Sunteți pe pagina 1din 34

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Prof. înv. primar : Vîrtic Lenica-Matilda


Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca

Activităţi integrate:

CLR – Sunetul și literele f mic și F mare de tipar


MEM – Probleme simple de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu suport intuitiv

AVAP – Elemente de limbaj plastic : pata de culoare (Fluturele)


DP – Reguli elementare ale nevoilor școlarului
SCENARIUL DIDACTIC

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.:


salutul :
„ Dimineața a sosit, /Toți copiii au venit?
În semicerc ne așezăm / Și apoi ne salutăm: -Bună dimineața , copii!
-Bună dimineața, doamna învățătoare!
După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit /Oare cine a mai venit?”
În continuare se realizează prezenţa, starea de spirit, iar apoi copiii, împreună cu învățătoarea, vor completa Calendarul naturii și vor
cânta cântecul ,,Vine, vine primăvara”.
Se descoperă elementul surpriză ,,Noutatea zilei”: „O machetă cu o imagine a primăverii, coșulețul cu surprize și cărticica primăverii”.
Anunț elevii că pe parcursul activităților de astăzi vom realiza ,,Cărticica primăverii”, dar pentru ca fiecare copil să își realizeze propria lui
carte trebuie să fie atenți și activi pe parcursul activităților, să își îndeplinească sarcinile și să lucreze corect și îngrijit pe fiecare filă a cărții.
Elevii vor descoperii pe bănci câte o copertă a cărții pe care o vor realiza (cu titlul ,,Primăvara”), iar interiorul acesteia se va completa cu
file realizate de către ei (micii scriitori) , pe parcursul fiecărei activități.
De asemenea , le propun elevilor să fie atenți și să lucreze corect iar la sfârșitul fiecărei activități vor primi din coșulețul cu surprize, câte o
recompensă pentru a-și realiza ilustrația copertei. Astfel, la sfârșitul primei ore vor primi un copac toți elevii care au fost atenți, activi și au lucrat
corect pe prima filă a cărții, la finalul celei de-a doua activități vor primi o floare, la finalul celei de-a treia activități vor primi un fluture, iar la
finalul celei de-a patra activități vor primi un soare drept recompensă.
Momentele de tranziție sunt realizate cu ajutorul cântecelor: ,, Vine , vine primăvara/ Înfloresc grădinile,/Fluturașul meu ”, toate fiind
cântece cu mișcare.
Învățătoarea împarte din coşuleţul cu surprize, fiecărui copil câte o recompensă și face aprecieri asupra muncii lor din acea zi.
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca


Data: 25.03. 2016
Clasa: Clasa Pregătitoare B
Propunător: Prof. înv.primar Vîrtic Lenica-Matilda
Unitatea tematică: Dansul primăverii
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Subiectul: Sunetul şi literele f mic și F mare de tipar
Forma de realizare : activitate integrată
Tipul activităţii : Recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe

Competenţe specifice:
Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale

Matematică şi explorarea mediului:


5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul
obiectelor.

Muzică şi mişcare:
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text.

Obiective operaţionale:
 O1 - Să identifice personajele din povestea audiată;
 O2 - Să identifice sunetul inițial și final dintr-un cuvânt;
 O3 – Să despartă în silabe cuvintele date;
 O4 – Să pună în corespondenţă cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite, reprezentând obiecte din universul apropiat;
 O5 – Să formuleze propoziții cu expresiile date.
Strategia didactică:
1.Metode şi procedee: -expunerea, conversația,brainstorming, exercițiul,, explicația, jocul didactic, observația;
2.Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe;
Resurse materiale: jetoane, fișe de lucru, planșa cu litera ,creioane colorate, macheta cu peisaj de primăvară, cărticica primăverii, ;
Resurse temporale: 35 minute+15minute activități în completare
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluare fişelor de lucru,aprecieri verbale,stimulente.

BIBLIOGRAFIE:
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV”
- program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.
 MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru
manual, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, București, 2012;
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Evenim. Obiective
Mijloace Forme de
didactic operațion Conținutul științific Evaluare
și metode organizare
ale

1. Moment Asigurarea unui climat educațional favorabil necesar frontal


oragnizatoric desfășurării activității.
Se va realiza ,,Întâlnirea de dimineață” astfel:
 salutul
„ Dimineața a sosit, /Toți copiii au venit?
În semicerc ne așezăm / Și apoi ne salutăm:
Conversația Observarea
-Bună dimineața , copii!
sistematică
-Bună dimineața, doamna învățătoare!
După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit /Oare cine a mai venit?”
frontal
 prezența
Numesc o fetiță să spună dacă lipsește vreun băiat de la școală,
respectiv un băiat să spună dacă lipsește vreo fetiță.

