Sunteți pe pagina 1din 11

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 1 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Rezolvarea cazurilor de absenta fara permisiune

COD: PO-119-10

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 2 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management Director 28.10.2013
informatic) General
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii privind rezolvarea cazurilor de absenta fara permisiuine
din Centru si persoanele implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 3 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatea desfasurata pentru implementarea si respectarea SMO privind rezolvarea
cazurilor de absenta fara permisiuine din Centru;

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional;


Prezenta procedur se aplica pentru rezolvarea cazurilor de absenta fara permisiune a copiilor care
beneficiaza de masura plasamnetului la Centru si este folosita practic de ctre toti salariatii Centrului si
de membrii echipei multisciplinare pentru rezolvarea optim i eficient a tuturor aspectelor legate de
caz, n interesul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- slariatul care constata absenta copilului/tanarului are obligatia sa anunte imediat managerul de caz si
seful Centrului, verbal si in scris, prin intocmirea unui referat detaliat;
- seful Centrului are o bligatia de a organiza actiunile proprii de cautare a copiluluisi de a anunta,
telefonic si in scris, in termen de 24 de ore, de la constatarea disparitiei, politia si conducerea
D.G.A.S.P.C. Teleorman, despre aceasta disparitie;
- dupa sesizarea politiei, seful Centrului trebuie sa continue actiunile proprii de readucerre a copilului in
Centru;
- in situatia in care, copilul/tanarul este identificat si readus in Centru prin actiuni proprii, seful
Centrului anunta reprezentantii politiei pentru a inceta cautarile si D.G.A.S.P.C. Teleorman despre acest
fapt;
- daca readucerea copilului in Cetnru este facuta de politie, seful Centrului anunta conducerea
D.G.A.S.P.C. Teleorman, despre revenirea copilului/tanarului si, prin interventia psihologului din
Centru care va elabora un raport de consiliere si informare evalueaza motivele plecarii copilului si
stabileste masurile de prevenire a acestor situatii;
- sprijinirea integrarii copilului/tinarului in Centru;
- evidenta scrisa a situatiilor de absenta fara permisiune a copiilor (circumstante, masuri intreprinse,
conditiile revenirii in Centru, motivrea gestului de catre copil, alte aspecte relevante);

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
-toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman privind rezolvarea cazurilor de absenta fara
permisiuine din Centru.
Activitati care depind de activitatea procedurata:
-toate activitatile din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria privind rezolvarea cazurilor de absenta fara
permisiuine din Centru.

3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 4 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman
Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, care asigura implementarea SMO
pentru rezolvarea cazurilor de absenta fara permisiuine din Centru.

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- Hotararea Guvernului 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
mamagementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleorman;

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Tteleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
6 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 5 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

Alexandria / speciale Alexandria este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu


Centru dizabilitati si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
7 Manager de caz Profesionistul care, ndeplinind condiiile menionate de prezentele
standarde, asigur coordonarea activitilor de asisten social i
protecie special desfurate n interesul superior al copilului.
8 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului
9 Beneficiar Beneficiar este copilul separat temporar sau definitiv de parintii lui, ca
urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului intr-un
serviciu de tip rezidential; copilul cu handicap usor pentru care a fost
dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta; tinerul care a
implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de
protectie speciala.
10 Standarde Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al
minime A.N.P.C.A,. aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C..N.S. Alexandria.
obligatorii
11 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director General
organizare si Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un ansamblu de
functionare proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a S.M.O..

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Propunere
7 D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleorman
9 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria / Centru
Centru
10 SMO Standarde minime obligatorii
11 MOF Metodologia de organizare si functionare
12 ROF Regulament de organizare si functionare D.G.A.S.P.C. Teleorman
D.G.A.S.P.C.
Teleorman

8. Descrierea procedurii operationale


5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 6 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

8.1. Generalitati
Procedura de rezolvarea cazurilor de absenta fara permisiuine din Centru este o procedura aplicata
tuturor copiilor care beneficiaza de masura de plasament la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
Procedura consta in asigurarea masurilor adecvate de prevenire si intreventie pentu copii/tinerii
care parasesc seviciul fara permisiune. In Centru exista o evidenta scrisa a situatiilor de absenta fara
permisiune a copiilor/tinerilor, pe care seful Centrului impreuna cu managerul de caz o analizeaza
periodic incercand sa gaseasca solutii pentru indepartarea cauzelor care au determinat aceste situatii.
Personalul Centrului cunoaste si respecta aceste proceduri.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- Registru de evidenta a situatiilor de absenta fara permisiune;
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
Registru de evidenta a situatiilor de absenta fara permisiune: cuprinde informatii despre
numele si prenumele copilului, circumstantele situatiilor de absenta fara permisiune, masurile
intreprinse de personalul Centrului, conditiile revenirii copilului/tanarului in Centru, motivarea gestului
de catre copil/tanar, alte aspecte relevante;
8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
8.3.2. Resurse umane
-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia
8.3.3. Resurse financiare
- plata salariilor aferente personalului
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
1 Referat de La sesizarea
Sesizarea managerului
Salariatul care informare absentei din
de caz si a sefului de -
constata absenta + Centru a unui
Centru
verbal copil/tanar
2 Organizarea de actiuni Sef Centru - Referat In termen de 24
proprii pentru cautarea informare de ore de la
copilului/tanarului; D.G.A.S.P.C. sesizarea absentei
anuntarea politiei si Teleorman; din Centru a unui
6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 7 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

