Sunteți pe pagina 1din 1

M1: Etica si comunicare profesională

Lecția Agenda electronică.

Clasa a X-a E Nume elev..............

Fișă de lucru

Fixarea cunoștințelor

Rezolvati următorul rebus. Dacă veți rezolva corect, pe Coloana verticală AB veți obține
cuvântul AGENDA

Copiați fișa de lucru pe o foaie , rezolvați faceți poză și trimiteți pe email la adresa
ofelianazare@yahoo.com sau încărcați-o pe Google classroom unde ne desfășurăm
lecțiile online.

1
2
3
4

5
6

1. Zilele de nastere (colegi, clienti, etc.) sunt exemple de task-uri ...

2. Motor de cautare pe internet

3. Proprietate a unei expresii de a fi adevărată, corectă

4. Cu ajutorul agendei electronice se pot planifica ... zilnice

5. Agenda electronica poate fi ținută pe orice aplicație de email care are optiunea de...

6. Utilizarea agendei electronice prezintă o multitudine de ...

Profesor Nazare Ofelia