Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE NVMNT: Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu-Maieru PROFESOR: Rosu Aleodor DISCIPLINA: Analiza pietei DATA: 13.03.2014 CLASA: a XII-a B UNITATEA DE NVARE: Politica de produs TEMA LECIEI: iclul de viata al produsului

TIPUL LECIEI: Lec!ie de dobandire de noi cunostinte COMPETENE: ch ! : " "#" Identi$ica proble%e co%ple&e' " "(" Rezolva proble%e' " ")" *valueaza rezultatele obtinute' "# c!$!c : "+"#"*levul sa de$ineasca corect notiunea de produs' "+"("*levul sa caracterizeze distinct etapele ciclului de viata al produsului'

"+")" *levul sa prezinte corect ele%entele constitutive ale ga%ei sorti%entale' "+"," *levul sa identi$ice corect tipurile de clienti sustinatori preponderenti ai $iecarei etape din -P' "+"." *levul sa identi$ice cel putin trei particularitati privind -P'

"+"/" *levul sa constientizeze i%portante alcatuirii unei ga%e sorti%entale e$iciente' O%! c&!'() *(c+&!,-+): .0obandirea notiunilor de baza privind -P si a deprinderilor utilizate in alcatuirea ga%ei sorti%entale'

VALORI /I ATITUDINI: - +ti%ularea g1ndirii autono%e2 re$le&ive 3i critice 4n raport cu realitatile econo%ice' - ultivarea unei atitudini pozitive $a!5 de practica co%erciala 3i a 4ncrederii 4n propriile abilit5!i de rezolvare situatiilor de si%ulare a realitatii econo%ice'

STRATE0IA DIDACTIC:

I. METODE /I PROCEDEE: 6 6 6 6 6 e&punerea conversa!ia euristic5 4nv5!area prin descoperire proble%atizarea2 brainstor%ingul lucrul cu %anualul2cu $isa de lucru' M*T70A I809 TI*I'

II. RESURSE:

a: te%porale; o or5 didactic5 <.= de %inute: b: u%ane; clasa heterogen5 de (( de elevi 3i capacit5!ile lor nor%ale de 4nv5!are c: %i>loace de 4nv5!5%1nt; %anualul 2 caietul de noti!e2 $isa de lucru cu sarcini de lucru speci$ice""" d: bibliogra$ice; Manual de Analiza pietei2cl a XII-a2*ditura 9niversitatii Lucian Blaga2(=##' Progra%a 3colar5 de analiza pietei2 clasa a XII-a' " Pelau2Masurarea per$or%antei in %ar?eting2*ditura econo%ica2(==@ -A"A"A"e-%ar?eting"ro

III. FORME DE OR0ANI1ARE A ACTIVITII: 6 6 6 abordarea $rontal5' activitate 4n perechi' %unc5 individual5'

IV. EVALUAREA: observarea siste%atic5 a elevilor2 autoevaluarea'

SCENARIUL DIDACTIC

N 2. c2 &.

SECVENELE LECIEI

COMPETENE

CONINUTURI /I ACTIVITI DE NVARE - salutul2 trecerea absen!elor2 preg5tirea %aterialelor didactice necesare 4n or5'

METODE /I MI3LOACE DE NVMNT - tabla2 caietele2 %anualul2 coli2 %ar?er2 $isa de lucru'

FORME DE OR0.

E'+)(+2

O4S.

#"

MOMENT OR0ANI1ATORIC 2 5!-(&

abordare $rontal5

("

CAPTAREA ATENIEI 1 5!-(& " "#' " ") "+"# " "('

- pro$esorul le cere - conversa!ia elevilor s5 precizeze care a $ost subiectul lec!iilor anterioare2 iar aces!ia de$inesc notiunea de politica de produs2produs' - se reactualizeaz5 datele despre produs2despre co%ponentele acestuia<corporale2acorp orale2co%unicatii2porto$oli u de produse:'

activitate $rontal5 3i individ"

)"

REACTUALI1AREA CUNO/TINELOR ANTERIOARE 3 5!-(&

- brainstor%ing

activ" $rontal52 individ"

7bs" elevilor2 chestionarul oral

,"

ANUNAREA SU4IECTULUI NOII LECII /I ENUNAREA SCOPURILOR LECIEI 1 5!-(& ' "+"(' "+")' "+",'

- pro$esorul le spune -conversa!ia elevilor c5 vor parcurge in -e&punerea aceasta ora notiuni si ele%ente legate de ga%a sorti%entala2 toc%ai in ideea de a intelege si a aplica corect notiunile privind etapele -P in alcatuirea unei ga%e sorti%entale e$iciente' - 4n vederea dob1ndirii notiunilor legate de - %etoda inductiei

activ" $rontal5