Sunteți pe pagina 1din 10

Data: 7.12.

2018
Clasa: I
Pofesor : Sacu Alina
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Sfîntu Ilie, Șcheia
Aria Curriculară: Limbă și Comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: ,, Vine iarna! ”
Tema: Sunetul și literele â, Â
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul de lecție: Predare – învățare
Discipline implicate în lecție: Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
Scopul : Familiarizarea elevilor cu literele â, Â prin analizarea elementelor din care sunt compuse, prin
intuirea literelor dintr-o grupare de mai multe litere și citirea cuvintelor în componența cărora se află â,
Â.
Obiective operaționale:
CLR

O1 - să formuleze propoziţii după ilustraţii precizând numărul şi poziţia cuvintelor în propoziţie;


O2 - să formeze cuvinte/ propoziţii care conțin litera „ â”;
O3 -să citească corect şi conştient litere, silabe, cuvinte, propoziţii ce conțin sunetul [â];
O4 - să ordoneze cuvintele într-o propoziţie;
O5 - să scrie corect litera „â” silabe, cuvinte, propoziţii ce conțin litera „â”;
MEM
O6 - să utilizeze numerele naturale în numerotarea cuvintelor date;

AV/AP
O7 - să coloreze căsuța ce conține numărul potrivit de silabe;

MM
O8 - să cânte, asociind mişcările potrivite cântecului;

Resurse
A. Bibliografice :
 Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Ioan Şerdean,Corint 2008
 Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013

B. Metodologice :

 Metode si procedee : explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia,


exercițiul de scriere și citire, metoda fonetică analitico-sintetică, metoda ciorchinelui.
 Mijloace de învăţământ : fișe de lucru, manualul, caietul de lucru
 Forme de organizare : individual, frontal, pe grupe

C. Temporale : 50 minute

D. Umane : 16 elevi
Nr. Etapele lecției Ob. Timp Conținutul lecției Strategii didactice Evaluare
crt. op. Metode și Materiale Moduri de
procedee didactice organizare
1. Moment 1ꞌ Se asigură condiţiile necesare pentru Conversația Frontal Observare
organizatoric desfăşurarea lecţiei: pregătirea Observația sistematică
materialului didactic necesar,
stabilirea liniştii, îndrumarea elevilor
în activitatea de pregătire.
2. Verificarea 3ꞌ Se verifică tema pentru acasă Conversația Caietele Frontal Evaluare orală
temei cantitativ și calitativ. elevilor
Evaluare frontală
Sunt evidenţiaţi elevii care au
rezolvat corect tema, au scris
caligrafic şi au un caiet îngrijit.
3. Reactualizarea O2 8ꞌ Se vor reactualiza cunoştinţele cu Conversația Fișe de Frontal Evaluare scrisă
cunoștințelor ajutorul ciorchinelui. Explicația lucru
Elevii completează ciorchinele cu Demonstrația Individual
cuvinte care conţin sunetul „î”.
( ANEXA 1)

4. Captarea 4ꞌ Voi sune o ghicitoare: Conversația Frontal Observarea


atenției ,, Este mândră țara mea sistematică a
Și se cheamă... ( România). elevilor privind
capacitatea de
exprimare , de
comunicare
receptivă.
5. Anunțarea temei 2ꞌ Astăzi vom învăța sunetul și literele â Conversația Frontal Observarea
și a obiectivelor și Â. Această literă o găsim scrisă tot sistematică
timpul în interiorul cuvintelor, frontală
niciodată la început sau la sfârșit de
cuvânt. Le explic elevilor că atunci
când sunetul [ â ] se aude în
interiorul cuvântului scriem cu „â din
a”, iar când se aude la începutul sau Expunerea
sfârșitul cuvântului scriem cu „î din
i”.
La sfârșitul acestei ore veți ști să:
- Formulați propoziții după
ilustrații, precizând numărul
și poziția cuvintelor în
propoziție;
- Formați cuvinte și propoziții
care să conțină sunetul [â];
- Citiți și să scrieți correct și
conștient litere, silabe, Explicația
cuvinte, propoziții ce conțin
sunetul [â]; Fișă
- Scrieți correct litera „â”. Lecturarea
Facem o scurtă comparație între a, ă poveștii
și â.

