Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

BISTRIȚA - NĂSĂUD

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


- etapa judeţeană, 3 martie 2012 -
Clasa a X-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul de lucru: 3 ore.
 Total: 120 de puncte.

Citeşte cu atenţie fragmentele de mai jos.


A.
Sunt un om complicat sau, ca să spun mai puţin favorabil despre mine, încurcat. Nimic nu se rezolvă
simplu. Pentru o chestiune neînsemnată, am nesfârşite ezitări. Nu mă pricep să merg pe drumul drept,
ocolesc. Găsesc mai multe mijloace posibile şi nu mă pricep ce să aleg. Sunt politicos mai mult decât trebuie,
mulţumesc dacă se ocupă cineva de mine atât de mult, că incomodez. Mă ascult când vorbesc şi nu sunt
încântat de vorba pe care o spun. Îmi acopăr timiditatea cu unele isteţimi nepotrivite. Nu ştiu cum să mă port
cu vecinul, sunt prea umilit sau prea pretenţios. Monologhez pe ascuns, şi cineva mai pretenţios poate să mă
învinuiască de lipsă de sinceritate. Multe artificii pentru cel mai mic gest. Nu mă pricep să limpezesc „da"
sau „nu". Fac o paranteză, căci un gând nou s-a intercalat, totdeauna conţinând în el un chin. Povestind ceea
ce s-a întâmplat odinioară, eu fac constatări de ceea ce se va întâmpla chiar în momentul povestirii. Sunt
gelos, ridicol de pretenţios. Mă doare dacă iubita mea, vorbind cu mine, nu mă ascultă atent, dacă mă
întrerupe cu o preocupare streină, dacă priveşte mai multă vreme pe un al treilea care vorbeşte cu noi. Nu e
nevoie de fapte însemnate, o nuanţă care nu-mi convine mă distruge. Dar sunt orgolios, nu mă plâng, mă fac
că nu observ. Mă retrag în mine şi las să creadă ceilalţi orice, de altfel cu destulă modestie, ca să nu-mi
închipui că ceilalţi s-ar ocupa de cazul meu. Dacă iubita mea ar avea aceeaşi psihologie, ce mult ar trebui să
sufere din pricina mea ! Căci nu vreau să fiu părăsit nicio clipă, dar nu vreau să mărturisesc pretenţia mea,
dimpotrivă, mă prefac că asta n-are nicio importanţă pentru mine. Aș vrea să pun Daniei câteva întrebări:
„Cine a mai fost în viaţa [ta] înainte de a mă cunoaşte, şi cât a fost ?” Dar n-am curajul să întreb direct, scot
concluzii nesigure din vreo vorbă întâmplătoare, rămân mereu în acelaşi loc dureros. Dania cu gusturile
ei nesigure îmi întreţine temperamentul meu. Ea nu se pricepe să răspundă întreg.
Dania mi-a dat de 1 martie un telefon mic cât un degetar, un mărţişor. Are şi receptorul, şi chiar
loc pentru numere. De el e legată o aţă roşie împletită cu alb, la capăt cu o fundă. Mi-am atârnat
mărţişorul pe covorul de lângă divan. Iată că am şi eu un telefon în camera mea. Veche dorinţă ! Căci văd
cartea de telefon atât de încărcată, şi totuşi numele meu nu încape acolo. În fiecare zi trebuie să vorbesc de la
un telefon străin. Sunt ore când nu mă cheamă Dania şi când nici eu nu pot s-o chem. Atunci pot
întreba jucăria mea: „Alo, Dania, ce faci? Ţi-e dor de mine? Ţi-s drag?” Trebuie să mă deprind cu ideea că
nu-mi va răspunde nimeni. Chiar și la telefonul mare mi se întâmpla să vorbesc singur... „Alo, Dania? Ţi-s
drag?” Şi, când se va termina povestea între mine şi Dania, mărţişorul din perete mă va îndemna să vorbesc
mai departe.
Atunci lumea se va face şi mai mare, distanţele dintre oameni se vor lungi cu un mers prodigios, n-
aş putea ajunge niciodată în unele străzi care îmi sunt acum atât de familiare, şi între mine şi casa Daniei ar fi
aceeaşi distanţă ca între un viu şi un mort.

(Anton Holban, Jocurile Daniei)

Str. 1 Decembrie nr.5


420080, Bistriţa, Jud B-N
Tel: +40 (0)263 213529
Fax: +40 (0)263 216654
www.isjbn.ro
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA - NĂSĂUD

B.
Rămas singur, Anicet se trezește deodată fără nimic de făcut. Să se ducă la David; nu l-a mai văzut
de mult și aproape îi e dor de el; i-ar plăcea să-l caute în odaia săracă, să bea cafea și să-l asculte vorbind.
[…] David îl crede cu totul altceva decât este. Mint și în fața lui Dav; și asta o fac probabil din lașitate; pe
ceilalți îi mint din dispreț, din comoditate, din indiferență. Dar David este cu totul altceva, e un contemporan,
e un prieten. David nu bănuiește drama care durează de atâtea luni; lupta împotriva dragostei, în care e biruit
întotdeauna, căci iubește altfel decât s-ar cuveni, și iubește obosit, întristat, alergând între cele două
femei[…] fără să-și găsească odihna și înseninarea. […] Dacă cel puțin aș iubi pe una singură din ele; sau
dacă aș reuși să nu mai iubesc femeia, așa cum am izbutit să nu mai iubesc iubirea. Este un adevărat destin
întâmplarea asta; căci urăște dragostea, tot atât de mult ca și David, și simte aceeași întunecată ură a oricărui
bărbat față de femeia care îi va robi libertatea și îl va face să păcătuiască împotriva lui însuși. Dar
întâmplările au fost mai covârșitoare decât inteligența și voința lui. Întâmplarea m-a legat, m-a contopit de
două trupuri; și obișnuința sau cine știe ce blestem m-au făcut să le iubesc sufletele. Nici măcar capriciul,
nici măcar dorința aceea băiețească de aventură, de experiență gratuită – nu mi-a regizat dragostele. Le-am
întâlnit în cale și am căzut; asta a fost tot, dacă ar trebui să vorbesc în rezumat. Numai că nu se poate vorbi în
rezumat de dragostele acestea; fiecare are o lume cu o istorie aparte, și niciodată nu se repetă. Niciun alt om
nu știe nimic despre dragostea altuia. Este întotdeauna un alt miracol sau un alt blestem și fiecare om este
destinat să și-l poarte singur, fără putința de evadare, fără nădejdea unei destăinuiri care să comunice cu
adevărat substanța. Zadarnice sunt confesiunile în dragoste; chiar dacă e mărturisită, rămâne neînțeleasă
celuilalt; fiecare o traduce prin experiența lui, și deci nimeni nu o poate judeca. (Cam retorizez probabil.)
Dav n-are să mă înțeleagă niciodată; nici eu nu mă înțeleg – căci vreau să scap de dragoste și nu pot
(nu se poate, asta e), iubesc și totuși sunt dezgustat de dragoste, iubesc pe Una și totuși mă gândesc la Ghighi
chiar în clipa când o îmbrățișez, iubesc pe Ghighi și totuși o urăsc pentru că mă silește să înșel pe Una… […]
Ce tragic este să rămâi izolat în dragoste. Și am citit undeva că prin dragoste rupi tocmai limitarea, izolarea.
Cu mine se întâmplă altfel, tocmai dimpotrivă; pe mine dragostea să izolează, mă zidește într-un singur zid,
mă ferecă într-o singură fericire dureroasă, o singură agonie…
Unde am rămas?... Încearcă să refacă din nou filmul cu întâlnirea lui David. De data aceasta, gândul
nu-l mai entuziasmează. Oare să fie acasă la ora aceasta? Nu e nici șase; până diseară, aș avea timp destul să-
i spun… dar n-am să fiu în stare să-i spun nimic. Prea l-am lăsat să creadă despre mine ce i-a trecut prin cap.
Pentru el sunt donjuanul cinic; are să-i fie atât de greu ca să mă revoce, să încerce să mă înțeleagă. Poate că
are să creadă că joc teatru, că vreau „să mă schimb”, așa cum obișnuiam să spunem când eram în liceu.
Pentru el sunt Don Juan, pentru Ghighi sunt Faust. Povestea se repetă; pentru fiecare sun altcineva; și îi
iubesc, Dumnezeul meu, cât de mult îi iubesc! (De ce exclam? La urma urmelor, puteam spune foarte bine
ceea ce aveam de spus fără să exclam…) Să rămân până la moarte așa?...
(Mircea Eliade, Întoarcerea din rai)
Subiectul I (12 puncte)
Prezintă, într-un text de 8-12 rânduri, modul în care se concretizează una din funcțiile actului de comunicare
în ambele fragmente citate.

Subiectul al II-lea (36 de puncte)


Redactează un eseu, de 1-2 pagini, în care să evidenţiezi relația dintre instanțele comunicării narative în cele
două fragmente citate.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele aspecte:
 exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema celor două fragmente reflectă relația
dintre instanțele comunicării narative .
 prezentarea comparativă a instanțelor comunicării narative din cele două fragmente citate, prin
evidenţierea a câte două particularităţi ale acestora;
 ilustrarea relației dintre două instanțe ale comunicării narative prin câte o situaţie/secvență din fiecare
fragment dat.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

Str. 1 Decembrie nr.5


420080, Bistriţa, Jud B-N
Tel: +40 (0)263 213529
Fax: +40 (0)263 216654
www.isjbn.ro
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA - NĂSĂUD

Subiectul al III-lea (36 de puncte)


Scrie un eseu, de 1-2 pagini, despre iubire ca oglindă a sinelui, pornind de la cele două fragmente citate şi
valorificând experienţa ta culturală.
Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu 4 argumente/ raţionamente
logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/sinteza.

Redactare (36 de puncte)


În vederea acordării punctajului pentru redactare, lucrarea ta trebuie să aibă cel puţin 4 pagini.
Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 36 de puncte (organizarea ideilor în scris – 6 puncte; abilităţi
de analiză şi de argumentare – 8 puncte; utilizarea limbii literare – 6 puncte; ortografia – 4 puncte;
punctuaţia – 4 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 4 puncte, încadrarea în limita maximă de pagini
indicată – 4 puncte).

Str. 1 Decembrie nr.5


420080, Bistriţa, Jud B-N
Tel: +40 (0)263 213529
Fax: +40 (0)263 216654
www.isjbn.ro
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA - NĂSĂUD

Str. 1 Decembrie nr.5


420080, Bistriţa, Jud B-N
Tel: +40 (0)263 213529
Fax: +40 (0)263 216654
www.isjbn.ro