Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

1. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile libere:

a) O constrângere este o ........................ a posibilităţilor de acţiune.


b) Constrângerile pot fi definite ca ...........................intâlnite în activitatea unui agent
economic.

2. Enumeraţi tipurile de constrângeri ale activităţii de marketing:

3. Analizaţi şi comentaţi exemplele următoare.


În calitate de manager al firmei de exerciţiu ce soluţii aţi adopta? Respectă aceste
soluţii condiţiile impuse de etica în afaceri ? Dar interesele economice ale firmei?

Exemple de probleme de etică:

 Va gândiţi să angajaţi un manager de produs care tocmai a plecat de la o firma


concurentă. Acesta ar fi mai mult decât bucuros să vă dezvaluie toate planurile pe care
concurentul şi le-a făcut pentru anul viitor. Ce aţi face?

 Intervievaţi o persoană capabilă, de sex feminin, în vederea ocupării unui post de agent
vânzări. Ea este mai bine pregatita decât bărbatul pe care tocmai l-aţi intervievat. Totuşi,
ştiţi că unii din clienţii dumneavoastră importanţi preferă să trateze cu barbaţii şi deci,
dacă aţi angaja-o pe ea, vânzările dumneavoastră ar fi ceva mai mici. Ce aţi face?

4. Identificaţi şi notaţi în tabelul de mai jos tipuri de constrângeri la care este supusă firma
de exerciţiu în desfăşurarea activităţii economice:

Constrangeri :
De mediu De etica Legale Publicitare