Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Data: 18.11.2020
Profesor: Paraschiv Mihaela
Unitatea şcolară: Colegiul Economic „Anghel Rugină”, Vaslui
Clasa: a IX- a D
Modulul: Economia intreprinderii
Unitatea de rezultate ale învățării: Organizarea activității unităților economice
Unitatea de învăţare: Organizarea structurala
Scopul fundamental: Însuşirea cunoştinţelor privind elementele structurii organizatorice
Lecţia: Elementele de baza ale structurii organizatorice functionale
Tipul lecţiei: Lecţie de comunicare de noi cunoştinţe
Loc de desfăşurare: mediul online
Durata lecţiei: 50 minute

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - Să definească notiunea de structura functionala;
O2 - Să identifice elementele de baza ala structurii functionale;
O3 - Sa caracterizeze elementele de baza ala structurii functionale;
O4 - Sa utilizeze corespunzator limbajul de specialitate;

Cunostințe: 4.1.4 Prezentarea componentelor structurii organizatorice.


Abilități: 4.2.5 Stabilirea pozitiei proprii într-o structura organizatorică dată.
4.2.6 Identificarea elementelor de bază ale structurii organizatorice.
4.2.7 Diferențierea fișelor de post pe domenii de activitate.
Atitudini: 4.3.4 Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită în concordanță cu
Fișa Postului.

METODE DIDACTICE (MD) ŞI PROCEDEE:


- observarea dirijată(Od) ;
- conversaţia(Cv) ;
- explicaţia(Exp) ;

MIJLOACE DE INVATAMANT (MI):


- videoproiector (V);
- fişă de lucru (Fl);

FORME DE ORGANIZARE A CLASEI (FOC):


- activitatea frontala (Af)

BIBLIOGRAFIE:
1. Comert – Manual pentru clasa a -IX-a ,Valentina Capota , Viorica Dorin, Editura CD PRESS 2010
2. Auxiliar didactic Organizarea unităţii economice , Pracsiu Daniela, Olariu-Nitu Lorela , Editura
Media Sind,Vaslui, 2011
3. Manual pentru clasa a -IX-a Economia intreprinderii, Viorica –Bella Dorin, Mariana Manole,
Constanta Brumar, Nicoleta Negoianu , Editura CD Press, 2018
4. Auxiliar curricular, Economia intreprinderii, Daniel Badila, Editura Universitatii “Lucian Blaga” din
Sibiu, 2016
Secvenţa lecţiei Obiectiv Conţinutul lecţiei Strategii didactice Evaluarea
e Metode Mijloace de Forme de rezultatelor
operaţio si invăţământ organizar
nale proced e
ee
1. Moment - consemnarea absenţelor ; Cv Catalog digital Af
organizatoric - verificarea conexiunii la internet si gasirea
unor solutii alternative in caz de conexiune
slaba;
- verificarea accesibilitatii materialelor de catre
toti elevii ;
2. Verificarea - profesorul adreseaza cateva intrebari din lectia Cv Ecran partajat cu Af - Fişe de lucru
cunoştinţelor anterioara; D fişa de lucru
anterioare - profesorul oferă elevilor Fişa de lucru pentru Exp
verificarea cunoştinţelor
- elevii rezolvă individual fişa de lucru
- se verfica corectitudinea raspunsurilor
3. Explicarea O1 - profesorul prezintă pe ecran noile noţiuni Cv Af
conceptelor teoretice O2 teoretice D videoproiector
O3 - elevii notează schiţa lecţiei, ascultă explicaţiile Exp
O4 profesorului

