Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala Liveile Nr.

1
FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii: ,,Citind, dăruim comori”


2. Coordonator activitate : Martița Nastasia Paraschiva
3. Data desfăşurării: 15.04. – 19.04.2019
4. Durata activităţii: 2 ore
5. Grupul ţintă: preșcolari
6. Parteneri implicaţi: parinti, bunici, bibliotecară
7. Obiectivele:
- să participe la activităţile de grup,inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles;
- să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod
intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
- să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
- să manifeste interes pentru citit;
8. Resursele:
a. Umane: parinti, bunici, elevi, bibliotecar, educatoare.
b. Materiale - cărţi şi reviste, enciclopedii, atlase, imagini in power point pe
calculator, jetoane, planşe

9. Descrierea activităţii:
În cadrul activitatii, copiii din gradinita, prin coordonarea educatoarei vor fi impresionaţi
de numărul mare de cărţi aşezate cuminţi pe rafturi, vor rasfoi cărţile care îi vor atrage, vor
privi imaginile şi vor asculta scurte povestioare sau curiozităţi.

10. Rezultate aşteptate:


a.Schimbarea atitudinii copiilor față de lectură;
b. Importanța cărților în viata noastră.
c. Interes sporit pentru lectură
d. Memorarea unor poezii și cântece
e. Trezirea unor sentimente deosebite în sufletul copiilor faţă de cărți și de lectură.

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:


- Realiarea de concursuri și ghicitori.