Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ:

Domeniul de pregătire de bază: Comerț Aviz Director,


Calificare profesională: Tehnician în activități de comerț
Modulul: M 1- Politici de marketing
Nr de ore/an :56
Nr. ore /săptămână: din care: T:28
Clasa: a-XII-a Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Profesor:

Plan de învățământ aprobat prin Anexa 2 la OMEN 3501/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
1. Introducere în materie 1 S1
Testare inițială 1 S2

9.1.1. 9.2.1. Mixul de marketing


9.3.1. Scurt istoric; 1 S3
Componentele mixului de marketing – 1 S4
cei patru P (produs, preţ, distribuţie,
promovare);
Factori de influenţă ai mixului de 1 S5
marketing

2. 9.1.2. 9.2.2. Politica de produs 1 S6


9.3.2. -Obiective şi elemente componente ale
9.1.3. 9.2.3.
9.3.3. politicii de produs;
9.1.4. 9.2.4. 2 S7
-Produsul în optica de marketing-
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
9.1.5. 9.2.5. componente corporale, componente S8
9.1.6. 9.2.6. acorporale, comunicaţii cu privire la produs,
imaginea produsului;
-Ciclul de viaţă al produsului- definiţie, 1 S9
etape, factori de influenţă;
-Lansarea unui produs nou pe piaţă 2 S10
etape ale lansării, S11
pătrunderea produsului în consum,
urmărirea produsului în consum;
-Gama de produse şi servicii 2 S12
definiţie, dimensiuni, dinamică; S13
-Strategii de produs. 1 S14
Recapitulare 1 S15

SEMESTRUL II

9.1.7. 9.2.7. 9.3.4. Politica de distribuţie


3. 9.2.8. -Obiective ale politicii de distribuţie; 1 S16
9.1.8.
-Procesul distribuţiei mărfurilor; 1 S17
9.1.9 9.2.9.
-Circuite de distribuţie : dimensiuni, 1 S18
tipologie;
-Distribuţie fizică (logistica mărfurilor) 1 S19
elemente componente;
-Intermediarii şi rolul lor; 1 S20
-Strategii de distribuţie. 1 S21

4. 9.1.10. 9.2.10.
Politica de preţ
9.1.11.
9.3.5. -Obiective ale politicii de preţ; 1 S22
-Categorii de preţuri; 1 S23
-Factori de influenţă ai preţurilor/ 1 S24
Strategii de preţ.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
5. 9.1.12. 9.2.2 9.3.2. Politica promoţională
9.1.13. 9.2.5 9.3.3 -Obiective ale politicii promoţionale; 1 S25
9.2.6 -Tehnici de promovare- publicitate,
promovarea vânzărilor, relaţii publice,
1 S26
vânzări personale, târguri şi expoziţii/
Utilizarea Internetului în promovarea
produselor; 1 S27
-Strategii promoţionale.

Recapitulare finală 1 S28

TOTAL 28

Notă: În săptămâna …… se vor organiza activități extracurriculare „Școala altfel”