Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 21.03.2020

Clasa: Pregătitoare

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova

Aria curriculară: Consiliere și orientare

Disciplina: Dezvoltare personală

Unitatea tematică: În grădină

Subiectul: Interacțiuni simple cu ființe sau obiecte familiare “Cum îngrijim plantele?”

Discipline integrate: M.E.M., C.L.R., A.V.A.P

Tipul lecției: achiziții de noi cunoștințe

Competențe specifice:

 Dezvoltare personală
2.3 Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu
acestea;

Competențe specifice ale disciplinelor integrate:

 Matematica și explorarea mediului


3.2 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familiar;
 Comunicare în limba română
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar.
 Arte vizuale și abilități practice
2.2 Exprimarea ideilor și trăirilor personale în aplicații simple, specific artelor vizuale.

Obiective operaționale:

a) cognitive:
 să identifice părțile componente ale unei plante;
 să enumere principalele condiții de dezvoltare ale unei plante;
 să descopere numele unor plante care să înceapă cu sunete/ litere date;
 să formeze cuvinte ce denumesc plante cu ajutorul unor silabe așezate
aleatoriu;
 să respecte etapele de lucru în confecționarea unui produs, pornind de la
calitățile unei flori.
b) psiho-motorii:
 să-și păstreze poziția corectă a corpului în bancă;
c) afectiv-atitudinale:
 să participe cu interes la activitate.

Strategii didactice:

a) Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația, jocul didactic


b) Mijloace de învățământ: calendarul naturii, fișe de lucru, planșă, jetoane, foarfece,
carton colorat
c) Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală
d) Evaluare: formativă

Bibliografie:

 M.E.N., Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa


pregătitoare, clasa I și clasa a II-a
 O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare, Editura Edu, Târgu-Mureș,
2016
 Radu M., Ciocâlteu I., A., Florea R., F., Stănculescu A., Dezvoltare personală
clasa pregătitoare, Editura Paralela 45, Pitești, 2017
Etapele Activitatea Strategii didactice Evaluare
lecției învățătorului elevilor Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare

Captarea Citește “Legenda Ascultă povestea conversația, textul suport frontal observarea
atenției ghiocelului” (Anexa 1), și participă la expunerea sistematică
(3 min.) discutând apoi despre discuții.
conținutul acesteia și
importanța plantelor în viața
oamenilor.

Anunțarea Pornind de la importanța Descoperă ceea conversația frontal observarea


temei și a plantelor pentru om, se vor ce urmează să sistematică
obiectivelor descoperi principalele facă în activitate.
(2 min.) condiții de dezvoltare ale
plantelor și cum putem avea,
noi înșine, grijă de ele.

