Sunteți pe pagina 1din 1

S6 FISA DE DOCUMENTARE 1 –TEHNOLOGIE COMERCIALA-CONCEPT PROF.

TODEA DENISA
CL XI

1. Tehnologia comercială - concept, structura, tendinte

Noţiunea de tehnologie poate fi abordată atât în sens larg, general cu referire la ansamblul
activităţilor care cad sub incindenţa acestui concept cât şi în sens restrâns, aplicabil unor domenii sau
produse.

Tehnologia este modalitatea concretă de a realiza o anumită activitate sau că noţiunea de


tehnologie abordată în sens larg cuprinde metodele de lucru, oamenii şi echipamentele fără de care
activităţile respective nu pot deveni operative.
Tehnologie aplicat în sfera comerţului interior cuprinde ansamblul proceselor, metodelor,
condiţiilor tehnice şi organizatorice care concură la obţinerea produsului comercial, respectiv la
realizarea mărfurilor la consumatori.
Tehnologia comercială îmbracă forme particulare de la un sector comercial la altul, de la un tip de
unitate comercială la altul.
Tehnologia comercială evoluează în permanenţă chiar dacă schimburile sunt mai lente şi de mai
mică amploare decât în alte ramuri.
Tendinţe în evoluţia tehnologiei comerciale:
- simplificarea tehnologiei comerciale, realizată prin eliminarea sau transferarea în afara
comerţului a unor operaţii ale tehnologiei clasice, reducerea numărului verigilor intermediare, preluarea de către
industrie, total sau parţial, a unor operaţiuni efectuate tradiţional în comerţ (preambalarea, cântărirea, dozarea),
centralizarea şi industrializarea producţiei de preparate culinare, extinderea formelor moderne de vânzare,
îndeosebi a autoservirii pe mari suprafeţe comerciale;
- raţionalizarea tehnologiei comerciale, care presupune o mai judicioasă aşezare în flux a
componentelor sale, evitarea blocării activităţii, folosirea într-o proporţie cât mai mare a capacităţii de lucru
a spaţiilor comerciale, a utilajelor şi lucrătorilor. O tehnologie raţională trebuie să asigure productivitatea
muncii şi condiţii optime de lucru pentru personalul comercial şi, în acelaşi timp, să ofere posibilităţi de
efectuare a cumpărăturilor într-un timp minim. De fapt, soluţiile raţionalizării tehnologiei comerciale a unui
magazin vizează, pe prim plan, îndeplinirea sarcinii de aprovizionare a populaţiei şi crearea de condiţii
comode şi plăcute pentru cumpărare.
Tehnologia unui punct de vânzare (procesul tehnologic comercial) se referă la mijloacele şi procedeele
cu ajutorul cărora se desfăşoară mişcarea mărfurilor, vânzarea şi încasarea contravalorii lor. Prin urmare
procesul tehnologic comercial este format din totalitatea operaţiilor concomitente sau succesive necesare
asigurării obţinerii produsului comercial.
În procesul tehnologic comercial se creează relaţii de intercondiţionare între forţa de muncă
(lucrătorii comerciali), obiectele muncii (mărfuri) şi mijloacele de muncă (utilajele comerciale).
Obiectele muncii în comerţ pot fi obiecte singulare (unităţi de produs), un asortiment de produse
sau unităţi de stocare. Comercianţii trebuie să dispună de numeroase cunoştiinţe, informaţii despre
obiectele muncii şi interrelaţiile în cadrul proceselor tehnologice comerciale.
Mijloacele de muncă sunt acele elemente materiale pe care omul le interpune între el şi obiectele
muncii. Mijloacele de muncă sunt utilizate datorită proprietăţilor lor (mecanice, estetice, ergonomice),
inclusiv ca mijloc de acţiune asupra obiectelor muncii, cu un scop precis.
În categoria mijloacelor de muncă sunt incluse:
- clădirile sau orice fel de amenajări destinate activităţii de comerţ închise sau deschise;
- echipamente comerciale (mijloacele de transport interne, mobilier comercial);
- alte dotări tehnice.
Fluxul tehnologic comercial reprezintă succesiunea logică a operaţiilor care compun un proces tehnologic
bine individualizat în spaţiu şi timp.