 Se completează calendarul naturii: data, ziua


săptămânii, anotimpul, vremea.
 Se descoperă elementul surpriză ,,Noutatea zilei”: „O
2. Captarea Expunerea
machetă cu o imagine a primăverii și coșulețul cu
atenției
surprize ”.
Frontal
3. Anunțarea
temei Anunț elevii că astăzi le voi citi o poveste, vom identifica
cuvinte care conțin litera „F”, vom despărți cuvinte în silabe,
4.Desfășura- vom formula propoziții cu expresiile date.
rea activității
Prezint elevilor povestea „ Cei trei prieteni” (Anexa1). Frontal
Adresez elevilor câteva întrebări pentru a observa dacă au Expunerea
O1
înțeles povestea:
Frontal
V-a placut povestea?Ce v-a plăcut din ea? În ce anotimp se
petrece întamplarea? Care sunt personajele din poveste? Câți
prieteni erau?Cine erau cei trei prieteni? Cum se înțelegeau
cei trei fluturași? Ce au pățit fluturii?Cine nu i-a primit?Cine
i-a primit? Cine a greșit? De ce? Ce altceva puteau face să se
salveze?Tu cum ai fi procedat? Ai fi acceptat propunerea
zambilei/a lalelei/a narcise?Ce au înțeles fluturașii din această
călătorie?
Voi spune elevilor că fluturașii își doresc să se întoarcă pe Frontal
tărâmul fluturilor, însă au întâlnit câteva obstacole și îi roagă pe
ei să îi ajute în deslușirea misterelor. Aprecieri
verbale
Proba fluturelui alb
*Identifică locul sunetului „F” din cuvintele:
frig, vârf, frunziș,fericit, afară, floare, fluture,coif, farfurie,
O2
frumos, fag, frasin, fermecat, forfotă ;
Conversația
Proba fluturelui galben
*Desparte în silabe cuvintele zambilă,câmpie, prieteni,
O5
frumoasă, aripă, fag, ploaia, trei.
*Formulează propoziții cu expresiile ,,petale mici și albe, copac
înalt și frumos,”.
Proba fluturelui roșu
*Alintă cuvintele floare, fluture, aripă;
O3 *Găseaște opusul cuvintelor frumoasă, mic, greu, ud, fericit.
Explicația
Invit elevii în bănci și îi anunț că prietenii lor fluturașii
le-au trimis coperta pentru cartea la care ei lucrează și le
propun să descopere o nouă pagină din cartea lor.
5. Obținerea Elevii vor descoperii pe bănci câte o copertă a cărții pe
performanței care o vor realiza (cu titlul ,,Primăvara”), iar interiorul acesteia Aprecieri
se va completa cu file realizate de către ei (micii scriitori) , pe verbale
O2 parcursul fiecărei activități.
Se trece la rezolvarea unei fișe de lucru individuale Exercițiul
O3
(Anexa ) în cadrul căreia urmăresc:
*recunoașterea literelor învățate;
O4
*identificarea sunetului inițial al unui cuvânt; Individual
*despărțirea cuvintelor în silabe;
*formarea unor cuvinte prin asocierea silabelor;
Voi explica cerința de pe fișa de lucru, iar elevii vor lucra
individual.

Aprecieri
6. Activitate Pentru că personajele din poveste nu au nume, propun elevilor Jocul Pe grupe verbale
recreativă să ne grupăm pe echipe și să găsim nume care s-ar potrivi didactic
acestora.
Exercițiul
Elevii vor fi grupați în 6 echipe corespunzătoare celor 3 Observare
sistematică
flori( zambila albă, narcisa galbenă, laleaua roșie), respectiv
celor 3 fluturi ( alb,galben, roșu).
Fiecare echipă trebuie să găsească un nume pentru
floare/fluture pe care apoi îl vor prezenta și vor cânta
cântecul ,,Fluturașul meu” executând mișcări sugerate de
textul cântecului.
7. Încheierea
activității Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra
participării elevilor la activitate, precum și asupra
comportamentului lor pe parcursul orei. Voi acorda elevilor
câte un copac ca recompensă pe care îl vor lipi pe coperta
cărții.
Anexa 1

