Sunteți pe pagina 1din 5

DISCIPLINA: CONTABILITATE

CLASA a-X-a
FIA DE LUCRU

APLICAII PRACTICE PRIVIND INREGISTRAREA IMOBILIZARILOR


CORPORALELAS.C. ALFA S.R.L. ZALU

S.C. ALFA S.R.L. ZALU prezint la 01.03.2008


urmtoareasituaiepatrimonial, avndcaobiect de activitateproducia de bunuri:
-lei-
NR. SIMBOL CONT SOLDURI INIIALE
CRT. DEBIT CREDIT
1. 2131Echipamenttehnologic 14.000 -
2. 214Mobilier, aparaturbirotica 4.000 -
3. 2813Amortizareainst, mijl de tr - 17.000
4. 2814Amortizareaaparat. birotice - 13.000
5. 404Furnizori de imobobilizri - 70.000
6. 461Debitori diveri 2.000 -
7. 5121Cont la bancn lei 80.000 -
TOTAL 100.000 100.000

In cursulluniimartie 2008 au avutlocurmtoareleoperaiieconomico-financiare:


1. Achiziionareaunuiinstalaiitehnicenvaloare de 60.000 lei, TVA 19%,
conformfacturii, durata de funcionare 20 ani. Dup 8 ani de funcionare (timpn
care se nregistreazamortizarealinear) instalaiatehnic se vinde la valoarea de
100.000 lei, conform facturii, dup care se scoate din funciune.
2. Achitareadatorieifa de furnizor din contul de la banc, conform ordinului de
plataiaextrasului de cont.
3. Casareaunuiutilajnvaloare de 10.000 lei, completamortizat, conformProcesului
verbal de casare.
4. Se constatun plus la inventar, un telefon cu fax, cf. listelor de inventar, evaluat la
2.000 lei.
5. Se face o donaienscopumanitar, un calculator evaluat la 4.000 lei, amortizat 50%.
6. Regularizarea TVA-lui, conform Decontului de TVA,
7. Inchidereaconturilor de venituriicheltuieli, conform noteicontabile.
Se cere:
a) analizacontabil a operaiiloreconomico-
financiarepescurtinregistrareancontabilitate a
tuturoroperaiiloreconomico-financiare;
b) nregistrareasistematic a operaiiloreconomico-financiarenconturi;
c) ntocmireabalanei de verificare cu douserii de egaliti (TS, SF).

1
DISCIPLINA: CONTABILITATE
CLASA a-X-a
BAREM DE CORECTARE

FIA DE LUCRU
APLICAII PRACTICE PRIVIND INREGISTRAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE
LAS.C. ALFA S.R.L. ZALU

a) analizacontabil a operaiiloreconomico-
financiarepescurtinregistrareancontabilitate a
tuturoroperaiiloreconomico-financiare;

NR. EXPLICAIA SIMBOL CONT SUME


CRT. DEBITOR CREDITOR
1.a Achiziieinstalaietehnic, cf FF, valoare % 404 71.400
60.000 lei.
2131 60.000
4426 11.400
1.b nreg. amortizriiinstalaietehnice (pe 8 6811 2813 24.000
ani).
1.c Vnzareinstalaie de lucru, cf FF, 461 % 119.000
valoare 40.000 lei.
7583 100.000
4427 19.000
1.d Scoaterea din % 2131 60.000
funciuneainstalaieitehniceincompletam
ortizate.
2813 24.000
6583 36.000
2. Achitareadatorieifurnizoruluide 404 5121 71.400
imobilizridin banc.
3. Casareauneiutilaj, completamortizat. 2813 2131 10.000
4. Plus la inventar, telefon cu fax, val. 214 134 2.000
2.000 lei.
5. Donarecalculator,val 4.000 lei, amortizat % 214 4.000
50%.
2814 2.000
6582 2.000
6. Regularizare TVA conform Decontului 4427 % 19.000
TVA.
4426 11.400
4423 7.600
7.a nchidereaconturilor de venituri cf. NC. 7583 121 100.000
7.b nchidereaconturilor de cheltuieli cf. 121 % 62.000
NC.
6582 2.000
6583 36.000
6811 24.000
2
b) nregistrareasistematic a operaiiloreconomico-financiarenconturi

