Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect

didactic

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂŢI PRACTICE

PROF. ÎNV. PRIMAR : IOJĂ ANGELA


CLASA: I
DATA: 11.11.2016
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu
PROF. ÎNV. PRIMAR : IOJĂ ANGELA
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilităţi practice
UNITATEA TEMATICĂ: Norme de igienă şi comportament. Sensul cuvintelor
SUBIECTUL LECȚIEI: Abecedarul clasei I – carte clasică și electronică/eBook
MIJLOC DE REALIZARE: tehnici de lucru pe calculator
caligrafie, linie modulată
tăiere, lipire, tangram
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi şi deprinderi
DOMENII: desen, colaj, foto-film
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Arte vizuale şi abilităţi practice
Matematică şi explorarea mediului
Comunicare în limba română
Muzică şi mişcare

COMPETENTE GENERALE :

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

COMPETENȚE SPECIFICE:
 Arte vizuale și abilităţi practice
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

COMPETENȚE INTEGRATE:
 Comunicare în limba română
 1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diferite situaţii de comunicare
 Matematică și explorarea mediului
 2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometriceîn mediul apopiat şi în
reprezentăriplane accesibile( incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări
schematice)

 Muzică şi mişcare
 2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
 3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 COGNITIVE
O1 – să așeze date într-o ordine stabilită;
O2 - să ordoneze corect pe contur figurile geometrice;
O3 – să lipească elementele constitutive ale lucrării;
O4 - să realizeze tema propusă respectând tehnica de lucru şi instrucţiunile primite.
 PSIHO-MOTRICE
O1 - să mânuiască atent şi corect instrumentele folosite;
O2 – să execute corect etapele elaborării lucrărilor.
 AFECTIVE
O1 - să manifeste interes pentru lecţie;
O2 - să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului.

RESURSE:
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observația, explicaţia, exerciţiul, demonstrația.
b) Mijloace de învăţământ: calculator, videoproiector, manuale digitale, planșe cu alte
figuri realizate prin aceeași tehnică, pătrate împărțite în cele șapte figuri, role hartie, foarfece,
lipici, creioane grafice, hârtie glasată.
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
II. Temporale - 35 minute + 10 minute activități recreative
III. Umane - clasa are un număr de 14 elevi.
IV. Bibliografice:
● ştiinţifice:
1. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la
şcolarii mici – program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar, suport de curs METCS, 2012
2.Faliboga Violeta, Ghergu Virginia, Abilitǎţi practice- clasele I - IV. Ghid metodic , Editura Axxa,
2001
● oficiale:
1. *** Programa şcolară pentru clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013
ETAPELE
C.S. Metode şi Material Forme de
LECŢIEI Activitatea Învăţătoarei EVALUARE
procedee didactic organizare
1. Captarea Se asigură condiţiile necesare desfăşurării în Conversaţia videoproiector Frontal
atenţiei condiţii optime a orei de Arte vizuale și
abilităţi practice
- aerisirea sălii de clasă;
- amenajarea spaţiului de desfăşurare a
activităţii;
- pregătirea materialului didactic.
Se prezintă un fragment de carte electronică
pentru copii.
2. Enunțarea CLR Se prezintă obiectivele operaționale. Conversaţia Frontal Observarea
1.3
obiectivelor 2.1 sistematică
operaționale Explicaţia Individual

3. Actualizarea CLR Se actualizează cunoștințe despre tehnica Explicaţia Calculator Frontal Observarea
2.1
unor Tangram, litere învățate. Patrat sistematică
cunoștințe Conversația Tangram
însușite
anterior
4. Explicarea CLR Se explică modul de execuție. Explicația Lucrarea Frontal Observarea
1.3
modului de 2.1 model sistematică
execuție Observatia Foarfece Individual Aprecieri
AVAP Lipici verbale
2.1
2.2 Conversația Hârtie glasata Frontal Observarea
2.3 Creioane Individual sistematică
2.4 Demonstra- grafice Pe grupe Aprecieri
ţia Calculator verbale
5.Executarea Înainte de a începe realizarea lucrării se Exercițiul Individual Observarea
prin activitate fac exerciţii de încălzirea a muşchilor mici ai sistematică
pe grupe AVAP mâinii.
2.1 Li se atrage atenţia asupra curăţeniei la masa Conversația
2.2
de lucru şi asupra respectării etapelor de Pe grupe
2.3 lucru.
2.4
Urmăresc modul de execuţie, dau explicaţii Explicația Aprecieri
suplimentare, individuale, acord ajutorul verbale
celor mai puţin îndemânatici, fac observaţii
asupra acurateţei lucrării.
6. Evaluarea AVAP Lucrările se expun în ordinea finalizării lor. Emoti- Analiza
2.1
2.2 Conversaţia coane Frontal produselor
CLR activitãţii
1.3
2.1 Autoevaluarea
Evaluarea
colegilor
7. Activitate MM Cântec – Lăutarii Calculator, Frontal
2.1
recreativă 3.2 boxe Individual
ANEXA 1

TANGRAM
TANGRAM este un joc chinezesc cunoscut de mai bine de 2000 de ani. Cele 7 figuri geometrice, numite tanuri, trebuie aşezate toate,
una lângă alta, fără suprapuneri. Se obţin nenumărate figuri (geometrice şi artistice).

Tangramul stimuleaza imaginatia si logica cucerind prin simplitatea sa deopotriva copiii si adultii, pe cei pasionati de matematica si
pe cei cu inclinatii artistice. Lewis Caroll, autorul cartii „ Alice in tara minunilor”, era pur si simplu fascinat de acest joc!

Ce e un tangram?

Tangram este un patrat decupat in 7 figuri geometrice:


-cinci triunghiuri (doua triunghiuri mari, doua triunghiuri mici si unul mediu),
- un patrat
-un paralelogram.
Piesele pot fi facute din orice material tare. Exista tangram-uri de hartie, carton, lemn, ceramica, metal sau sticla.

Cum se joaca?

Tangram seamana cu jocul de puzzle. Doar ca, daca la puzzle piesele pot fi aranjate intr-un singur fel, la tangram tocmai diversitatea
imaginilor ce pot fi obtinute face jocul interesant.

Regulile sunt urmatoarele: trebuie sa folosesti toate cele 7 piese pentru a crea o imagine, avand grija ca piesele sa se atinga fara a se
suprapune.

Peste 1600 de imagini reprezentand animale, pasari, vietati marine, oameni, litere, cifre, obiecte, castele, vapoare si multe altele pot fi
create din cele 7 piese ale tangramului. Tu cate dintre ele poti descoperi?

Vă prezint câteva dintre imaginile ce se pot realiza.

SPOR LA TREABĂ!!!

S-ar putea să vă placă și