Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE EVALUARE CLASA A XII –A E OPTIMIZAREA COMUNICARII COMERCIALE

FISA DE EVALUARE XII E OPTIMIZARE

1.Definiti termenul de metacomunicare si oferiti 2 exemple de expresii generalizante, care nu


spun nimic.
2. Alegeti 5 expresii cu sens de metalimbaj si explicati-le.
3.Definti comunicarea nonverbala si aratati importanta acesteia dupa Mehrabian
Albert, in maxim 5 randuri.
4.Oferiti cate un exemplu pentru fiecare tip /nivel de comunicare INTR-UN
MAGAZIN si treceti-l in tabelul de mai jos.

Tip de comunicare/nivel Exemplu din comert

 Comunicarea intrapersonala

 Comunicarea interpersonala

 Comunicarea de grup

 Comunicarea de masa

 Comunicarea publica sau mediatica

5.Precizati modalidatile de manifestare ale comunicarii nonverbale.

6.Enumerati elementele din structura comunicarii nonverbale si oferiti cate un exemplu


din domeniul comercial pentru fiecare in parte.