Sunteți pe pagina 1din 1

Structura programei și competențele specifice ca rezultate ale învățării

Strucura programei
1. Nota de prezentare
2. Competențe generale
3. Competențe specifice și activități de învățare
4. Conținuturi
5. Sugestii metodologice

Evidențierea progresiei competențelor specifice în ciclul gimnazial cu exemplificare pe


competența specifică 2.2. (Competența generală 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri)

Clasa a V-a: 2.2.Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse

Activități propuse și evaluare: 


Activități de alcătuire a planului simplu și dezvoltat de idei
Evaluare frontală/ scrisă

Clasa a VI-a: 2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate


Activități propuse și evaluare:
Exerciții de elaborare a rezumatului
Evaluare scrisă

Clasa a VII-a: 2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor


texte diverse
Activități propuse și evaluare:
Exerciții de formulare a unor puncte de vedere
Evaluare scrisă standardizată

Clasa a VIII-a: 2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspecul temei, al ideilor și al
structurii.

Activități propuse și evaluare:


Exerciții de identificare a unor asemănări și deosebiri între două sau mai multe texte
Proiecte