Sunteți pe pagina 1din 5

O1: Să citească în ritm propriu un text literar, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

punctuaţie;
O2: Să identifice cuvintele noi și să intuiască sensul acestora prin raportare la contextul
textului citit;
O6: Să extragă ideile principale ale povestirii, respectând ordinea evenimentelor și firul
acțiunii;
O7: Să identifice personajele principale și secundare din textul dat, ținând cont de prezența lor
pe parcursul acțiunii;
O8: Să preia informații din textul citit prin care să evidențieze caracteristicile textului narativ
(prezența naratorului, elementele spațio-temporale, firul acțiunii, prezența și participarea
personajelor în cadrul acțiunii);
O9: Să realizeze un desen reprezentativ, care să ilustreze personajul principal din
fragmentului citit.
Desfășurarea lecției

Etapele Conținutul învățării


Activitatea învățătorului
lecției
Captarea Este marcată prin prezentarea unui fragment din
atenției cartea Domnișoara Poimâine și joaca de-a timpul, Mica vrăjitoare pdf
4 de Adina Rosetti. De impărțit cartile după continutul lor.
https://www.libris.ro/domnisoara-poimaine-si-joaca-de-a-timpul-adina-CVE978-
606-588-653-7--p788226.html
sau pdf

Enunțare Anunț obiectivele lecției într-o manieră accesibilă


obiectivelor
1
Actualizarea Se realizează cu ajutorul textului narativ din
conținutului manualul de Limba și literatura română:
învățat - citirea textului pe fragmente (precedată de
anterior exerciții de dicție); Intalnirea cu Vrajitoarea Niciodată
5 - identificarea timpului și a spațiului; https://roatamare.files.wordpress.com/2015/08/domnisoara-poimaine-2.jpg
- idei principale (ordonare);
- povestirea orală a textului

Prezentarea - personaje principale, secundare (se scriu la tablă)


optimă a Scriu titlul lecției la tablă - Personajul literar.
noului
conținut
3
Dirijarea Caracterizarea personajelor (portretul fizic) Papirus
învățării plecând de la etapele de viață ale omului. https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Stiinte%20ale
10 Caracterizarea personajelor (portretul sufletesc - %20naturii/Art/Partea%20I/
trăsăturile morale) plecând de la capitolul
Raporturile noastre cu ceilalți oameni din https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Educatie
manualul de Educație civică. %20Civica/Aramis/Partea%20I/manual.html

Obținerea Învățătorul propune realizarea hărții textului


performanței următoarele sarcini:
15 - desenați cel puțin trei personaje;
- alege două personaje și realizează diagrama
Venn;
- desenați semaforul sentimentelor;
- explică cel puțin trei cuvinte noi din text;
- compune harta spațiului imaginar;
- gândiți-vă la un alt personaj din lecturile voastre
care se aseamănă cu Domnișoara Poimâine;
întocmiți un tabel cu asemănări și deosebiri;
- desenați o axă a timpului;
- scrie un mesaj transmis de text;
- desenați o imagine simbol pentru text.
Evaluare Învățătorul face aprecieri cu privire la modul de
3 participare al elevilor.

Retenția și Organizez o scurtă sesiune „întrebări-răspuns” de https://www.youtube.com/watch?v=jN8sV0CPXr8


transferul descriere a personajelor plecând de la fragmente https://www.youtube.com/watch?v=am8AsRjR0yo
4 muzicale. https://www.youtube.com/watch?v=OigFnuXL1NI
https://www.youtube.com/watch?v=4m48GqaOz90
Impresii ale copiilor
https://hyperliteratura.ro/domnisoara-poimaine-si-
joaca-de-a-timpul/