Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul II

Activitate practică 2 (Tipologia itemilor – Itemii semiobiectivi)

de completare
Itemii semiobiectivi cu răspuns scurt
de tip întrebare structurată

În raport cu itemii semiobiectivi, sub coordonarea formatorilor, veți identifica și veți exprima
puncte de vedere referitor la următoarele aspecte: 

2.1. Care dintre tipurile de itemi semiobiectivi sunt utilizate în cadrul examenelor și
concursurilor naționale, la disciplina/disciplinele de specialitate și care dintre tipuri nu sunt
utilizate? Care ar putea fi justificarea neutilizării anumitor tipuri de itemi în cadrul acestor
evaluări? (BAC, DEF, TIT)
Discuții.
Concluzii.
Sunt utilizati itemii semi-obiectivi de tipul “intrebare structurata” si “cu raspuns scurt”. Nu
sunt utilizati itemii “de completare” pentru ca se considera ca au un grad de dificultate redus
iar competentele verificate se axeaza pe receptarea si redactarea textelor de diferite tipuri.

4. Transcrie din fragmentul de mai jos un substantiv aflat în cazul V:  „― Ei, Petruş, ai ajuns la
pol sau încă nu?
 IT semiboiectiv cu răspuns scurt 
Răspunsul așteptat: 
 4. Petruș 
 Subtantivul în cazul V din enunțul „― Ei, Petruş, ai ajuns la pol sau încă nu în seara asta
sa nu ? .... ” este: 
 A) Petruș.    - complexitatea itemului: reamintească, aplicare – mediu, punctuația 
 B) Pol - dificultatea - mediu
 C) seara
 D) Ei

2.2. Cât de ridicat este gradul de subiectivitate în cadrul acestor tipuri de itemi și cum
influențează acest fapt realizarea schemelor de notare specifice?  
Discuții.
Concluzii.
Aceste tipuri de itemi nu au grad de subiectivitate intrucat sunt itemi obiectivi.

2.3. Identificați principalele erori/surse de erori care apar/pot apărea în aplicarea schemelor de
notare specifice acestor tipuri de itemi.   
Discuții. 
Concluzii.

-Confuzia in selectarea raspunsului corect daca variantele sunt asemanatoare.

 
2.4. Proiectați un tip de item semiobiectiv cu un grad cât mai scăzut de subiectivitate și unul cu
un grad cât mai ridicat de subiectivitate.
Precizați 3 avantaje, respectiv 3 dezavantaje ale acestora, atât din punctul de vedere al
proiectării, cât și din punctul de vedere al evaluării lor. 
Discuții.
Concluzii.
Mentioneaza anul aparitiei cartii lui Camil Petrescu. - item semiobiectiv cu un grad cât mai
scăzut de subiectivitate
Comentati efectul pe care il are aparitia tehnologiei in viata oamenilor. - grad cât mai ridicat de
subiectivitate.

In cazul itemului semiobiectiv cu un grad cât mai scăzut de subiectivitate exista mai multe
avantaje precum indicarea mai usoara a raspunsului corect obtinerea punctajului maxim. Pe de
alta parte, daca raspunsul este gresit, nu se obtine punctaj partial.
In cazul celui  cu un grad cât mai ridicat de subiectivitate, indicarea partiala a raspunsului
poate conduce la obtinerea partiala a punctajului.