Sunteți pe pagina 1din 15

DATA:

CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARA: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Matematica
UNITATEA DE INVATARE: Elemente intuitive de geometrie
SUBIECTUL LECŢIEI: Poligoane.Triunghiul, dreptunghiul,pătratul
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
 Scopul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor însuşite despre figurile geometrice-poligoane şi aplicarea noţiunilor de geometrie
Competenţe generale
1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat
2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare
Competenţe specifice :
1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu
raţionamente simple

Competenţe integrate : Limba romana, Arte


1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să recunoască figurile geometrice, denumirea si elementele caracteristice;


O2 – să rezolve exerciții cu numere scrise în interiorul/ exteriorul unei figuri geometrice
O3 – să definească poligoanele cat si elementele : laturi, unghiuri;
O4 – să deseneze triunghiul,patratul,dreptunghiul,cercul;
O5– să determine perimetrul unui poligon;
O6 - să completeze fișe de evaluare, aplicând cunoștințele dobândite;
O7 – să rezolve probleme cu conţinut geometric;
O8 – să utilizeze limbajul matematic adecvat;
O9 –să manifeste îndemânare în mânuirea instrumentelor de geometrie (rigla, echerul);

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: caiet, fişe de evaluare,instrumente de scris,marker,colaje cu diverse personaje,trusa de


geometrie,laptop,videoproiector
METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, munca independentă, observatia,
brainstorming, cubul, metoda R.A.I.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
RESURSE:
 umane: 30 elevi
 materiale: planșe, ciorchinele, fişe de lucru, baloane,
 timp: 45 min.
EVALUARE: formative, frontală, observarea sistematică si reciprocă, evaluarea orală și scrisă, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:

Programa scolara aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014;


 “Matematica”, clasa a III-a, Ed. Intuitext;
 Marian Barbu, (coordonator), (2006), Metodica predării limbii şi literaturii române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe
 Anicuta Todea,Anca Veronica Taut,Adina Achim (2015)Matematica-caiet de aplicatii,Ed.Sinapsis
 Delia Boieru,Cristina Ungur,Valentina Nap (2015)Matematica-culegere,Ed.Sinapsis
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din
clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar.
Etapele lectiei Ob Elemente de conţinut Metode, Materiale Forme Evaluare
op procedee didactice organiza
re
1.Moment Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: pregătirea
organizatoric materialului didactic necesar, stabilirea liniştii.
Îndrumă activitatea de pregătire a elevilor. Caiete
Insrumente
 Auzim că a sunat Conversaţia de scris
Toţi în bănci ne-am adunat frontal
Pregătim noi cărţi, caiete
Matematica începe.
2.Actualizarea Brainstor ming
cunoștințelor Se verifică tema din punct de vedere calitativ şi cantitati aprecieri
verbale
3.Captarea O1 Brainstorming :Se notează în mijloc cuvântul - POLIGON. Flipchart
atentiei Pornind de la acesta se va realiza un brainstorming cu toate Explicatia
informaţiile pe care copiii le deţin . exercitiul
O3
Astăzi vom continua exercițiile cu figuri geometrice(poligoane) observarea
De asemenea vom lucra pe fișe, atât i ndividual cât și pe grupe , sistematică
vom efectua exerciții si probleme. explicatia a
3. Enunţarea Personaje renumite sunt alături de noi astazi, pentru ne vor ajuta comporta-
temei lectiei si sa obtinem diplome ,baloane si alte surprize.Ele ne vor ajuta sa mentului
a obiectivelor trecem peste anumite obstacole pentru a ajunge la final.
Printesa ne-a trimis mesageri ai primăverii.
,,Fiindca voi ati invatat , frontal
Ce la scoala v-a predat aprecieri
Alaturi de voi vor fi, verbale
Mesageri vestiti.
Haideti sa mai exersam
Exercitii si probleme sa lucram!’’
Se scrie pe tablă și pe caiete titlul lecției. individua
-Primul mesager surpriză al primăverii este Soarele. l
aprecieri
verbale

