Sunteți pe pagina 1din 24

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 1 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
COD: PO-119-02

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 2 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n
cadrul ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management Director 28.10.2013
informatic) General
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii de mentinere a legaturilor cu diverse persoane importante
din viata copilului si persoanele implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 3 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;


4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatea desfasurata pentru implementarea si respectarea SMO privind mentinerea
legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional:


Prezenta procedur se aplica pentru mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din
viata copilului care este beneficiar de masura plasamnetului la Centru si este folosita practic de ctre toti
salariatii Centrului si de membrii echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optim i eficient a
tuturor aspectelor legate de caz, n interesul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- intocmirea Programului de Interventie Specializat pentru mentinerea si dezvoltarea legaturii cu
parintii, familia largita si/sau alte persoane importante pentru copil, (re)integrare
- pentru centralizarea datelor referitoare la vizitarea copiilor din Centru - existenta unui registru special
de vizite unde se consemneaza date de identificare ale beneficiarului cat si ale persoanei care
efectueaza vizita;
- pentru monitorizarea si evaluarea evolutiei relatiilor dintre copil si familie trebuiesc intocmite rapoarte
scrise, dupa fiecare intalnire, de catre educator, acestea fiind transmise managerului de caz;
- copiii vor fi invoiti, pentru a-si petrece week-end-urile, vacantele, sarbatorile legale etc, la solicitarea
scrisa a unuia dintre parinti, a reprezentantului legal sau a persoanelor importante pentru copil si a
declaratiei pe propria raspundere, prin care acestia isi vor asuma raspunderea pentru cresterea, ingrijirea
si educarea copilului, pe perioada respectiva;
- cererea va fi aprobata de seful Centrului si avizata de managerul de caz, dupa care parintelui,
reprezentantului legal sau persoanei importante pentru copil, i se va elibera un bilet de voie pentru
copilul sau, pentru perioada solicitata;
- pentru asigurarea unor conditii cat mai sigure copiilor care sunt invoiti, managerul de caz va solicita
primariilor locale, anchete sociale privind situatia familiilor unde vor merge copiii;
- in situatia tinerilor peste 18 ani, invoirea se va face la solicitarea scrisa a acestora, dupa care vor urma
aceeiasi pasi;

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
- toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care au legatura cu mentinerea legaturilor cu
diverse persoane importante din viata copilului
Activitati care depind de activitatea procedurata:
- toate activitatile din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria privind mentinerea legaturilor cu diverse
persoane importante din viata copilului

3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 4 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman (Serviciul juridic, contencios,
resurse umane, evaluare initiala, secretariat; S.M.C., etc)
Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, care asigura implementarea SMO
pentru mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului (S.M.C., etc)

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- Hotararea Guvernului 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleoramn;

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Tteleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean, care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 5 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

5 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi


Alexandria / speciale Alexandria este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu
Centru dizabilitati si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
6 Manager de caz Profesionistul care, ndeplinind condiiile menionate de prezentele
standarde, asigur coordonarea activitilor de asisten social i
protecie special desfurate n interesul superior al copilului.
7 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului
8 Beneficiar Beneficiar este copilul separat temporar sau definitiv de parintii lui, ca
urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului intr-un
serviciu de tip rezidential; copilul cu handicap usor pentru care a fost
dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta; tinerul care a
implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de
protectie speciala.
9 Plan Planul Individualizat de Protectie este un document prin care se realizeaza
individualizat de planificarea serviciilor, a prestatiilor si a masurilor de protectie speciala a
protectie (PIP) copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, in
vederea integrarii copilului, care a fost separat de familia sa, intr-un
mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp posibil.
10 Program de Programul de interventie specializat este anexa a PIP; este elaborat de
interventie specialistii din cadrul Centrului, in conformitate cu procedurile prevazute
specializat (PIS) in PIP.
11 Persoana de Profesionistul, compatibil, pregatit sa acorde sprijin specializat si la care
referinta copilul apeleaza in situatia in care apar anumite probleme de natura
personala;
12 Standarde Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al
minime A.N.P.C.A., aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
obligatorii
13 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director General
organizare si Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un ansamblu de
functionare proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a SMO.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Propunere
8 D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 6 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Teleorman
9 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria / Centru
Centru
10 SMO Standarde minime obligatorii
11 MOF Metodologia de organizare si functionare
12 ROF Regulament de organizare si functionare D.G.A.S.P.C. Teleorman
D.G.A.S.P.C.
Teleorman
13 SMC Serviciul management de caz
14 PIP Plan individualizat de protectie
15 PIS Program de interventie specilaizat