Cei trei prieteni

Într-o frumoasă zi de primăvară, trei fluturi se jucau pe câmpie. Unul avea aripile albe, altul galbene, iar cel de-al treilea roșii.
Deodată, începu o ploaie de primăvară. Cei trei fluturași se grăbiră să-și caute un adăpost. Întâlniră în drum o zambilă cu petale mici și
albe, care se clătina sub picăturile ploii.
- Bună ziua, dragă zambilă! Primește-ne sub petalele florii tale! Aripile noastre sunt gingașe, iar picăturile grele de apă le lovesc și le
rup.
- Sunteți prea mulți. L-aș putea primi numai pe fluturele alb. Ceilalți doi mergeți mai departe și căutați-vă adăpost!
Dar fluturele alb le spuse prietenilor săi:
- Să zburăm mai departe! Vreau să rămân cu voi! Mai bine mă lupt cu ploaia! Porniră mai departe prin ploaie. Zăriră o narcisă
galbenă, cu petale strălucitoare.
- Dragă narcisă, adăpostește-ne în căsuța florii tale! Dacă ne alungi, nu vom mai putea zbura mult prin ploaie.
- Sunteți prea mulți. Tu, frumosule fluture galben, rămâi la mine, dar ceilalți să-și caute de drum!
Fluturele galben refuză și zburară cu toții mai departe.
Întâlniră o lalea roșie, cu petale mari. Au rugat-o și pe ea să-i primească, fiindcă aveau aripile grele de ploaie și abia mai puteau
zbura.
- Nu vă pot primi pe toți; să rămână doar fluturele roșu! Ceilalți doi mergeți și căutați alt adăpost!
Însă nici fluturele roșu nu dori să se despartă de prietenii săi, așa că zburară mai departe.
Deodată, în fața lor apăru un plop înalt și frumos, care-i primi pe toți trei în frunzișul lui. Le era frig și aveau aripile ude, dar erau
fericiți, deoarece erau împreună.
Când ploaia se opri, mulțumiră plopului pentru găzduire și își luară zborul în văzduh. Descoperiseră ce bine e să ai prieteni
adevărați.
FIŞĂ DE LUCRU

1.Denumeşte imaginile. Unește imaginea cu litera inițială


corespunzătoare fiecărui cuvânt.

N L F B P

2.Încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de silabe


din cuvintele:
Fluture → 2 1 3 5 4
Floare → 1 4 5 3 2

Pom → 1 4 3 2 5

Primăvară → 2 1 3 5 4
3. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

Lalele Soare Fluture Pom Albină

5. Uneşte silabele pentru a forma cuvinte.

Po pac

Co re

Floa len
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca


Data: 25.03. 2016
Clasa: Clasa Pregătitoare B
Propunător: Prof. înv.primar Vîrtic Lenica-Matilda
Unitatea tematică: Dansul primăverii
Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Subiectul: Probleme simple de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu suport intuitiv
Forma de realizare : activitate integrată
Tipul activităţii : Transmitere și dobândire de noi cunoștințe
Discipline integrate:
 Matematică şi explorarea mediului
 Comunicare în limba română
 Dezvoltare personală
Competenţe specifice:
 Matematică şi explorarea mediului
1.1 Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-31;
1.4 Efectuarea de adunări și scăderi prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată;
1.6 Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice(=,+.-) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme ;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularități
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

 Comunicare în limba română:


1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar si rar.
2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
 Dezvoltare personală:
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite
Obiective operaţionale:
O1 – să denumească părțile componente ale unei plante;
O2. – să numere crescător şi descrescător, cu pas dat, în concentrul 0-31;
O3. – să compare perechi de numere naturale mai mici decât 31;
O4. - să identifice operaţia de adunare şi scădere care rezolvă situaţia problemă în concentrul 0-31.

Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, munca în echipă,
b) Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, jetoane, planșe,
.
c) Forme de organizare : frontală, pe grupe, individual
V. Bibliografice:
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii mici” – program
de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar.
 MECTS – Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea mediului, Dezvoltare personala,
Educatie pentru societate, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012;
Desfășurarea activității
Evenimentul Obiecti- Conţinutul ştiinţific Strategia didactică Evaluare
Didactic ve Metode Mijloace Forme
operațio de
nale organizare

1.Moment Se asigură climatul favorabil desfăşurării


organizatoric lecţiei, organizarea elevilor, a materialelor
didactice.