O1
Mesajul lui pentru voi este următorul: ,,Așa cum razele mele explicaţia,
încălzesc întreaga natură, așa și voi veți începe ora cu ,,încălzirea”
O3 minții!”
„Despre ce am discutat ora trecută?” conversaţia,
(…despre poligoane)
„Ce este un poligon?”
(…o linie frântă închisă) exercitiul frontal
„Cum se numeşte poligonul cu 3 laturi?”
(…triunghi)
„Cum se numeşte suma laturilor unui poligon?”
(…perimetru)
4.Dirijarea ,,Ce intelegeti prin notiunea de unghi?’’Cate unghiuri are
activităţii de patratul?Dar triunghiul?Cum notam un poligon?
fixare şi Caiet,
consolidare a O5  Calculaţi perimetrul unui triunghi ale cărui laturi au Instrument
cunoştinţelor următoarele lungimi: AB=6cm, BC este jumătate din AB şi de scris individua
CA este de 3 ori mai mare decât BC.. l observarea
sistematică
-Cel de-al doilea mesager al primăverii, fluturașul, are următorul a
mesaj pentru voi: ,,Așa cum eu zbor cu rapiditate peste câmpul comporta-
înverzit, așa și voi repede veți rezova problemele ce urmează!” mentului
Tabla,
1.Două terenuri de sport de formă pătrată, respectiv creta
dreptunghiulară, au perimetre egale.Terenul dreptunghiular are
lungimea de 15 metri şi lăţimea de 3 ori metri mai mică. Aflaţi ce
lungime are latura terenului pătrat.
O5 Se propune analiza problemei şi formularea judecăţilor:
●Ce ştim? problemati-
●Ce nu ştim? zarea,
●Ce putem afla? frontal
07 FORMULAREA PRIMEI JUDECĂŢI
Câţi metri are lăţimea terenului dreptunghiular? explicaţia, Caiet,
(Transferul terminologiei matematice în limbaj operaţional-de atatea aprecieri
ori mai mică) Pix,trusa de verbale
O8 l = 15:3 geometrie
-Efectuarea corectă a calculului impartirii; creion
FORMULAREA JUDECĂŢII A DOUA conversaţia,
●Care este perimetrul terenului dreptunghiular?
(Scrierea formulei de aflare a perimetrului, efectuarea corectă a
calculului) exercitiul
FORMULAREA JUDECĂŢII A TREIA
●Câţi metri are latura terenului pătrat?
(Corelarea judecăţii cu datele problemei, alegerea operaţiei
corespunzătoare, rezolvarea problemei)

O5 2.„Rezolvaţi următoarea problemă. Un triunghi ABC are AB=25


cm, BC=cu 5 mai mica decat AB şi AC=15 cm. Aflaţi perimetrul
triunghiului.”
„Ce aflăm din problemă?”
07 „Cunoaştem toate laturile. Ce putem afla?” Caiet,
(…perimetru)
„Cu cât este egal perimetrul triunghiului?” Pix,trusa de
(…cu suma laturilor triunghiului) geometrie,
O8 „Adică?” creion
(…AB+BC+AC)
„Cât este perimetul triunghiului ABC?”
(…25cm+20cm+15cm=60 cm)

-Cel de-al treilea mesager, albina are următorul mesaj: ,, Harnici ca


mine veți fi, sarcina de-o veți îndeplini!”

explicaţia,
O5 Exercitii si probleme de veti rezolva, aprecieri
Mai aproape de victorie verbale
Va veti afla.

-Floarea, dragi copii, vă roagă sa-i indepliniti o dorinta!Trebuie s-o flipchart


ajutam sa rezolve cat mai rapid exercitiile!
conversaţia, frontal observarea
sistematică
a
exercitiul comporta-
mentului
5.Obţinerea “Să ne jucăm cu cubul”
performanţei Fiecărei feţe a cubului îi corespunde o culoare. În funcţie de
culoarea la care se opreşte cubul prin rostogolire, elevii vor avea de
rezolvat o sarcină.
Descrie: triunghiul si patratul. cubul
Compară: Noteaza prin ce se aseamana si prin ce se Conversaţia, fise de lucru
deosebesc patratul si triunghiul. exerciţiul,
Asociază: Uneste ce se potriveste! explicaţia, , trusa de
Analizează urmatoarele enunturi A/F
O1 ,observatia, geometrie
Aplică: Care e perimetrul unui pătrat cu latura de 25 cm?
Argumentează ca stii! ,cubul,. Pe grupe
O2 Află:
a) Produsul numerelor din interiorul dreptunghiului
O5 b) Catul numerelor din exteriorul triunghiului.

O9 72
2
433
2 aprecieri
verbale

recompense
baloane
Puiul :Hai,sa ne jucam,sa desenam !!!!

Desenam,ne jucam!

I .Cand desenez o casă


Fac un pătrat mai mare.
Ferestrele sunt ochii,
Dreptunghiuri către soare. Flip chart
Şi dacă urci putin, Conversaţia,
Dai şi de-acoperiş:
E un triunghi ce are marker
Un varf proptit în soare.
O4 Mai are casa dar
Un coş dreptunghiular. frontal
Copacii pare-mi-se
Coroane desenează
Din linii curbe-nchise, exerciţiul,
Doar gardul pe-ndelete, aprecieri
Îşi scrie mandru forma verbale
Cu linii frante, drepte.
In jur, precum se ştie,
E multa GEOMETRIE!
explicaţia,
II.Dintr-un cerc mai mic observarea
Fac capul unui pitic. sistematică
Din triunghi ii fac coif, a
Si din patrate ochi, nas, gura, comporta-
Fac un dreptunghi mai mare, mentului
Gata corpul, ca oricare. Flip chart
Brate si picioare doua,
Din dreptunghiuri,cate doua.
Din triunghiuri papucei, marker aprecieri
O4 Sa poata alerga cu ei. verbale
Dragi copii,
6.Evaluarea ,,Fisa elevului harnic’’
cunoştinţelor Corect s-o lucrați,
Si veti fi aplaudați!

