Sunteți pe pagina 1din 6

 

   Disciplina Dezvoltare personală contribuie semnificativ la


starea de bine și la consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca
persoane unice și valoroase, care își cunosc potențialul
individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu
eficacitate și iau decizii școlare, personale, de carieră și stil de
viață sănătos.

     În cadrul acestei discipline, elevii și profesorii care susțin


activitățile dedicate sunt în puternică legătură cu ei înșiși și cu
ceea ce se întâmplă în jur. Învățarea autentică conectează
trecutul, prezentul și viitorul, propriile experiențe, trăiri, emoții,
comportamente și atitudini din viața de zi cu zi, din familie, de la
școală sau din comunitate. Aspirația pentru devenirea unei
persoane responsabile, pozitive, sănătoase și echilibrate se
realizează printr-un angajament pe care elevii sunt invitați să și-l
asume.

     Competentele cheie vizate în abordarea disciplinei, din


profilul de formare al elevului de gimnaziu sunt:

- competența de a învăța să înveți, prin aprecierea calităţilor


personale în vederea autocunoaşterii și alegerii carierei;

- spiritul de inițiativă și antreprenoriatul;

- competențele sociale şi civice, prin manifestarea disponibilităţii


pentru participare civică şi pentru valorizarea diversităţii.
     Profilul de formare al elevului din perspectiva disciplinei
vizează cinci dimensiuni ale dezvoltării personalității elevului:

1. competențe de autocunoaștere

2. competențe socio-emoționale

3. competențe de management al învățării

4. competențe de management al carierei

5. competențe pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

Alt coleg

   Rolul esențial pe care această disciplină îl are în formarea


elevilor, pentru conturarea unor alegeri personale, de educație
și de carieră echilibrate și informate, dezvoltarea unor abilități
de comunicare și relaționare pozitive, creșterea motivației
pentru învățare, formarea unor capacități de reflecție asupra
procesului și rezultatelor propriei învățări, adoptarea unor
comportamente responsabile care contribuie la starea personală
și a altora de bine.

      Asimilată orelor de dirigenție, aria curriculară „Consiliere și


orientare“ constituie cadrul organizat de întâlnire între profesori
şi elevi, în care profesorul poate să lucreze nu doar cu
dimensiunea raţional – intelectivă a elevului, ci şi cu cea afectivă,
motivaţională, atitudinală şi socială.

     Aria tinde să rezolve în prezent, simultan, următoarele


aspecte: dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu
cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru managementul propriei
vieţi, informarea elevilor privind oportunităţile de educaţie şi
formare în România, facilitarea accesului la întreaga ofertă de
educaţie şi formare profesională, sprijinirea bunei inserţii socio-
profesionale viitoare a tinerilor, precum și ameliorarea continuă
a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea
dispune. În urma parcurgerii orelor de consiliere şi orientare,
elevii vor conştientiza conexiunile între ceea ce învaţă şi
utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa
reală. Conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în
viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul pentru învăţare al
elevilor.

         Accentul trebuie pus pe strategiile active-


participative, abordându-se lucrul în echipă, turul galeriei,
pălăriile gânditoare, ciorchinele, brainstormingul deoarece au
rolul de a dezvolta gândirea critică prin exprimarea propriilor
opinii prin raportare la propria experiență sau a colegilor.

         Jocul de rol are un rol primordial pentru pregătirea


elevului pentru situații reale din viață, prin dramatizări, teatru.
Jocul de rol are rolul de a dezvolta comunicarea verbal și
nonverbal, empatia, toleranța.
            Alte metode recomandate, pe care le poate folosi
profesorul pentru a facilita dezvoltarea personală a elevilor
sunt : studiul de caz, cafeneaua publică, realizarea unui plan de
carieră.
Alt coleg

Disciplina ,,Dezvoltare personală” contribuie la dezvoltarea


emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Dezvoltarea
personală include activități și experiențe care au scopul final
de a îmbunătăți starea de conștientizare, dezvoltare a
talentelor și abilităților personale, îmbunătățirea calității
vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor
personale.

Prin această disciplină, elevii vor conștientiza cine sunt, îşi


vor analiza emoţiile pe care le au, se vor raporta sănătos la
ceilalţi, vor fi motivaţi să înveţe cu succes.
            În cadrul disciplinei, se formează în primul rând
abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea
încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor
pentru viaţă si pentru viitor.

             Metodele şi tehnicile eficiente în abordarea acestei


discipline sunt:  jocul didactic, jocul de rol, dezbaterea,
experimentul, simularea, conversaţia euristică, conversaţia
în grup, brainstorming, . Acestea vor avea drept scop:
Ø  Explorarea de situaţii noi

Ø   Provocarea unor comportamente şi emoţii pentru


diagnosticarea unei probleme

Ø  Antrenarea în găsirea soluţiilor

Din experiența personală am constatat că preferatele


copiilor sunt filmulețele motivaționale. Copiii învaţă că
fiecare problem are o rezolvare(soluție), ce este încrederea
în sine, cum să-şi exprime emoţiile, modalităţile concrete de
a relaţiona cu familia şi prietenii,  achiziţionează cunoştinţe,
exersează diferite abilităţi şi îşi formează atitudini despre
muncă.  

 De asemenea, am încurajat elevii să participe la evenimente


educaţionale: expoziţii, festivaluri, târguri, ateliere de lucru
etc., care să valorifice rezultatele activităţii lor.

Activitate

Realizarea unui desen colaborativ numit „Clasa noastră”, pe


o coală mare (de exemplu trei coli de flip-chart lipite între
ele), fiecare copil desenându-l pe colegul cu care a lucrat la
activitatea de discuție în perechi, împreună cu element
distinctiv pentru preferințele acestuia (de ex. o minge de
fotbal) și scriindu-i numele pentru identificare.

 Evaluare / Feedback Expunerea desenului în clasă.


Dezvoltarea personală se poate face și cu
ajutorul Matematicii, întrucât această disciplină sprijină
cultivarea curiozității față de rezultate științifice și aflarea
adevărului, utilizarea raționamentelor simple în expunerea
părerii personale, aplicarea demersurilor investigative,
manifestarea interesului pentru sănătatea propriei persoane
și pentru un mediu curat, aplicarea unor reguli elementare
de igienă personală și de comportament responsabil în
raport cu mediul.

S-ar putea să vă placă și