2.Reactualizarea Prezint elevilor o plantă pentru a ne reaminti Observarea


cunoștințelor comportamen
care sunt părțile componente ale acesteia și
anterioare Expunerea Frontal – tului verbal
vom discuta despre condițiile de viață şi nonverbal
O1 Conversația
necesare dezvoltării ei.
Problematiz
Se discuta despre părțile componente ale area
plantei :
-Care sunt părțile componente ale plantei?
-De ce au nevoie plantele pentru a se
dezvolta ?
-Ce s-ar întâmpla dacă am pune o lalea într-
un loc fără lumină, fără apă? Exercițiul

3.Captarea Propun elevilor să îi ajute pe cei trei prieteni


O2
atenției să afle câte flori sunt în grădina întâlnită în
drumul spre casa lor.
Prezint planșa cu problema ilustrată:
 numărăm câte lalele roșii sunt în
grădină/ câți toporoși/ câte flori sunt
în total?
 scriem operația matematică;
 culegem lalele numărând
descrescător;
 comparăm mulțimea lalelor roșii cu
mulțimea toporașilor.
În continuare le prezint elevilor o nouă
planșă ilustrată solicitându-le să își ajute
prietenii pentru a descoperii soluția
problemei :
 numărăm câte furnici sunt în ținutul
florilor;
 numărăm câte furnici au plecat
pentru a căuta provizii;
 numărăm câte furnici au rămas
ținutul florilor;
 scriem operația matematică.
3.Anunţarea Anunț elevii că astăzi vom rezolva probleme
temei cu operația de adunare și scădere utilizand Conversaţia Frontal
numerele de la 0-31 și imagini ca suport
intuitiv
4.Dirijarea Cu ajutorul jetoanelor din farfurii elevii
învățării reprezintă problemele enunțate de către Conversaţia
învățătoare și identifică operația
Explicaţia
corespunzătoare.
1. Cu ocazia zilei de 8 martie, la o Aprecieri
florărie din tărâmul fluturilor s-au globale
O2 adus 21 de lalele roșii și 3 lalele Exercitiul Frontal
galbene. Câte lalele s-au adus în data Individual
O3 de 8 martie la florărie?
2. Într-o poieniță erau 28 de lalele roșii.
O fetiță a cules 5 lalele. Câte lalele au
O4 rămas în poieniță? Problemati- Observarea
Elevii primesc o noua filă din cartea ce zarea sistematică a
conține probleme ilustrate pe care trebuie să
fie atenți să le rezolve corect. elevilor
Le citesc elevilor problemele , iar sarcina lor Aprecieri
5. Obţinerea este să număre elementele și să scrie operația Problemati- verbale
performanţei și rezultatul acesteia (Anexa). zarea
Se va realiza evaluarea frontală a rezultatelor
obținute.

6. Activitate Se va realiza prin jocul „Alege-ți locul” Conversaţia


recreativă prin care elevii trebuie să se așeze în unul
O2
Explicarea din cele 6 colțuri potrivit celor 6 personaje Explicația
regulilor jocului din povestea prezentată la ora de comunicare Exercițiul
Jocul propriu-zis în limba română. Problemati-
O3 Ei trebuie să își aleagă un loc până când aud zarea
sunetul clopoțelului, iar din acel moment nu Jocul
mai au voie să se deplaseze. didactic
Voi alege câte un elev care a rămas fără loc
sau câte un elev din fiecare echipa care va
avea sarcina să numere:
 câți copii și-au ales să fie fluturi
albi/galbeni/roșii?
 câți copii și-au ales să fie
zambile/narcise/lalele?
 Câți copii și-au ales să fie fluturi?
 Câți copii și-au ales să fie flori?
7. Incheierea Se vor face aprecieri generale si individuale Aprecieri
activităţii asupra participării elevilor la activitate, Frontal verbale
precum şi asupra comportamentului lor pe Conversaţia
parcursul orei, oferindu-le recompensa (o Individual
floare) pentru ilustrația cărții.
Probleme ilustrate
Pe un câmp sunt lalele roșii și lalele roz. Află câte lalele sunt în total și scrie
operația corespunzătoare

Pe un câmp au fost 28 buburuze, 5 au zburat.


