Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. intrare : .................................................... data : ..................................................

Anexa nr. 7

SPECIMEN DE SEMNĂTURI

Nr. de ordine în registrul comerţului |__|__|__| / |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|


cod jud. nr. în R.C. an

Cod unic de înregistrare ...................................................................

FIRMA : .......................................................................................................................................................................................

Nr. Numele şi prenumele Calitatea Semnătura


crt. descifrabil
(1)

1). ................................................................................................................................

................................................................................................................................,
Pag. .......

(1)

2). ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(1)

3). ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(1)

4). ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

Semnătura a fost dată în faţa mea .....................................................................................................................…............................,

judecător delegat la / director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................................................... .

Data : ................................................ Semnătura, ........................................

Notă : (1) În spaţiul destinat semnăturii nu se va depăşi chenarul.

Pag. .......
Nr. intrare : .................................................... data : ..................................................

(1)

5). ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(1)

6). ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(1)

7). ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(1)

8). ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(1)

9). .................................................................................................................................

.................................................................................................................................,

(1)

10. .................................................................................................................................

...............................................................................................................................…

Notă : (1) În spaţiul destinat semnăturii nu se va depăşi chenarul.

Pag. .......