Le voi citi Povestea literei „â”.

Anexa 2
6. Dirijarea 22 ꞌ Le spun elevilor să deschidă cărțile la Conversația Manualul Frontal Aprecieri verbale
învățării pagina 52.
Purtăm o scurtă conversație despre
imaginea din manual. Solicit elevilor
să intuiască personajele. (doi copii)
- Ce fac copiii?
- Cu ce se joacă?
- De ce poartă haine
tradiționale? Exercițiul
- Cum se numește țara noastră?
- Noi ce suntem? (români)
Cer elevilor să alcătuiască propoziții Metoda Observarea
folosind cuvântul români. fonetică, sistematică a
Alegem cea mai frumoasă propoziție analitico- elevilor privind
pe care o vom analiza după metoda sintetică capacitatea de
fonetică, analitico-sintetică. exprimare

Noi suntem români. Individual


Se analizează:
- numărul cuvintelor din propoziţie; Frontal
- identificarea cuvântului care
conţine sunetul [ â ];
- despărţirea cuvintelor în silabe
„ro - mâni”; Individual Observarea
- localizarea sunetului în silabă; sistematică a
- refacerea cuvântului; elevilor privind
Voi numi câte un elev să citească capacitatea de
o propoziție din din text. exprimare

Citesc textul model. Citirea


model
Numesc câte un elev să citească câte
un cuvânt scris cu albastru, să-l
despartă în silabe și să localizeze
sunetul â.
7. Obținerea O3 5ꞌ Solicit elevilor rezolvarea unor Conversația Fișe de Frontal Observarea
performanței exerciții de pe fișă. lucru sistematică
O4 Prima sarcină : individuală
Elevii trebuie să recunoască litera Explicația
nouă pe fişă din mai multe litere şi Individual
O6 cuvinte („Recunoaşte şi încercuieşte Exercițiul
litera â!”).
A doua sarcină:
O7 Elevii trebuie să coloreze numărul
silabelor fiecărui cuvânt. (Colorează
numǎrul silabelor fiecǎrui cuvânt).
A treia sarcină:
Elevii trebuie să ordoneze cuvintele
încurcate. ( Numerotează cuvintele în
ordinea corectă).
Anexa 3

8. Evaluare 3ꞌ Se fac aprecieri verbale individuale și Conversația Frontal Observare


colective cu privire la activitatea sistematică
elevilor, precum și asupra individuală
comportamentului lor pe parcursul
orei.
9. Încheierea O8 2ꞌ Se notează tema pentru acasă. Conversația Caietele de Frontal Observarea
lecției Explicația lucru Individual sistematică
Ascultăm/interpretăm o strofă din individuală
Imnul de Stat al României.
ANEXA NR . 1

Completează schema următoare cu cuvinte care conţin sunetul î:

î
ANEXA NR . 2
Povestea literei â.

Povestea lui â

Într-o zi frumoasă zi de primăvară, Moș Crăciun a


hotărât să descopere o frumoasă țară, necunoscută pentru
el.
Ca să afle despre ce țară este vorba, are nevoie de
participarea voastră la lecție.
Pentru a se pregăti cât mai bine a apelat la Cartea de
comunicare în limba română. De acolo a luat pe cineva
cunoscut, de nădejde: pe a și A.
Imediat ce au plecat la drum s-a pornit o ninsoare
deasă și un ger cumplit de iarnă. Ningea așa de tare, încât
a și A s-au acoperit de zăpadă și s-au udat. Văzându-i uzi
și zgribuliți, lui Moș Crăciun i s-a făcut milă de ei și le-a
dat la fiecare câte o căciuliță, ca un acoperiș deasupra. Și
uite așa, literele a și A au devenit â și Â.
ANEXA NR . 3

1. RECUNOAŞTE ȘI ÎNCERCUIEȘTE LITERA „â”!

â C

cârd Maria
â â
România

mână
P
G m â â
â
mâine
vânătă â
pâine român

2. COLOREAZĂ NUMǍRUL SILABELOR FIECǍRUI CUVÂNT.

vânător rândunică român rând

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3. români . Noi suntem

a a a
n n n
a a a
/ / /
A A A
n n n
a a a

p p p

S-ar putea să vă placă și