Află câte buburuze au rămas și scrie operația corespunzătoare.
În grădină au înflorit ghiocei și narcise. Află câte flori au înflorit în grădină?

Pe un câmp se joacă 27 de fluturi. 5 au plecat la culcare.


Câți fluturi au rămas la joacă?
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT
Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”Cluj-Napoca
Data: 25.03.2016
Clasa: Pregătitoare B
Propunator: Prof.înv.primar Vîrtic Lenica-Matilda
Unitatea tematică: „ Dansul primăverii”
Aria curriculară: Arte vizuale
Disciplina: Arte vizuale şi lucru manual
Subiectul lecției: Elemente de limbaj plastic-pata de culoare
Forma de realizare: activitate integrata
Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi
Competențe specifice:
Arte vizuale și abilități practice
 1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj visual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care
reflectă un context familiar
 1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător
 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale
 2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală,
muzicală, verbală, kinestezică

Comunicare în limba română


 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar ;

Muzică și mișcare
 3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

Matematică și explorarea mediului


 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
Obiective operaționale:
O1 - să precizeze culorile întâlnite în natură în anotimpul primăvara;
O2 - să recunoască diferite tipuri de linii și puncte observate pe aripile unor fluturi;
O3 - să enumere materialele necesare realizării compoziției plastice;
O4 - să observe lucrările colegilor expuse;
O5 - să aprecieze critic si autocritic lucrările realizate,sprijinindu-se pe criteriile de analiza.
Strategia didactică:
1. Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observația, exerciţiul, jocul didactic, turul galeriei, metoda inteligențelor multiple;
2. Mijloace de învățământ: fişe individuale, lipici, acuarele,pahar, pensulă, tablă din plută, foarfece.
3. Forma de organizare: frontal, individual, în echipe.
Durata: 35+ 15 joc didactic
Elementele componente ale activităţii integrate
1. AVLM+CLR : Informații științifice despre fluturi
2. AVLM+MM: Cântec „Fluturașul meu”

BIBLIOGRAFIE:

- Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Programa școlară pentru Clasa


pregătitoare, 2012
- Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului - Curriculum pentru educația timpurie
a copiilor de la 3 la 6\7ani, 2008
- Ministerul educației, cercetării și tineretului “Ghid de bune practici”2008
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Evenimentul Obiective Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare


didactic operaţiona
le
1. Moment Se va organiza spaţiul şi climatul educativ într-un mod optim
organizatoric desfăşurării activităţii propuse.
Prezint elevilor un PPT drespre fluturi pentru a observa cum sunt
2. Captarea colorate aripile.
- observarea
atenției O2 Cer elevilor să spună ce culori aveau fluturii? Cum erau - frontal reacțiilor copiilor
decorate aripile?Ce fel de linii au observat pe aripile lor? Conversaţia
Explicaţia
Prezint elevilor informații științifice despre fluture pe înțelesul
lor, privind modul în care se hrănesc, se înmulțesc (Anexa).

3. Anunțarea Anunț elevii că astăzi vom decora aripile fluturelui folosind


temei Metoda inteligențelor
elementele de limbaj plastic învățate.
multiple
 Propun elevilor un exerciţiu de imaginaţie pe un fond
4.Formare muzical liniştitor. Închideţi ochii şi imaginati-vă că
de priceperi sunteţi pe un câmp însorit plin cu flori și fluturi. Îi vedeți
si deprinderi cum zboară ? Se așază pe petalele florilor. Ce aripi - observarea
frumos colorate are fluturele tău! Îți place? Expunerea
comportamentu-
Solicit 2-3 elevi să spună ce culori avea fluturele lui, apoi lui elevilor
discutăm despre culorile pe care le întâlnim în natură în
anotimpul primăvara și pe care ei le-ar putea folosi la decorarea
fluturelui.
O3
 Intuirea materialelor necesare activității -proba practică
Solicit elevilor sǎ numeascǎ materialele de care au nevoie
pentru realizarea acestei lucrări artistice.