D(- ) 121PP C( +) D(- ) 134Plus la invimob C(+ )


(7b) 62.000 100.000 (7a) 2.000 (4)
RD 62.000 100.000 RD 0 2.000 RC
RC
TSD 62.000 100.000 TSD 0 2.000 TSC
TSC
38.000 SFC 2.000 SFC

D(+) 2131Echip. Th. C(-) D(+) 214Mobilier, ap. bir C(-)


SI 14.000 60.0000 (1d) SI 4.000 4.000 (5)
(1a) 60.000 10.000 (3) (4) 2.000
RD 60.000 70.000 RC RD 2.000 4.000 RC
TSD 74.000 70.000 TSD 6.000 4.000 TSC
TSC
SFD 4.000 SFD 2.000

D(- ) 2813Amort. instal C( +) D(- ) 2814Amortiz apbir C( +)


(1d) 24.000 17.000 SI (5) 2.000 13.000 SI
(3) 10.000 24.000 (1b)
RD 34.000 24.000 RD 2.000 0
RC RC
TSD 34.000 41.000 TSD 2.000 13.000 TSC
TSC
7.000 SFC 11.000 SFC

D(- ) 404Fz de imob C( +) D(- ) 4423TVA de plata C( +)


(2) 71.400 70.000 SI 7.600 (6)
71.400 (1a)
RD 71.400 71.400 RD 0 7.600 RC
RC
TSD 71.400 141.400 TSD 0 7.600 TSC
TSC
70.000 SFC 7.600 SFC

D(+) 4426TVA deductibila C(-) D(- ) 4427TVA colectata C( +)


(1a) 11.400 11.400 (6) (6) 19.000 19.000 (1c)

RD 11.400 11.400 RC RD 19.000 19.000


RC
TSD 11.400 11.400 TSC TSD 19.000 19.000 TSC

D(+) 461Debitori div. C(-) D(+) 5121Ct la bncin lei C(-)


SI 2.000 SI 80.000 71.400 (2)
3
(1c) 119.000
RD 119.000 0 RC RD 0 71.400
RC
TSD 121.000 0 TSC TSD 80.000 71.400 TSC
SFD 121.000 SFD 8.600

D(+) 6582Donaii isubvacord C(-) D(+)6583Ch.privactivelecedateC(-)


(5) 2.000 2.000 (7b) (1d) 36.000 36.000 (7b)
RD 2.000 2.000 RC RD 36.000 36.000
RC
TSD 2.000 2.000 TSC TSD 36.000 36.000 TSC

D(+) 6811C.E. privamort. imob C(-) D(- ) 7583V. cedareaactivelor C( +)


(1b) 24.000 24.000 (7b) (7a) 100.000 100.000 (1c)
RD 24.000 24.000 RC RD 100.000 100.000 RC
TSD 24.000 24.000 TSD 100.000 100.000 TSC
TSC

c) ntocmireabalanei de verificare cu douserii de egaliti (TS, SF)

S.C. ALFA S.R.L. ZALAU

Balan de verificaremartie 2008

NR. SIMBOL SI TOTAL SUME SOLDURI FINALE


CRT. DENUMIRE CONT DEBITOARE CREDITOAR DEBITOARE CREDITOARE
E
1. 121 62.000 100.000 38.000
2. 134 - 2.000 - 2.000
3. 2131 74.000 70.000 4.000 -
4. 214 6.000 4.000 2.000 -
5. 2813 34.000 41.000 - 7.000
6. 2814 2.000 13.000 - 11.000
7. 404 71.400 141.400 - 70.000
8. 4423 - 7.600 - 7.600
9. 4426 11.400 11.400 - -
10. 4427 19.000 19.000 - -
11. 461 121.000 - 121.000 -
12. 5121 80.000 71.400 8.600 -

4
13. 6582 2.000 2.000 - -
14. 6583 36.000 36.000 - -
15. 6811 24.000 24.000 - -
16. 7583 100.000 100.000 - -
TOTAL 642.800 642.800 135.600 135.600