Sunteți pe pagina 1din 8

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : relatia personalului cu copiii
Pagina 1 din 7
COD: PO119-08
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Relatia personalului cu copii

COD: PO-119-08

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : relatia personalului cu copiii
Pagina 2 din 7
COD: PO119-08
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management Director 28.10.2013
informatic) General
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii privind relatia personalului cu copiii si persoanele
implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : relatia personalului cu copiii
Pagina 3 din 7
COD: PO119-08
Exemplar nr. 1

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;


4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5 Descrie activitatea desfasurata pentru implementarea si respectarea SMO privind relatia
personalului cu copiii;

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional;


Prezenta procedur se aplica pentru a stabili relatia personalului cu copii care beneficiaza de
masura plasamnetului la Centru si este folosita practic de ctre toti salariatii Centrului si de membrii
echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optim i eficient a tuturor aspectelor legate de caz, n
interesul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- relatiile personalului cu copiii si/sau tinerii au o baza sanatoasa, raspunzand normelor de conduita
morla si profesionala;
- personalul Centrului abordeaza relatiile cu copii/tinerii in mod nediscriminator fara antipatii sau
favoritisme;
- personalul cunoaste istoricul comportamental si particularitatile de varsta ale fiecarui copil/tanar si
este pregatit pentru abordarea individualizata, adecvata a relatiilor cu copiii cu dizabilitati, in
concordanta cu nevoile speciale ale acestora, de comunicare, sprijin afectiv, indrumare si control al
comportamentului.
- persoana de referinta are grija sa delimiteze clar rolul sau, pentu a nu induce o dependenta a copilului/
tanarului.

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
- toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care au legatura cu relatia personalului cu copiii.
Activitati care depind de activitatea procedurata:
-toate activitatile din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria privind relatia personalului cu copiii.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman
Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman cae asigura implementarea SMO
pentru relatia personalului cu copii;

3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : relatia personalului cu copiii
Pagina 4 din 7
COD: PO119-08
Exemplar nr. 1

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- H.G. nr. 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Ordinul A.N.P.C.A nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleorman;

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General si Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Tteleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
5 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu
Centru dizabilitati si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
6 Standarde Norme minime obligatorii prevazute de ordinul A.N.P.C.A. nr 27/2004

4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : relatia personalului cu copiii
Pagina 5 din 7
COD: PO119-08
Exemplar nr. 1

Minime care trebuiesc aplicate si respectate in cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alxandria


Obligatorii
7 Metodologia de Document intern intocmit de seful de centru, avizat de Drectorul General
Organizare si Adjunct si aprobat de Directorul General care cuprinde un anasamblu de
Functionare proceduri elaborate in baza legislatiei in vigoare si a SMO
8 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Propunere
8. D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleorman
9. C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria / Centru
Centru
10 MOF Metodologia de organizare si functionare
11 SMO Standarde minime obligatorii
12 ROF Regulament de organizare si functionare D.G.A.S.P.C. Teleorman
D.G.A.S.P.C.
Teleorman

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Procedura privind relatia personalului cu copiii este o procedura aplicata tuturor copiilor care
beneficiaza de masura de plasament la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
Procedura consta in asigurarea unor relatii optime, dintre personalul Centrului si copiii si/sau
tinerii beneficiari de masura plasamentului, cu o baza sanatoasa, care sa raspund normelor de conduita
morala, profesionala si sociala.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- MOF
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
MOF-ul Centrului prevede proceduri privind relatia personalului cu copii
8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4

5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : relatia personalului cu copiii
Pagina 6 din 7
COD: PO119-08
Exemplar nr. 1

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
8.3.2. Resurse umane
-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia
8.3.3. Resurse financiare
- salarii aferente personalului
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
1 Cunoasterea
istoricului
Personalul
comportamental si - - Permanent
Centrului
particularitatile de
varsta

Fluxul activitatilor

START

Permanent Personal Centru


01

Cunoasterea istoricului comportamental si


particulartatile de varsta ale fiecarui copil

Stop

6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : relatia personalului cu copiii
Pagina 7 din 7
COD: PO119-08
Exemplar nr. 1

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
C.T.P.T.F.C.
Director C.T.P.T.F.C.N
1 MOF Sef centru 1 N.S. permanent -
general .S. Alexandria
Alexandria

11. Cuprins

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 4
8. Descrierea procedurii operationale 5
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 7
10. Anexe, inregistrari, arhivari 7

7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : relatia personalului cu copiii
Pagina 8 din 7
COD: PO119-08
Exemplar nr. 1

11. Cuprins 7

S-ar putea să vă placă și