O3 Evaluare ,,Fisa elevului harnic’’ Fisa de


O5 evaluare
O6 Sa ne amuzam!!!
Figurile geometrice învăţate Conversaţia,
La mare au plecat cu toate. exerciţiul, individua
Pătratul stă la plajă şi priveşte l
Cum triunghiul cu vârfurile sale,
Înţeapă plaja chiar de lângă mare,
Iar cercul şi dreptungiul jucăuş
Se joacă împreună sub apa de la duş.
Când soarele încet dispare Evaluare
Pornesc în grabă pe cărare scrisa
Ca să ajungă la culcare. explicaţia,

Daca timpul ne permite,vom realiza jocul: minge


Rǎspunde - Aruncǎ -Interogheazǎ*
Metoda R. A. I. - Modul de desfǎşurare este sub forma unui joc de
aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul. Cel care
aruncǎ mingea trebuie sǎ adreseze o întrebare despre figurile observarea
geometrice învǎţate celui care o prinde. Cel care prinde mingea sistematică
gǎseşte rǎspunsul corect şi aruncǎ mai departe altui coleg, adresând Jocul didactic a
O8 o întrebare. Se continuǎ astfel pânǎ ce fiecare echipǎ rǎspunde cel comporta-
puţin la câte o întrebare . mentului
Supraveghez desfǎşurarea jocului.
Se fac aprecieri privind modul în care sarcinile date de către explicaţia,
mesagerii primăverii au fost îndeplinite. Sunt adresate întrebări aprecieri
referitor la conținutul lecției. verbale
Feedback
Se acordă calificative elevilor care s-au evidențiat. frontal
Joaca-te cu ajutorul cubului!

Descrie: triunghiul si patratul.

Compară: Noteaza prin ce se aseamana si prin ce se deosebesc dreptunghiul si triunghiul.

Asociază:
Unește fiecare figură geometrică cu denumirea sa.Noteaza-le si scrie cate laturi are fiecare.

cerc triunghi pătrat dreptunghi

Analizează urmatoarele enunturi A/F

Dreptunghiul este unpoligon cu toate laturile egale.


Perimetrul unui patrat este de 48 cm. Lungimea unei laturi este de 12cm. Stii sa-l desenezi?

Aplică: Care este perimetrul unui pătrat cu latura de 25 cm? Stii sa-l desenezi?
Argumentează ca stii!
Află:
c) Produsul numerelor din interiorul dreptunghiului
d) Catul numerelor din exteriorul triunghiului si al dreptunghiului

433 72
2 2
FISA ELEVULUI HARNIC –nivel maxim

1. Completează următoarele enunţuri:


a) Linia frântă inchisă se numeşte ........................;
b) Poligonul cu patru laturi egale se numeşte ........................;
c) Orice triunghi are 3......................, 3 ....................... şi 3 ........................;

2. Analizează urmatoarele enunturi A/F


Poligonul cu patru laturi se numeste patrulater.
Perimetrul dreptunghiului se poate calcula folosind formula: 3x L+3x l.
Numim unghi figura geometrica formata din doua semidrepte care au origine diferita.

3.Pentru un colaj, Adrian a decupat 24 de dreptunghiuri, triunghiuri de 8 ori mai puţine şi 15 pătrate.
Câte figuri geometrice a decupat Adrian în total?

4.Un teren dreptunghiular are lăţimea egală cu 90 m, iar lungimea cu 124 m mai mare .Aflati perimetrul.
FISA ELEVULUI HARNIC –nivel minim si mediu

1. Completează următoarele enunţuri:


a) Linia frântă inchisă se numeşte ........................;
b) Poligonul cu patru laturi egale se numeşte ........................;
c) Orice triunghi are 3......................, 3 ....................... şi 3 ........................;

2. Analizează urmatoarele enunturi A/F

Poligonul cu patru laturi se numeste patrulater.


Perimetrul dreptunghiului se poate calcula folosind formula: 3x L+3x l.
Numim unghi figura geometrica formata din doua semidrepte care au origine diferita.

3.Pentru un colaj, Adrian a decupat 24 de dreptunghiuri, triunghiuri de 8 ori mai puţine şi 15 pătrate.
Câte figuri geometrice a decupat Adrian în total?