Dirijarea Se reamintesc părțile Stabilesc regula conversația, fișe de lucru frontal, analiza
învățării componente ale unei plante, de completare a exercițiul individual răspunsurilor
( 25 min.) cerând apoi elevilor să șirului: ordinea
completeze șirul părților naturală a părților
componente ale mărului componente ale
(Anexa 2). Elevii alegând mărului și-l
câte o parte componentă completează cu
subliniază rolul pe care îl au. elementele care
Așa cum celelalte ființe au lipsesc.
nevoie, pentru a trăi, de aer,
apă, hrană, soare se
stabilește, cu ajutorul
elevilor, că plantele au
nevoie de un sol fertil, de
unde să-și extragă substanțele
hrănitoare, de apă, de aer, de Stabilesc posibile planșă frontal
lumină și căldură. Se observă cauze ale ofilirii
o planșă cu o floare ofilită plantei.
(Anexa 3) și se stabilesc
posibile cauze ale acestui conversația, frontal observarea
fenomen. explicația, sistematică
Se descoperă modalități care exercițiul
ne stau la îndemână pentru fișe de lucru individual
îngrijirea plantelor din
grădinile noastre sau celor de Desenează flori
apartament. Apoi se impart în dreptul
fișe de lucru (Anexa 4) în imaginilor cu
care elevii trebuie să comportamente
deseneze o floricică în caseta adecvate și
de sub imaginea care arată alcătuiesc
cum să îngrijești plantele. Se propoziții după
alcătuiesc propoziții după aceste imagini.
imaginile respective.
Se explică jocul “Spune mai Participă la jocul didactic pe echipe
departe” – un copil spune un jocul “Spune mai
nume de plantă; un altul din departe”.
echipă identifică sunetul final
al cuvântului pronunțat și
spune, la rândul lui, un nume
de plantă care începe cu acest
sunet.
Se alcătuiesc cuvinte ce
denumesc plante cu ajutorul
unor silabe amestecate într-
un bol.
Activitate Se explică jocul “Frații și Participă la joc. jocul didactic ecusoane pe grupe observarea
recreativă surorile”: având elevii clasei sistematică
(15 min.) împărțiți în 3 grupe (legume, jetoane cu
fructe, flori), fiecare grupă își legume, flori,
alege un reprezentant care fructe
poartă la piept un ecuson cu
semn distinctiv; învățătorul
îndrumă copiii să ia câte un
cartonaș ( pe care este
desenat o legumă, un fruct
sau o floare) dintr-un
coșuleț; succesiv,
reprezentanții cheamă “frații”
sau “surorile” (Exemplu: “Să
vină la mine morcovul!”);
elevul chemat vine și se
așază în spatele
reprezentantului său; grupa
care și-a găsit cel mai repede
frații se declară câștigătoare. Ascultă regulile jocul didactic bol cu bilețele pe grupe observarea
Cadrul didactic explică jocului și pe care sunt sistematică
jocul “Atenție plante”: participă la joc. scrise nume de
jucătorii stau pe scaunele plante
așezate în cerc și fiecare
extrage câte un bilețel dintr-
un bol în care sunt câte 2 cu
denumirea unei plante
(exemplu: 2 bilețele pe care
este scris cuvântul “roșie”, 2
bilețele pe care este scris
cuvântul “morcov” etc.);
cadrul didactic, fără scaun,
stă în centrul cercului și
strigă numele unei plante; cei
2 jucători care au scris
numele acestei plante pe
hârtie trebuie să schimbe
locurile între ei cât mai
repede; dacă liderul reușește
să ocupe un loc, cel care
rămâne fără scaun va trece în
mijloc.
Pornind de la starea de bine Confecționează conversația, carton colorat pe grupe observarea
pe care o avem când privim o coșulețul “Învață demonstrația, foarfece sistematică
floare, se descoperă calități să fii ca…”. exercițiul
ale acestora și care pot fi
împrumutate oamenilor
(exemplu: gingaș(ă),
curajos…), construind
coșulețul “Învață să fii ca…”.
Cadrul didactic explică
etapele de lucru necesare
confecționării produsului.
În final, se fac aprecieri Ascultă Conversația frontal aprecierea
generale și individuale asupra aprecierile făcute. modului de
participării la lecție, precum lucru
și a comportamentului pe
parcursul orei
Anexa 1: Legenda ghiocelului

Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe Pământ, le-a colorat


frumos. Când a făcut zăpada, i-a zis: “Pentru că tu umbli peste tot, să-ți
cauți singură culoarea care-ți place. ”
Zăpada s-a dus mai întâi la iarbă:
-Dă-mi și mie din culoarea ta verde, atât de frumoasă!
Iarba a refuzat-o.
A rugat atunci macul să-i dea culoarea roșie, vioreaua să-i dea
culoarea albăstruie, floarea–soarelui să-i dea culoarea galbenă. Niciuna
nu asculta rugămintea zăpezii. Tristă și amărâtă, aceasta ajunge în
dreptul ghiocelului, căruia îi spune și lui necazul:
-Nimeni nu vrea să-mi dea culoarea sa. Toate mă alungă și-și bat joc de mine!
Înduioșat de soarta zăpezii, ghiocelul i-a spus:
-Dacă-ți place culoarea mea albă, eu o impart bucuros cu tine.
Zăpada primi cu bucurie darul ghiocelului.
De atunci, ea poartă veșmântul alb ca al ghiocelului. Drept recunoștință, zăpada îl lasă
să-și scoată capul afară de cum începe să se arate primăvara.

Anexa 2: Șirul părților componente ale mărului


Anexa 3: De ce are nevoie o plantă pentru a trăi?
Anexa 4: Cum să îngijim plantele?

Anexa 5: Învață să fii ca…

S-ar putea să vă placă și