistice
imagini
artistice

V1, S1

Cerinţa: Scrieţi adjective care să caracterizeze anotimpul hibernal:


Ex. Pitorească
Argintată
S
T
E
L

Pentru a ne cunoaște mai bine această specie literară, vom continua aprofundarea
pastelului despre care am vorbit la începutul lecției în cadrul exercițiului de dezgheț Oaspeții
primăverii de Vasile Alecsandri:

"În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,


La răsărit, sub soare, un negru punt s-arată!
E cocostârcul tainic în lume călător,
Al primăverii dulce iubit prevestitor.

El vine, se înalță, în cercuri line zboară


Și, răpide ca gândul, la cuibu-i se coboară;
Iar copilașii veseli, cu peptul dezgolit,
Aleargă, sar în cale-i și-i zic: „Bine-ai sosit!”

În aer ciocârlia, pe casă rândunele,


Pe crengile pădurii un roi de păsărele
Cu-o lungă ciripire la soare se-ncălzesc
Și pe deasupra bălții nagâții se-nvârtesc.

Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeață!


În lume-i veselie, amor, sperare, viață,
Și cerul și pământul preschimbă sărutări
Să învățăm să fim creativi!

Prin raze aurite și vesele cântări!"


(Oaspeții primăverii, Vasile Alecsandri)

Înţelegerea textelor
1. Explicați, în 3-5 rânduri (30-50 de cuvinte), semnificaţia versurilor: "Și cerul
și pământul preschimbă sărutări / Prin raze aurite și vesele cântări!"
2. Prezentați în 3-4 rânduri mesajul transmis de textul dat.
3. Formulați superlativul absolut cu valori stilistice pentru adjectivele subțirei
și iubit din textele suport.
4. Descrieţi subiectiv elementul indicat, folosind expresiv cel puţin șase
adjective ( figuri de stil diferite):

Grupa I: Grupa a II-a: Grupa a III-a:


ploaia de primăvară; un curcubeu; o rândunică;

Exersare Activitate pe grupe: completați schema dată pentru aprofundarea pastelului

Pastelul Iarna de Vasile Alecsandri

Prezența descrierii
Imagini artistice Figuri de stil

Imagini vizuale Epitetul


Grupul substantiv-adjectiv
Imagini auditive Personificarea
Perspectiva descrierii
Imagini motorii Comparația
Câmpul lexical dominant
Imagini statice Enumerația
Să învățăm să fim creativi!

Echipa scriitorilor va argumenta că opera literară Oaspeții primăverii de Vasile


Alecsandri este un pastel. În compunerea de 20-25 rânduri trebuie:

- să numiţi cel puţin două caracteristici ale pastelului


- să ilustraţi aceste caracteristici cu ajutorul exemplelor extrase din text
- să aveţi conţinutul şi stilul adecvate cerinţei formulate
- să vă încadraţi în limitele de spaţiu indicate