 Demonstrarea şi explicarea modului de lucru

Prezint elevilor etapele de realizare ale lucrǎrii: Conversaţia

1. - Pictarea fluturelui (folosind pata de culoare) și a detaliilor


aripilor - individual -frontală
2. - Acoperirea echilibrată a paginii (fondul)
3. - Expunerea lucrărilor -orală

Se vor realiza exerciții de încălzire a mâinilor (ploaia, se


Demonstrația -observarea
O1 deschide/se închide floarea, ne scuturăm mâinile).
Conversația reacțiilor copiilor
Vor decora fluturele, apoi vor colora fondul într-o nuanţă diferită
de cele utilizate pentru decorul aripilor.
O4
Ajut unde este cazul, intervin cu explicaţii sau ameliorări.

Se face aprecierea şi autoaprecierea lor, ţinând cont de Turul galeriei


următoarele criterii:
5. Evaluarea
- respectarea etapelor de lucru Conversația
lucrărilor
O5
- gradul de finalizare al lucrǎrii

- aspectul estetic

- originalitate

La finalul activității elevii vor primi încă o recompensă pentru


6. Încheierea
efortul depus în realizarea compoziției plastice, pe care o vor
activității
folosi pentru decorul copertei.
ANEXA

Fluturii

Fluturii sunt vietăți care ne uimesc cu gingășia și frumusețea lor.

Ei se dezvoltă în patru etape. Ei trec din stadiul de ou, în cel de larva (omida), apoi în cel de pupă (sau crisalidă) și mai apoi în cel de fluture.
Durata de viață a fluturilor variază de la 2 zile și poate ajunge la 11 luni.

Aripile fluturilor sunt transparente. Cu toate că fluturii sunt unele dintre cele mai colorate insecte, aripile lor sunt formate din mai multe
straturi care sunt atât de subțiri, încât se poate vedea prin ele.

Fluturii au nevoie de căldura emisă de soare pentru a putea zbura. Fluturii au sânge rece, iar pentru a-și lua zborul au nevoie de căldură.

Se spune că fluturii pot distinge doar 3 culori: roșu, verde și galben.

Fluturii nu pot auzi, dar pot simți vibrații. Ei miros cu antenele lor.

Fluturii se gasesc aproape în toate țările lumii.

Ei se hrănesc cu nectarul și polenul florilor, având un rol important în polenizarea florilor.

În lume, există peste 24.000 de specii de fluturi.

Unii fluturi pot zbura cu o viteză de 50km/oră sau chiar mai rapid.
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT
Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca
Data: 25.03. 2016
Clasa: Clasa Pregătitoare B
Propunător: Prof. înv.primar Vîrtic Lenica-Matilda
Unitatea tematică: Dansul primăverii
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Subiectul: Reguli elementare de comunicare între școlari
Forma de realizare : activitate integrată
Tipul activităţii : Lecție mixtă

Competenţe specifice:
 Dezvoltare personală
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară
 Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar

Obiective operaţionale:
O1 – să extragă informații esențiale în urma ascultării unui mesaj scurt;
O2 – să identifice reguli de comunicare specifice la rând;
O3 – să identifice reguli de comunicare specifice în pauze;
O4 – să identifice reguli de comunicare specifice la joacă;
O5 – să își exprime opinia în legătură cu un fapt, o situație prezentată;

Strategia didactică
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul de rol, ciorchinele.
 Mijloace de învăţământ: Panoul cu ,,Regulile clasei”, fişe de lucru, imagini.
 Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe.
Bibliografie:
1. M.E.C.T.S., Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală – clasa pregătitoare, Bucureşti, 29.03.2012;
2. Manea, Alexandra, Matache, Claudia, Ioan, Liliana, Ruse, Clara, Ghid practic pentru clasa pregătitoare, Editura Delta Cart
Educaţional, Piteşti, 2012;
3. Manea, Alexandra, Matache, Claudia, Dezvoltare personală – clasa pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2012;
4. Petrovai, Domnica, Iliescu, Martha, Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor în vârstă de 3 – 10 ani – instrumente şi
modele de lucru, Fundaţia ,,Copiii noştri”, 2012;
Desfășurarea lecției

Obiec- Conținutul științific Forme de


Etapele lecţiei tive Metode şi organizare Evaluare
opera-
ţionale Mijloace
1. Moment - Se vor asigura condiţiile necesare unei desfăşurări optime a
organizatoric lecţiei. Asigur ordinea şi disciplina. Observarea
sistematică