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Procedura pentru mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului este o
procedura aplicata tuturor copiilor care beneficiaza de masura plasamentului la C.T.P.T.F.C.N.S.
Alexandria.
Procedura consta in acordarea de sprijin concret si incurajarea copiilor si/sau tinerilor sa mentina
legatura cu parintii, familia largita si alte persoane importante sau apropiate fata de ei.
Parintii copilului/tanarului sau, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, precum si familia largita
si alte persoane importante sau apropiate fata de copil sunt implicate pe cat posibil in viata acestuia pe
perioada sederii sale in Centru, astfel incat reitegrarea familiala si socio-profesionala sa se pregateasca
si sa se realizeze in cele mai bune conditii.
Copilu si/sau tanarul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii,
rudele si alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament, in masura in care acest
lucru nu contravine cu interesul sau superior.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- Program de Interventia Specializat pentru mentinerea si dezvoltarea legaturii cu parintii, familia largita
si/sau alte persoane importante pentru copil, (re)integrare
- Registrul special de vizite
- Raport de vizita
- Ancheta sociala
- Cerere
- Declaratie pe propria raspundere
- Bilet de voie
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
Program de Interventie Specializat pentru mentinerea si dezvoltarea legaturii cu parintii,
familia largita si/sau alte persoane importante pentru copil, (re)integrare: fiecare copil este
ocrotit in baza unui PIP care este dezvoltat in PIS-uri pentru fiecare nevoie identificata a
copilului;
Registrul special de vizite: este un document folosit pentru centralizarea datelor referitoare la
vizitarea copiilor din Centru; la fiecare modul exista un registru de vizite;
6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 7 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Raport de vizita: este un document folosit pentru monitorizarea si evaluarea evolutiei relatiilor
dintre copil si persoanele importante din viata lui; raportul de vizita se intocmeste, dupa fiecare
intalnire, de catre educator si se transmite managerului de caz;
Ancheta sociala: se solicita de managerul de caz, printr-o adresa, la serviciul de asistenta
sociala din cadrul primariilor de domiciliu ale persoanelor importante din viata copilului, in
cazul in care acestea solicita gazduirea copilului pe o perioada limitata de timp;
Cerere: se formuleaza in scris de catre unul dintre parinti, reprezentantul legal sau de catre
persoanele importante pentru copil; cererea va fi aprobata de seful Centrului si avizata de
managerul de caz; in situatia tinerilor care au varsta de peste 18 ani, cererea este formulata de
catre acestia;
Declaratia pe propria raspundere: va fi formulata de catre parinte sau reprezentantul legal sau
persoanele importante pentru copil prin care declara ca isi asuma raspunderea pentru o perioada
limitata de timp in ceea ce priveste gazduirea, ingrijirea, sanatatea si siguranta copilului pentru
care a formulat in prealabil o cerere de invoire;
Bilet de voie: este formularul prin care copilul este invoit sa mearga in familie pe o perioada
limitata de timp, daca au fost infeplinite conditiile prevazute in MOF.
8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4.

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
8.3.2. Resurse umane
-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia
8.3.3. Resurse financiare
- plata salariilor aferente personalului ;
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
1 Evaluarea nevoilor Persoana de Documentele PIS pentru Evaluarea
copilului in ceea ce referinta existente mentinerea si nevoilor
priveste mentinerea si indosarul dezvoltarea copilului la
dezvoltarea legaturii copilului legaturii cu admiterea in
cu parintii, familia parintii, Centru
largita si/sau alte familia largita
persoane importante si/sau alte
pentru copil, persoane
(re)integrare importante