D.G.A.S.P.C. Adresa catre


copil/tanar
Teleorman politie
3 Anuntarea intoarcerii La intoarcerea
copilului in Centru Sef Centru - - copilului in
Centru
4 Evaluarea motivelor Raport de La intoarcerea
plecarii copilului Psiholog - consiliere si copilului in
informare Centru
5 Analizarea evidentei
Sef centru /
scrise a situatiilor de - - Permananent
manager de caz
absenta fara permisiune

Fluxul activitatilor

START

La sesizarea absentei Salariatul care constata absenta


01 Referat de informare
unui copil/tanar din
Sesizarea sefului de Centru si a
Centru managerului decaz

Sef Centru
In termen de 24 de ore de 02 Referat informare D.G.A.S.P.C. Teleorman
la sesizarea abentei unui Organizeaza actiuni proprii de cautare;
copil/tanar din Centru anuntarea politiei si a D.G.A.S.P.C. Adresa catre politie
Teleorman

Sef Centru
03
La intoarcerea copilului/
tanarului in Cnteu
Anuntarea intoarcerii copilului/tanarului in
Centru la D.G.A.S.P.C. Teleorman si/sau la
politie (dupa caz)

La intoarcerea copilului/ Psiholog


Raport de consiliere si informare
tanarului in Cnteu 04
Evaluarea motivelor plecarii copilului

Sef Centru/ manager de caz


04
Permanent
Analizarea evidentei scrise a situatiilor de
absenta fara permisiune

7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 8 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

Stop

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are

Raport de C.T.P.T.F.C. C.T.P.T.F.C


Pe durata
1. consiliere si Psiholog - 1 N.S. .N.S.
plasamentului
informare Alexandria Alexandria

Registru de C.T.P.T.F.C. C.T.P.T.F.C


evidenta a N.S. .N.S.
2 situatiilor de - - 1 Alexandria Alexandria Permanent
absenta fara
permisiune
C.T.P.T.F.C. C.T.P.T.F.C
Salariatul N.S. .N.S.
Referat de Sef Alexandria Alexandria
3 care constata 1 Permanent
informare Centru
absenta

C.T.P.T.F.C. C.T.P.T.F.C
Referat de N.S. .N.S.
informare Director Alexandria Alexandria
4 Sef Centru 1 Permanent
D.G.A.S.P.C. General
Teleorman

8
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 9 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

C.T.P.T.F.C. C.T.P.T.F.C
Adresa catre N.S. .N.S.
5 Sef Centru - 1 Permanent
politie Alexandria Alexandria

11. Cuprins

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 2
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 4
8. Descrierea procedurii operationale 5
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 8
10. Anexe, inregistrari, arhivari 8
11. Cuprins 9
12. Anexe model documente 9-11

12. ANEXE MODEL DOCUMENTE

ANEXA NR. 1 RAPORT DE CONSILIERE SI INFORMARE

ANEXA NR. 2 REGISTRU DE EVIDENTA A SITUATIILOR DE ABSENTA FARA


PERMISIUNE

9
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 10 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

Anexa 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

RAPORT DE CONSILIERE SI INFORMARE

I. Date de identificare:
1.Numele si Prenumele:
2. Data si locul nasterii:
3.C.N.P.:
4. Adresa de rezidenta:

II. Problema identificata:

III. Scopurile interventiei:

IV. Concluzii:

Psiholog

______________________

AM LUAT LA CUNOSTINTA:
________________________________

10
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Rezlvarea cazurilor de absenta fara permisiune
Pagina 11 din 11
COD: PO119-10
Exemplar nr. 1

Anexa 2

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

REGISTRU DE EVIDENTA
A SITUATIILOR DE ABSENTA FARA PERMISIUNE

Nr. Nume si prenume Circumstante Masuri Conditiile Motivarea Alte


Crt. copil/tanar intreprinse revenirii in gestului de aspecte
Centru catre relevante
copil/tanar

11