Voi extrage din coșulețul cu surprize un pliculeț pe care îl voi Conversaţia Activitate
2. Captarea deschide și le voi citi poezia frontală
atenţiei - Citesc poezia:
,,La şcoală de când venim
Regulile ne-amintim:
Mâna să o ridicăm,
Rândul să ni-l aşteptăm,
Pe holuri mergem încet,
Colegii-i ascultăm atent.
Deșii suntem diferiți:
Unii atenți, unii cuminți Conversaţia
Unii vioi, alți liniștiți,
Ne respectăm între noi
O1 Şi ne-ajutăm în nevoi.
Împreună de trăim, Activitate
Fericiţi putem să fim.” frontală
O2
În continuare, voi purta o discuție cu elevii pentru înțelegerea
textului, astfel:
- Despre ce se vorbeşte în această poezie?
(– În poezie se vorbeşte despre regulile pe care noi trebuie să le
respectăm atunci când suntem la şcoală.)
3. Anunţarea O3
temei - Se anunţă titlul lecţiei noi: Regulile de comunicare între școlari
- Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: vom identifica regulile de
comunicare specifice în activitatea şcolară, la rând, în pauze, la
joacă pe care e bine să le respectați pentru a trăi fericiți împreună
O4 la școală chiar dacă suntem diferiți.
4. Dirijarea O5 Conversaţia
învăţării Voi adresa elevilor întrebări și îi voi solicita să participe la discuție
pentru a identifica regulile pe care trebuie să le respecta pentru a
putea trăi în armonie zi de zi cu colegii la școală. Observarea
- Ce reguli sunt prezentate în poezie? Activitate sistematică
( – Să ridicăm mâna atunci când vrem să spunem ceva, să ne frontală
aşteptăm întotdeauna rândul, în pauze să nu alergăm pe holul
şcolii, să ascultăm cu atenție ce ne spun colegii, să ne respectăm Explicaţia
între noi și să îi acceptăm pe toți colegii, chiar și să
ne ajutăm chiar dacă suntem diferiți.)

- De ce sunt importante aceste reguli? Aprecieri


(– Dacă respectăm aceste reguli putem să fim fericiţi când suntem Conversaţia verbale
împreună.)
- Şi noi avem regulile clasei. Care sunt acestea?
( – Păstrăm curățenia!; Ridicăm mâna când vrem să răspundem!; Exerciţiul
5. Obţinerea Vorbim cu un ton potrivit!;Ne jucăm împreună!etc. )
performanţei Verificare
După discuția purtată cu elevii, aceștia primesc o fișă cu orală
următoarea sarcina de lucru individuală : ”Colorează regulile pe
care le respecţi la şcoală.” Ciorchinele Activitate
Voi numi 2-3 elevi să prezinte regulile pe care ei le-au colorat/ individuală
adică pe care ei le respectă la școală. Se discută munca
independentă.(Anexa)
Conversaţia Activitate
Le voi cere elevilor să își exprime părerea referitor la : frontală
Ce problema au intalnit ei?Cine a gresit?De ce?
Ce altceva puteau sa faca sa se salveze? Verificare
Cum cred ei că s-au simțit fluturii din povestea citită dimineață, Jocul de mimă orală
atunci când au nu au fost acceptați de catre florile de culori
diferite/ dar când i-au acceptat florile care aveau aceeași culoare
cu a lor.
6.Activitatea Se realizează printr-un joc de mimă: Activitate
recreativă - ,,Mimează cum crezi că s-a simțit fluturele alb când nu a frontală
fost acceptat de către floarea roșie!”.
- ,,Mimează cum crezi că s-au simțit fluturii când a fost
acceptați de către plop!”.
- Foloseste-ti manutele pentru a arata o floare,un fluture,un Aprecieri
copac. verbale
- Misca degetele pentru a imita caderea ploii. individuale
Voi purta o discuție cu elevii astfel: şi colective
- Despre ce am discutat astăzi la ora de Dezvoltare personală?
( – Noi am discutat despre ,,Regulile de comunicare între
școlari”.)
- De ce sunt importante aceste reguli?
(– Dacă respectăm aceste reguli putem să fim fericiţi când suntem
7. Încheierea împreună.)
activitaţii - V-a plăcut această activitate? Dacă da, desenaţi o inimioară în
caseta de mai jos.

Se fac aprecieri colective şi individuale asupra modului de lucru şi


a participării la activitate în general, oferindu-le un soare drept
recompensă pe care o vor folosi pentru ilustrația copertei.

S-ar putea să vă placă și