Sunteți pe pagina 1din 4

1.

PROCESUL COMUNICĂRII

1.1.Comunicarea reprezintă...................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1.2.Elementele unei comunicări sunt:

 Emițătorul
 Receptorul
 Mesajul
 Codul (limbaj verbal, mimică, gesturi, imagine, etc)
 Canalul (aer, hârtie, mass-media, etc)

1. Dă două exemple de comunicare scrisă, la televizor.


2. Adevărat sau fals?
a) Emițătorul este cel care transmite mesajul.
b) Mesajul este reprezentat de modul în care este transmisă informația.
c) Informația poate fi transmisă prin imagini.
d) Receptorul este cel care primește informația codificată.

3. Caută, în careul dat, elementele situaţiei de comunicare.

C V C O N T E X T

A O A M E S A J J

N K D B E C U R I

A R E C E P T O R

L P Y Q W M R U L

T E M I Ţ Ă T O R

 
Identificaţi nivelul de comunicare corespunzător

1. a) Comunicarea intrapersonală

b) Comunicarea interpersonală
c) Comunicarea în grup
d) Comunicarea publică
e) Comunicarea de masă

2 b. Identificaţi nivelul de comunicare corespunzător

a) Comunicarea intrapersonală
b) Comunicarea interpersonală
c) Comunicarea în grup
d) Comunicarea publică
e) Comunicarea de masă

3 c. Identificaţi nivelul de comunicare corespunzător


a) Comunicarea intrapersonală
b) Comunicarea interpersonală
c) Comunicarea în grup
d) Comunicarea publică
e) Comunicarea de masă

4 d. Identificaţi nivelul de comunicare corespunzător

a) Comunicarea intrapersonală
b) Comunicarea interpersonală
c) Comunicarea în grup
d) Comunicarea publică
e) Comunicarea de masă

5 Pentru fiecare din situaţiile de mai jos identificaţi nivelul de comunicare corespunzător:

a) Ionuţ susţine un proiect în faţa clasei sale, alcătuită din


15 elevi. Nivelul de comunicare este:......................
b) Maria îi povesteşte Ioanei despre excursia planificată
pentru vacanţa de iarnă. Nivelul de comunicare este:
c) Elena se întreabă ce ar putea face ca să se împace cu
Lucia. Nivelul de comunicare este:
d) Vlad urmăreşte la televizor o relatare despre inundaţiile
care s-au abătut asupra României. Nivelul de comunicare
este:
e) Ana, Filip şi Luca vorbesc despre surpriza pe care vor să
i-o facă Cristinei de ziua ei. Nivelul de comunicare este: