Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a IX-a E An scolar 2019-2020 PROF.

TODEA DENISA

Test de verificare al cunostintelor

Nume și prenume elev: _______________________ Clasa: ________ Data _______

 Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.

Partea I 40 puncte

I Incercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect (40 puncte)

1.Manifestarea ampla a unor activitati si procese economice reprezinta

a. activitate economică
b. analiză economică
c. proces economic
d.fenomen economic

2. Finalizarea unui process economic presupune urmatoarele etape:


a.captarea interesului,rezolvarea obiectiilor,finalizarea vanzarii,privatizarea
b.prezentarea produsului,rezolvarea obiectiilor,finalizarea vanzarii,oferirea de servicii postvanzare
c,rezolvarea obiectiilor,finalizarea vanzarii,privatizarea, ,oferirea de servicii postvanzare
d. ,oferirea de servicii postvanzare, rezolvarea obiectiilor,finalizarea vanzarii,privatizarea

3.Procesul de comercializare a marfurilor presupune :


a. dorinţa de a munci si operatii comune si tehnice
b. operatii comune si tehnice
c. satisfacerea nevoilor si trecerea bunurilor din productie in consum
d. satisfacerea nevoilor si trecerea bunurilor din productie in consum pregatite prin operatii comune si
specifice
4. Operatii ale unui process economic sunt:
a.cumpararea de materii prime,stocarea produselor si vanzarea mteriilor prime
b.cumpararea de materii prime,transformarea materiilor prime ,stocarea produselor
c cumpararea de materii prime,transformarea materiilor prime, satisfacerea nevoilor
e. cumpararea de materii prime,stocarea produselor si oferirea serviciilor post vanzare

Partea I I-a 50 puncte

II. Completaţi în tabelul de mai jos caracteristicile unei intreprinderi producatoare de paine (50
puncte)

Nr.cr Cerinta Raspuns elev


t
1. Obiectul de activitate
2. O operatie economica necesara
3. Resurse necesare-minim 3
4 Materii prime de baza
5 Materiale

Total punctaj 100 puncte


Clasa a IX-a E An scolar 2019-2020 PROF. TODEA DENISA

BAREM
I. 1-.a,2-,b,3-d,4-b
II.
Nr.crt Cerinta Raspuns elev
1. Obiectul de activitate Fabricarea,….
2. O operatie economica necesara Cumpareare mat prime,transf mat
prime,stocare,vanzare
3. Resurse necesare-minim 3 Mat prime,combustibil,timp,etc
4 Materii prime de baza
5 Materiale

S-ar putea să vă placă și