4. Fixarea şi O1 - profesorul recapitulează cunoştinţele Cv Videoproiector Af


operaţionalizarea O2 prezentate pentru o mai bună fixare D Fisa de fixare
cunoştinţelor O3 - pe videoproiector este prezentata schema Exp
O4 lectiei Od
- elevii acceseaza fisa de fixare
5. Obţinerea - profesorul solicită întrebări din partea Cv Af
performanţei elevilor care nu au înţeles unele aspecte din
Asigurarea feed- lecţie;
back-ului
6. Evaluarea - notarea elevilor care au fost activi si au Cv Af
performanţei contribuit la desfăşurarea în mod optim la lecţie
FISA DE LUCRU
I. Incercuiește răspunsul corect:
1. Structura organizatorică cuprinde:
a. structura funcţională;
b. structura operaţională;
c. structura funcţională şi structura operaţională;
d. structura de productie;
2. Structura funcţională se mai numește:
a. de executie;
b. de productie;
c. de conducere;
d. fundamentala;
3. Structura si complexitatea organigramei sunt ingluentate de :
a. marimea intreprinderii;
b. tipul de productie;
c. profitul;
d. obiectivele strategice;
4. Organigrama reprezinta grafic:
a. structura formala;
b. structura organizatorica;
c. o metoda de management;
d. o structura informala.
II. Completati spatiile libere cu notiunile potrivite, gasind corespondenta cifra-
litera, in ordinea ceruta
1. ......................(1)...............................grafica a structurii organizatorice poarta denumirea
de.......(2)...............................
a) organigrama
b) reprezentarea
2. In cadrul organigramei prin dreptunghiuri sunt reprezentate.................(1)......................iar
prin ........(2).............................sunt reliefate relatiile dintre compartimente.
a) linii
b) compartimentele
3. Intreprinderea reprezinta.........(1).......................de baza a economiei nationale in care are
loc ..............(2).......................de bunuri, executarea unor............(3).....................si
prestarea unor.........(4)....................
a) servicii
b) veriga
c) producerea
d) lucrari
4. Dupa modul de imbinare si raporturile ce se stabilesc intre elemente intalnim:
a) structura ...................................................
b) structura functionala
c) structura......................................................
III. Raspundeti cu Adevarat/Fals la urmatoarele enunturi:
a) Structura organizatorică poate fi considerată drept scheletul firmei ṣi cuprinde două
părṭi.
b) Întreprinderile mici au pana la 9 salariati.
c) In cadrul S.R.L. intalnim doua categorii de asociati: comanditatii si comanditarii.
d) Dupa tipul de productie intalnim: intreprinderi mixte, specializate, universale
IV. Specificati tipul de structura organizatorica

Caracteristici Tipul de structura organizatorica


✓ se utilizează în organizaţiile de dimensiuni
mari
✓ executanţii primesc ordine şi răspund atât
faţă de şefii ierarhici, cât şi faţă de şefii
compartimentelor funcţionale, fiind dublu
subordonaţi;
✓ fiecare persoană este subordonată unui
singur şef;
✓ apar compartimentele funcţionale alături de
cele operaţionale
✓ conducătorul fiecărui compartiment exercită
toate funcţiile de conducere, ceea ce solicită
cunoştinţe profesionale diversificate
✓ alcătuită din compartimente funcţionale şi
operaţionale
✓ este adoptată de întreprinderile mici;
✓ se elimină dubla subordonare

Incadrati elementele de mai jos specifice tipului de structura:

Structura Elemente
1. structura functionala a. sectia de productie
2. structura operationala b. postul
c. atelierul
d. sectia de servire
e. sectia anexa
f. functia
g. compartimentul
h. sectia auxiliara
FISA DE FIXARE

I. Completati diagrama de mai jos cu elementele structurii functionale:

Structura
functionala

II. Raspundeti cu adevarat si fals la urmatoarele enunturi:


1. Structura functionala se mai numeste si structura orizontala a intreprinderii.
2. Componentele structurii functionale sunt: postul, functia, compartimentul.
3. Compartimentele pot fi de conducere si executie.
4. Compartimentele se pot organiza in functie de volumul de munca sub forma de
birou, serviciu sau directie

III. Incadrati in tabelul de mai jos urmatoarele functii: director comercial,


inginer, economist, sef de sectie, mecanic auto, lucrator comercial, secretara,
asistent manager, sef serviciu, maistru.

Functii de conducere Functii de executie

IV. Realizează corelațiile dintre compartimente și caracterizarea lor:

Compartimente Caracterizare

1. biroul a. minim 8 persoane - activităţi omogene


/complementare de volum mai mare;
2. serviciul b. formată din peste 10 persoane
3. directia c. minim 5 persoane – desfăşoară activităţi omogene;

S-ar putea să vă placă și