Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 25.04.2013
UNITATEA ȘCOLARĂ:
PROF. ÎNV. PRIMAR:
PROFESOR METODIST:
PROFESOR COORDONATOR:
PROPUNĂTOR:
CLASA: I C
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Micul cititor
SUBIECTUL/TEMA LECȚIEI : Sunetul și grupul de litere che,Che
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
3.1 - să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte si enunturi în textul tiparit si în textul
scris de mână;
4.1 - să scrie corect litere, silabe, cuvinte.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive:
O1: să identifice sunetul che, aflat în diferite poziţii ale cuvintelor;
O2: să stabilească corespondenţa dintre sunetul che şi grupurile de litere che mic de tipar şi de
mână, Che mare de tipar și de mână;
O3: să exerseze în cuvinte izolate grupul de litere che,Che;
O4: să compună cuvinte şi propoziţii, în baza unor cerinţe;
O5: să marcheze în scris sunetul che cu ajutorul grupului de litere ,,che” (mic și mare, de mână);
O6: să citească în ritm propriu, corect, conştient cuvinte, propoziţii ;
b) afectiv-atitudinale:
O1: să arate interes pentru conținutul textului din manual;
O2: să manifeste atitudine pozitivă față de cerințele impuse de actul scrierii;
c) psiho-motorii
O1: să-și coordoneze mișcările pentru a reda corect literele;
O2: să-și coordoneze actul manevrării instrumentului de scris.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: fonetico-analitico-sintetică, jocul didactic, problematizarea, conversația,
explicația, demonstrația, lucrul cu manualul, exercițiul, observația liberă și dirijată;
 Resurse materiale: planșa cu grupurile de litere che, Che, fișă de evaluare, manualul, ghicitori;
 Forme de organizare: frontal, individual-independent

Forme de evaluare: formativă


Locul de desfășurare: sala de clasă
Durata: 45 minute
Bibliografie:
 A. Ungureanu-“Metodica studierii limbii si literaturii romane”- invatamant primar,
Ed.AS`S, Iasi, 2003;
 M.Penes, “Indrumator pentru folosirea abecedarului, Ed.Aramis, 2006;
 Carmen Iordăchescu-,,Să dezlegăm tainele abecedarului”, Editura Carminis, Piteşti, 2004.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Strategia didactică


crt. Etapele lecției Ob. Activitatea învățătoarei Metode Mijloace Forme de Evaluare
op. organizare

1. Moment Se asigură condițiile necesare unei bune


organizatoric desfășurări a lecției de limba română.
2. Reactulizarea Voi întreba elevii ce grupuri de litere au învățat, Conversaţia Observare
cunoștințelor Joc didactic:”Reconstituie propoziţia!” Frontal sistematică
OA2 Jocul didactic
*ordonarea cuvintelor pe tablă: Individual-
,,Geanina culege măceşe și ciuperci de la independent
marginea pădurii”. (anexa 1)
3. Captarea OA2 Intervenţie pe propoziţia deja formată:
atenției *Se caută alte posibile răspunsuri la întrebarea: Jocul didactic Evaluarea
OC1 ..Ce ar mai putea culege Geanina din pădure?” frontal răspunsurilor
*Se alege enunţul: ,,Geanina culege un buchet de Problematizarea
flori.”
*Se analizează:
‫ ٭‬numărul cuvintelor din propoziţie;
‫٭‬identificarea cuvântului care conţine Metoda
sunetul che; fonetică
‫٭‬despărţirea cuvântului în silabe bu-chet; analitico-
‫٭‬localizarea sunetului în silabă; sintetică
‫٭‬refacerea cuvântului.

4. Anunțarea Anunț elevii că astăzi vor învăţa sunetul şi Frontal


temei și a grupul de litere che,Che mic și mare de tipar şi de Conversația
obiectivelor mână, vor citi cuvinte, propoziţii , vor scrie
cuvinte şi propoziţii care conţin acest grup de
litere.
5. Dirijarea Se fac exerciţii de pronunţie corectă a sunetului. Observarea
învățării sistematică
Frământări de limbă: Frontal

„ Cu rachete în jachete
Şi brichete pe mochete
Mache şi cu Lache
Explicaţia
Sunt o pereche veche.”
(Învăţătorul pronunţă demonstrativ, elevii repetă
în cor şi individual.) Evaluarea
răspunsurilor
*Se insistă pe aspectul specific: avem un sunet
redat în scris printr-un grup de litere.

Joc pentru descoperirea sunetului


nou
Jocul didactic
OC1 *Elevii vor da exemple de cuvinte care conţin
sunetul che şi vor preciza locul sunetului în cadrul
OC3 cuvântului (la început, în interior, la sfârşit). Frontal

*Elevii despart cuvintele în silabe şi precizează


locul sunetului în cadrul cuvântului.
OC4
* Le voi cere elevilor să alcătuiască propoziții cu
cuvinte ce conțin sunetul che.

Conversația
Prezentarea planşei cu grupul de litere ,,che” Planșă cu
*Elevii observă elementele componente şi Exercițiul grupul de
OC2 legătura între litere. litere

*Solicit elevii să observe şi să denumească


imaginile de pe planşă.

