Sunteți pe pagina 1din 5

Elev:

Am terminat lectura :
Am început lectura:
Clasa:

Data:

Titlul operei literare:


Autorul:
Editura:
Anul apariţiei volumului
Date importante din
viaţa şi activitatea
sriitorului:

Alte opere ale autorului


Genul literar: 
Specia literară
Structura operei (cărţi /
părţi / volume / capitole) 
Opera este
scrisă în(proză / versuri)
Locul desfăşurării
acţiunii:
Timpul desfăşurării
acţiunii:
Personaje: (principal/ secundar, pozitiv/ negativ, real/ fantastic...)    
1
2
3
4
5
6
7
8
Rezumat / Idei principale:

Momentele subiectului literar


1 Situaţia iniţială

2 Cauza acţiunii

3 Desfăşurarea
acţiunii

4 Situaţia dificilă

5 Depăşirea
situaţiei dificile

6 Situaţia finală

    Moduri de expunere: (indică modul prezent în opera literară , indică pagina / paginile
şi transcrie câte un citat):  

Citatul Pagina
Naraţiune
Dialog
Descriere
Monolog
Caracterizarea personajului principal / a unui personaj preferat:
Citate Pagina
Caracterizare
directă

Caracterizare
indirectă

Titlul operei (structură, semnificaţie):


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Mijloace artistice (figuri de stil,citate care conţin imagini artistice cu indicarea paginii):

Figuri de stil Citatul Pagina


Epitet
Personificare
Metaforă
Enumeraţie
Repetiţie
Comparaţie
Hiperbolă

Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită  şi sensurile lor):

Citate preferate (scrise între ghilimele, indicând pagina):

Citatul Pagina
1
2
3
4
5
Atitudini
Impresii
personale (de
ce ţi-a plăcut
lectura /ce ai
învăţat din
această lectură
/ cum ai fi vrut
să se termine
acţiunea):

Note de Opera mi-a trezit sentimente de


lectură 
Ceea ce impresionează este

Surpinzător este momentul  

Demn de admirat este fragmentul în care  

Am admirat

Am fost curios când

Aş vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că

Nu aş  vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că

Opinii
critice /
Referinţe
critice: