Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE DOCUMENTARE--- PROTECTIA CONSUMATORULUI------ PROF TODEA DENISA

TERMENUL DE VALABILITATE-INSCRIPTIONARE PE AMBALAJ

Termenul de valabilitate, inscriptionat pe produs, este durata de timp in care produsul alimentar nu capata proprietati
nocive pentru consumator, in cazul in care este pastrat in conditii corespunzatoare.Folosirea de produse cu termen de
valabilitate depasit este sanctionata de legislatia sanitara, intrucat exista risc de imbolnavire a consumatorilor.
Inscriptionarea termenului de valabilitate:
*Se face pe fiecare ambalaj precizand:
fie data fabricatiei si data expirarii;
fie data fabricatiei si durata de timp cat se mentine valabilitatea.(De exemplu: 5ianuarie 2007-valabil 12 luni)
fie doar data expirarii.

Stabilirea termenului de valabilitate:

Se face de catre producator, pe raspunderea acestuia, prin colaborare cu unitati de cercetare si laboratoare specializate,
dupa experimentari prealabile.
Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat, prin reetichetarea sau reambalarea produselor.

DURABILITATEA- reprezintă intervalul de timp - exprimat în ore, zile, săptămâni, luni sau ani – scurs de la data
fabricaţiei în care produsul alimentar îşi menţine în totalitate însuşirile de calitate prescrise cu condiţia respectării
modalităţilor de ambalare şi păstrare menţionate în documentaţiile tehnice. Durabilitatea este, în general, mai mare
decât termenul de valabilitate, în primul rând datorită producătorilor, care luându-şi o marjă de siguranţă, îşi asigură
răspunderea juridică în cadrul contractelor de livrare.
Durabilitatea nu trebuie confundată cu consumabilitatea produsului alimentar, care reprezintă
intervalul de timp (ore, zile, săptămâni, luni, ani ) scurs de la data fabricaţiei în care acesta este apt pentru consumul
uman, chiar dacă
nu-şi menţine nivelul însuşirilor de calitate prescrise. Între cele trei noţiuni de bază folosite pentru exprimarea
siguranţei în folosire a mărfurilor alimentare se stabileşte o relaţie bine definită pe care producătorul şi comerciantul şi-
o asumă, şi anume: termenul de valabilitate este mai mic decât durabilitatea, care la rândul ei este mai mică decât
consumabilitatea produsului alimentar.

CONSUMABILIATEA- este intervalul de timp scurs de la data fabricatiei, exprimat in ore, zile, luni, ani, in care
produsul alimentar poate fi consumat, chiar daca nu-si mai mentine nivelul caracteristicilor de calitate prescrise de
standarde. Dupa aceasta data apare necomestibilitatea produsului.

PRODUS ALIMENTAR

Necomes-
Perioada maximă de comestibilitate tibilitate

P P P P P
Perioda optimă de comestibilitate
T0 T1 T2 T3 T4
Circulaţia
comercială
Termen de valabilitate Marja de P-prod. alim.
siguranţă
T0-momentul
Durabilitatea produsului terminarii
procesului tehno.
T1-mom.vanz.
Consumabilitatea produsulu
prod. la cons.
T2-mom.
expirarii term. de
TERMENUL DE VALABILITATE<DURABILITATEA<CONSUMABILITATEA
garantie
T3-mom.
declansarii unor
abateri calitative
T4-mom. aparitiei