Model: argumentare la specia pastel a operei literare Iarna de Vasile Alecsandri

Pastelul este o specie a genului liric în care este surprins cu ajutorul descrierii un peisaj
din natură. Tabloul măreț al anotimpului hibernal care așterne zăpada peste întreaga țară este
însuflețit de apariția omului și de veselia zurgălăilor saniei. Toate aceste caracteristici se
regăsesc în opera literară Iarna de Vasile Alecsandri.
In primul rând, iarna personificată "cerne" norii din înaltul văzduh. De la planul
cosmic redat prin elementele "cer", "aer", fulgii se ajunge la elementele planului terestru
redate prin epitete personificatoare "ai țării umeri dalbi", "lungi troiene". Imaginile realizate
sunt redate vizual, predominant este albul specific iernii "norii de zăpadă", "fluturi albi"
reluat prin diferite forme flexionare "alb", "albe".
Pe de altă parte, perspectiva descrierii este descendentă, căderea fulgilor de nea fiind
realizată prin repetiția verbului "ninge" după fiecare element al enumerației
"ziua...noaptea...dimineața". Situată în planul înaltului, descrierea este ilustrată prin
elemente cosmice "soare", "nori". Aceasta își schimbă apoi registrul, elementele terestre sunt
sugerate prin personificarea "se îmbracă mândra țară" și enumerația "pe câmp, pe dealuri."
De altfel, peisajul vast descris din perspectiva planului exterior, al contemplării
întinderilor albe va fi completat și cu perspectiva trăirii interioare ce îndeamnă la o meditație
asupra trecerii timpului "printre anii trecători". Comparația "ca fantasme albe plopii...se
pierd în zare" simbolizează o imagine a fabulosului, a irealului ce produce emoții, trăiri
intense.
Totodată, în finalul pastelului, peisajul descris se dinamizează și acest anotimp nu
mai produce teamă. Norii personificați "fug", iar epitetul "doritul soare" pare că îmblânzește
imensitatea albă redată prin metafora hiperbolizantă "oceanul de ninsoare". Veselia redată
prin imaginea auditivă "clinchete de zurgălăi" și personificarea "soarele dismiardă"
sugerează bucuria vieții care cuprinde întreaga fire.
Sentimentele și tabloul redat sunt plasticizate, caracterul descriptiv fiind dat de grupul
nominal ce primește valori expresive. Epitetele cromatice "zalea argintie" și "clăbucii albi"
sugerează corespondența între stările eului liric contemplator și aspectele descrise.
Deoarece este o operă literară în versuri, în care este descris un tablou din natură, iar
poetul își exprimă direct sentimentele, putem afirma că textul supus analizei este un pastel.

Echipa pictorilor va realiza o compunere de 20-25 de rânduri despre


semnificația titlului pastelului Iarna de Vasile Alecsandri. În compunerea ta trebuie:
 să ilustrezi relația dintre titlu și conținutul textului;
 să evidențiezi două mijloace artistice formulate;
 să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;
 să te înscrii în limitele de spațiu indicate.
Să învățăm să fim creativi!

Model: semnificația titlului pastelului Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri

Creația literară Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri este o operă lirică în


versuri, în care sentimentele de bucurie față de revenirea păsărilor călătoare la noi în țară
sunt exprimate în mod direct. Acestei stări se adaugă fericirea simțită odată cu renașterea
adusă de acest anotimp al reînvierii.
Titlul poeziei este alcătuit din două substantive comune ce denumesc păsările care se
întorc la cuiburile lor. Metafora din titlu este sugestivă fiind încărcată de dragostea și
respectul oamenilor față de acești vestitori ai înnoirii naturii și al sentimentelor.
Optimismul și încântarea exprimate în mod direct prin mărcile subiectivității – verb
la persoana a II-a "ai venit" sau interjecția "ah!" sugerează starea de beatitudine ce inundă
sufletele odată cu venirea anotimpului însorit vestit de acești mesageri înaripați.
Cele patru catrene ilustrează pe deplin strânsa legătură între titlu și conținut.
Imaginea vizuală a cocostârcului ce se ivește în orizontul îndepărtat este punctată cromatic
prin adjectivele "negru", "albastru", iar itinerariul este refăcut cu ajutorul enumerației "pe
cer..în zarea..la răsărit...sub soare". Epitetul dublu în inversiune "al primăverii dulce iubit
prevestitor" îl investește pe micul călător cu atribute pline de farmec. Acest oaspete de
seamă aduce cu sine puritatea unui nou ciclu temporal, dar și speranța de mai bine.
Imaginile motorii "vine, se înalță...zboară" ilustrează dinamismul plin de exuberanță
care se transferă și asupra copilașilor ce întâmpină acest prim sezon personificat cu urarea
specifică de bun venit. Comparația "răpide ca gândul" evidențiază nerăbdarea cu care mica
pasăre dorește să-și revadă locurile dragi pe care le regăsește. Acestui prim oaspete îi
urmează întreg neamul păsăresc idee redată prin enumerația "ciocârlie... rândunele..
păsărele...nagâții" ce reface lexical și simbolic legătura încărcată de semnificații a titlului.
Entuziasmul și plinătatea simțirii la reînvierea naturii va fi completată prin metafora
"sânu de verdeață" și de enumerația "veselie, amor, sperare, viață". Uniunea elementelor
cosmice și terestre este deplin sugerată prin personificarea "cerul și pământul preschimbă
sărutări", precum și de epitetele "aurite", "vesele" ce conturează imaginea feerică a
universului plin de fericire anunțată încă din titlul operei supusă analizei.
În consecință, titlul este sugestiv, o sinteză a conținutului de idei și sentimente care
se desprind din creația Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri.

Activitate pe grupe: analiza pastelului din punctul de vedere al nivelului stilistic.


Prima grupă va completa cadranul cu imagini vizuale din textul Oaspeții primăverii
de Vasile Alecsandri.
A doua grupă va completa cadranul cu imagini auditive din textul Oaspeții
primăverii de Vasile Alecsandri.
A treia grupă va completa cadranul cu imagini de mișcare din textul Oaspeții
primăverii de Vasile Alecsandri.
A patra grupă va completa cadranul cu alte figuri de stil din textul Oaspeții
primăverii de Vasile Alecsandri.
Să învățăm să fim creativi!

Imagini vizuale: Imagini auditive


- epitete - personificări

- epitetul personificator
- metafore

Imagini de mişcare ( motorii): Alte figuri de stil:


- repetiţia

- inversiunea

Diferențiați elementele de ansamblu și cele de detaliu referitoare la primul anotimp.


Precizează modul de expunere predominant. Repartizați elementele naturii în funcție de următoarele
planuri:

Planul terestru Planul


(pământ) cosmic

1. Ați mai studiat pastelul. Identificați trei trăsături prin care să arătați că poezia
Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri este un pastel.
2. Identificați elementele cosmice în opera lirică Oaspeții primăverii de Vasile
Alecsandri.

soare

aer

cer
Să învățăm să fim creativi!

3. Alcătuiți familia lexicală a adjectivului albastru.


4. Selectați, din textele citate, două cuvinte derivate şi unul format prin
conversiune
5. Precizați cazul cuvintelor subliniate din sintagma La răsărit, sub soare, un
negru punt s-arată! Motivați folosirea semnelor de punctuație din enunț.

Temă pentru acasă:


1. Completați tabelul de mai jos pentru aprofundarea textului pastelului. Faceți referire la opera
lirică Oaspeții primăverii de Vasile Alecsandri.
2. Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului „dulce.” (5 derivate)
3. Precizaţi tipul strofelor, măsura şi rima versurilor din textul dat.
4. Rescrieţi două cuvinte/grupuri de cuvinte care sugerează două imagini artistice diferite şi
precizaţi felul lor.
5. Găsiţi câte un sinonim contextual pentru cuvintele: tainic, casă, veseli, se înalță.

Nu vă grăbiți să luați o decizie (scriitor sau pictor), ora următoare veți afla mai multe lumea
ficţiunii şi a cuvintelor, iar în a treia oră veți percepe altfel primăvara, atât prin farmecul operelor
literare, cât și al culorilor.

ARGUMEN ANALI DESCRIE APLICĂ ASOCIAZĂ COMPARĂ


TEAZĂ ZEAZĂ
Descrieți Notați Asociați adjectivele Comparați
Argumentați că Analizați anotimpul care sunt din coloana A cu trăsăturile
adjectivul sintagmele ce hibernal cu semnifica numeralele din comune ale
înfrumuseţează dinamizează referire la țiile coloana B pastelului dat cu
şi îmbogăţeşte atmosfera textul operei A. B. trăsăturile
exprimarea într- hibernală din suport. literare ciripire ambele descrierii tip
o descriere poezia Precizează supusă sărutări de trei ori tablou. Precizați
literară. Oaspeții modul de analizei. raze primul elementele
Subliniați primăverii de expunere cocostârc întâiul comune, dar și
adjectivele, apoi Vasile dominant. prevestitor zece deosebirile.
citiți textul fără Alecsandri. păsărele dubla
acestea. iubit întreită

S-ar putea să vă placă și