Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul1

Activitatea 2

Scop Evidențierea aspectelor de interes pentru evaluatorii din cadrul examenelor și concursurilor
naționale

Durata 60 minute

Instrucțiuni/ Sarcini de lucru În anexă sunt prezentate articole extrase din Metodologia-cadru de
organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar,
aprobată prin OMEC nr.5434/31.08.2020 și din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022, aprobată prin OMEC
nr.5991/11.11.2020.

1. Citiți cu atenție prevederile din cele trei articole.

2. Exprimați argumentat opinii în legătură cu prevederea metodologiei din Art. 35 (1) - DEF,
privind ponderea dintre subiectul de specialitate și subiectul de metodică.

3. Există riscuri de interpretare /subiectivism în raport cu evaluarea subiectului de metodică?


Argumentați și dați exemple.

4. Exprimați argumentat opinii în legătură cu prevederea metodologiei din Art. 35 (5) -DEF,
privind calcularea notei finale a lucrării ca media aritmetică a notelor acordate de cei 3 evaluatori.

5. Exprimați argumentat opinii în legătură cu prevederea metodologiei din Art. 70 (9) -TIT,
privind stabilirea notei finale ca fiind nota acordată prin consens.

6. Exprimații opinii privind diferențele ce țin de cele 2 tipuri de evaluări : DEF, TIT.

Implică aceste diferențe competențe diferite de evaluare?

Materiale necesare Anexă

Suport de curs

Laptop

REZOLVARE;

1.
2. Procentul este mai mare la subiectul de specialitate intrucat vizeaza competentele minime
specifice economice-Comert.

Definitivatul e primul examen a pregatirii stiintifice,reprezinta baza .

3.Riscuri pot aparea in situatia in care nu exista punctaje intermediare,limbajul de specialitate


folosit,precizarea ca profesorul poate puncta orice modalitate de rezolvare a cerintelor .etc

4. Calcularea notei finale a lucrării ca media aritmetică a notelor acordate de cei 3 evaluatori vizeaza
un grad mai mare de obiectivitate,reducerea abaterilor.

5. Prevederea metodologiei din Art. 70 (9) -TIT, privind stabilirea notei finale ca fiind nota acordată
prin consens ,nu prin negociere este corecta pentru ca se raporteaza la barem si se monitorizeaza de
catre presedinte .

7. Cele 2 tipuri de evaluări : DEF, TIT. nu implică competențe diferite de evaluare.

8. DIFERENTE

-La DEF .evaluatorul este profesor de gr I ,

-lucrarea este evaluata de un al treilea evaluator ,

-barem,

-procedura ,

-medie.

Presedintele este inspectorul general scolar

Vizualizarea lucrarii dar fara copii ,poze

TITULARIZARE

Evaluatorul este profesor GR 1 ,GR 2,

-REVERIFICAREA DE CATRE PRESEDINTE CU -CONSENSUL

-CONTESTATII 1,5
ANEXĂ

DEFINITIVAT – Anexa la OMEC nr. 5434/31.08.2020, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare


a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar:

● ART. 35 (1) În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar
subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.

● ART. 35 (5) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai
mare de 1 punct, lucrarea respectivă este evaluată de un al treilea evaluator, asigurându-se
respectarea baremului, în conformitate cu procedura specifică privind evaluarea lucrărilor scrise şi
soluţionarea contestaţiilor. Cel de-al treilea evaluator trece nota pe lucrare în spaţiul rezervat şi
semnează în dreptul notei acordate. Nota finală acordată lucrării este media aritmetică a notelor
acordate de cei 3 evaluatori. În acest caz, pe lucrare, în spaţiul rezervat notei finale, se calculează şi
se trece media respectivă, validată prin semnătura preşedintelui.

TITULARIZARE – Anexa la OMEC nr. 5991/11.11.2020, Metodologia-cadru privind mobilitatea


personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022:

● Art. 70 (9) În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai
mare de 1 punct, președintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrării respective, în
prezența sa, asigurându-se respectarea baremului, în conformitate cu Procedura specifică privind
desfășurarea activităților din centrele de evaluare/contestații. În funcție de rezultatele reverificării se
decide, prin consens, nota lucrării.

S-ar putea să vă placă și