* -Despărţiţi în silabe aceste cuvinte şi precizaţi


unde este poziţionat sunetul che.
Individual
* -Copii, ce alte grupuri de litere mai cunoaşteţi?

* -Din câte litere sunt ele formate?

*Voi scrie la tablă următorul exercițiu:

Găseşte silaba care lipseşte!


e –li - ... ... – re –şe
Evaluarea
u –re - ... Frontal
nar- ...- se răspunsurilor
OC3
... - ie mo- ... –tă
Conversația
*Se intuieşte imaginea mare din manual (,,Ce
observaţi în imagine?”, ,,Ce are Costache ?”, ,,Ce Fonetico-
Manualul
face el?”) şi se alcătuieşte la tablă o propoziţie, analitico-
OA1
după care este analizată: „Costache poartă sintetică
ochelari.”

Citirea coloanelor de cuvinte


* Se citesc coloanele de cuvinte în şoaptă, în ritm
OC2 propriu. Exercițiul
Apoi se citesc cu voce tare. Fiecare cuvânt este
citit de alt elev.

Prezentarea grupului de litere ,,che” mic și


,,Che” mare de mână Observaţia
*Se intuieşte fiecare literă a grupului che, Che şi liberă şi dirijată
se identifică elementele componente.

Se scrie pe tablă grupul de litere de către


învăţătoare.

*Copiii scriu în aer, pe bancă, pe palmă.

* Se fac exerciţii pentru încălzire muşchilor mici


ai mâinii. Exerciţiul

 Incălzirea mâinilor pentru scriere se face


prin joc:
OM1
“Pic,pic,pic plouă uşor
Stropii de apă pică din nor.”
“Cioc-boc ca o mătuşă
Grindina bate la uşă.”
“Bum-bum vai cum mai tună
Norii la ceartă grămadă se adună.”
Gata !Ploaia a dispărut
Si curcubeul a apărut.”
Conversaţia
Scrierea grupului de litere „che” mic și
,,Che” mare de mână
*Se reaminteşte poziţia corectă în timpul scrierii.

OC5 *Se reactualizează cunoştinţele referitoare la


OA2 încadrarea corectă în pagină: data, titlul, alineatul,
OM1 spaţiul dintre litere.
OM2
*Elevii scriu un rând cu che mic de mână, un rând
Exerciţiul
cu Che mare de mână și un rând cu che mic și Che
mare de mână. Se verifică modul de scriere.

Scrierea cuvintelor şi propoziţiilor


*Vor copia cuvinte (Tache, Costache, rachetă,
pereche ) după ce se va aplica la tablă metoda
fonetico-analitico-sintetică, vor scrie denumirile
Observaţia
obiectelor din imagini (ureche, jachetă, pachet,
liberă şi dirijată
ochelari), vor transcrie o propoziţe:

,,Costache citește.”

6. Feedback-ul OC6 Cer elevilor să citească cuvintele și propozițiile Exercițiul Frontal Evaluarea
scrise . răspunsurilor
7. Evaluare OC2 Informez elevii că activitatea de evaluare se va Exercițiul Fișă de Individual Evaluare scrisă
OM2 desfășura pe baza fișei de evaluare. (anexa 2) evaluare
Activitate transdisciplinară : ghicitori al căror Exercițiul Fișe cu Individual Observarea
răspuns conține grupul de litere che, Che. Elevii ghicitori sistematică
vor trebui să intuiască și să deseneze răspunsul.
(anexa 3)
8. Tema pentru Propun elevilor să completeze pagina din Conversatia Caiete Frontal
acasă caietul special corespunzătoare lecției che, Che. speciale
Anexa 1

Geanina de
la culege pădurii
măceșe marginea
ciuperci și.
(Geanina culege măceșe și ciuperci de la marginea pădurii.)
Anexa 2

Nume și prenume:________________ Data: ____________

Fișă de evaluare

2. Citește și alege cuvintele potrivite:


1. Formează cuvinte de la silaba/silabele Eu am _______________ de soare.
date! El are o bicicletă ______________.
Ta _____
che _____
(veche, ochelari, chef)
____ che
ve _____
che _____
____ che ____

3. Subliniază grupul de litere che, Che în 4. Desenează un obiect a cărui denumire


următoarele cuvinte : conține grupul che !

chenar, chel, cherestea, Chera, Mache,


Vasilache, a cheltui, tichet, banchetă,
buchet
Anexa 3

1. Descifrează, scrie, apoi desenează răspunsul ghicitorilor !

a) Șade oriunde l-ai pune,


De-l privești, timpul ți-l spune!

b) Vine moșul pe cărare


Cu mii de ace în spinare.

c) Biserică într-un picior,


Ghici ciupercă ce e?

d) Am o domnișoară
Cu rochița roșioară,
Când începe-a dezbrăca
Toți apuc-a lăcrima.

e) Se-nvârtește-n jur mătușa


Și încuie bine ușa.

S-ar putea să vă placă și