Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE DOCUMENTARE

SANCTIUNI PE TIPURI DE ABATERI Incalcarea prevederilor legale referitoare la protectia consumatorilor atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
ABATERI 1.Introducerea pe piata a unor produse necoresunzatoare: -introducerea pe piata a prod. care nu respecta conditiile prescrise sau declarate -producerea,importul sau comercializarea prod. falsificate sau contrafacute 2.Afectarea starii de sanatate a populatiei: -comercializarea de prod/prestarea de servicii care,pot pune in pericol viata,sanatatea sau securiatatea consumatorilor -folosirea,in cadrul serviciilor prestate,a unor prod si proceduri nesigure sau netestate -neanuntarea autoritatilor publice competente sau a producatorilor despre existenta pe piata a unui prod. de care ar putea afecta viata,sanatatea,securitatea ori interesul economic al consumatorului -comercializarea prod. in afara termenului de valabilitate/date de minima durabilitate pentru prod. nealimentare sau a datei limita de consum pentru prod. alimentare -impiedicarea,sub orice forma, a org. administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor de a exercita atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor ce pot afecta viata, sanatatea si securitatea cons.,ori interesele comerciale ale acestora -comercializarea alim.la care s-a modifocat data limita de cosum/termenul de valabilitate/data durabilitatii minimale; -nerespectarea conditiilor impuse de prod privind manipularea, transportul depozitarea si comercializarea,daca acestea pot modifica in mod periculos caracteristicile initiale ale prod. -prestarea de servicii care pun in pericol viata,sanatatea sau siguranta cons., precum si reconditionarea si comercializarea alimentelor pentru care sa dispus oprirea de la comercializare 3.Nerespectarea dreputrilor consumatorilor -neremedierea deficientelor aparute la prod sau serivcii ori neinlocuirea prod care nu corespund in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate si care nu sunt imputabile consumatorului; -incalcarea de catre furnizorii de servicii financiare,de servicii de intermediere imobiliara, in cadrul cintractelor incheiate cu consumatorii, a regulilor prevazute in art 9 al O.G nr.21/1992 SANCTIUNI -amenda contraventionala de la 3.000 la 30.000 lei,iar prod periculoase,falsificate sau contrafacute se confisca de org. abilitate de lege si se distrug sau se valorifica,dupa caz -amenda contraventionala de la 3.000 la 30.000 lei -amenda contraventionala de la 2.500 la 25.000 lei -amenda contraventionala de la 2.500 la 25.000 lei

-amenda contraventionala de la 2.000 la 20.000 lei, iar prod. sunt retrase de la comercializare -amenda contraventionala de la 10.000 lei la 30.000 lei

-amenda contraventionala,care poate fi insotita de o sanctiune complementara,si anume:inchiderea temporara a unitatii pe o durata de cel mult 6 luni; -amenda contraventionala poate fi insotita de inchiderea definitiva a unitatii -amenda contraventionala de la 1000 la 10.000 lei -amenda contraventionala de la 2000 la 20.000 lei

S-ar putea să vă placă și