7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 8 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

pentru copil,
(re)integrare
2 Mentinerea relatiilor
personale si a
contactelor directe cu Completarea
parintii, rudele si alte Educator - registrului La fiecare vizita
persoane fata de care special de vizite
copilul a dezvoltat
legaturi de atasament
Mentinerea relatiilor
personale si a
3 contactelor directe cu
parintii, rudele si alte Educator - Raport de vizita La fiecare vizita
persoane fata de care
copilul a dezvoltat
legaturi de atasament
4 Solicitarea anchetei
Adresa catre La solicitarea
sociale de la serviciul
Manager de caz - primaria de scrisa de invoire
de asistenta sociala al
domiciliu copilul
primariilor locale
5 Compartimentul
comunicare, Adresa catre
Atribuirea unui numar Adresa catre
registratura primria de Ori de cate ori
de inregistrare adresei primaria de
relatii cu domiciliu este cazul
catre primariile locale domiciliu
publicul si inregistrata
evaluare initiala
6 Compartimentul
comunicare,
Primirea si registratura
Ancheta
inregistrarea anchetei relatii cu Ancheta Ori de cate ori
sociala
sociale de la primaria publicul si sociala este cazul
inregistrata
de domiciliu evaluare initiala
sau registru
intern Centru
Parintele,
7 reprezentantul
legal, alta
Invoirea copilului persoana Cerere scrisa Ori de cate ori
-
si/sau tanarului importanta sau de invoire este cazul
tanarul cu
varsta peste 18
ani
8 Atribuirea unui numar Cand sunt
Registru intern Cerere
de inregistrare cererii - indeplinite
Centru inregistrata
de invoire prevederile MOF
Invoirea copilului Parintele, - Declaratie pe Cand sunt

8
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 9 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

si/sau tanarului reprezentantul indeplinite


9 legal, alta propria prevederile MOF
persoana raspundere
importanta
10 Invoirea copilului Cand sunt
si/sau tanarului Educator - Bilet de voie indeplinite
prevederile MOF

Fluxul activitatilor

START

Persoana de referinta
01
Program de Interventie
La admiterea copilului Evaluarea nevoilor copilului in ceea ce Specializat
in Centru priveste mentinerea si dezvoltarea legaturii
cu parintii, familia largita si/sau alte
persoane importante pentru copil,
(re)integrare

Educator
Ori de cate ori un copil 02
Completarea registrului special de vizite
este vizitat Completarea registrului special de vizite
Mentinerea relatiilor personale si a
contactelor directe cu parintii, rudele si alte
persoane fata de care copilul a dezvoltat
legaturi de atasament

Educator Raport de vizita


03
Ori de cate ori un copil Mentinerea relatiilor personale si a
este vizitat contactelor directe cu parintii, rudele si alte
persoane fata de care copilul a dezvoltat
legaturi de atasament

Manager de caz Adresa catre primarie


Ori de cate ori se solicita 04
plecarea in vacanta a unui
copil Solicitarea anchetei sociale de la
primariile locale

Compartimentul comunicare, registratura


Ori de cate ori este cazul relatii cu publicul
9 si evaluare initiala
05
Atrinuirea unui numar de inregistrare
adresei catre primariile locale
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 10 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Ori de cate ori este cazul


Ancheta sociala inregistrata
Compartimentul comunicare, registratura
relatii cu publicul si evaluare initiala
sau registrul intern Centru
06

Primirea si inregistrarea anchetei sociale


de la primariile locale

Parinte, reprez. legal, pers. imp.


pt. copil sau tanarul peste 18 ani Cerere de invoire
Ori de cate ori este cazul
07

Invoirea copilului si/sau tanarului

Cand sunt indeplinite Registru intern Centru


prevederile MOF 08
Inregistrarea cererii de invoire

Cand sunt indeplinite Parinte, reprez. legal, pers. imp. Declaratie pe proprie raspundere
prevederile MOF pt. copil
09
Invoirea copilului si/sau tanarului

Bilet de voie
Cand sunt indeplinite Educator
prevederile MOF 10
Invoirea copilului si/sau tanarului

Stop

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

10
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 11 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de Difuzar
An Elaborator Aprob Alte
anexei exempl e Loc Perioad
ex
are
Intocmirea
Programului de
interventie
specializat
pentru
mentinerea si
dezvoltarea Persoana de Sef C.T.P.T.F.C.N Pe perioada
1 legaturii cu referinta Centru
1 Centru
.S. Alexandria plasamentului
parintii, familia
largita si/sau
alte persoane
importante
pentru copil,
(re)integrare
C.T.P.T.F.C.N
Registru special C.T.P.T.F.C.N.S.
2 - 1 Centru .S. Alexandria Permanent
de vizite Alexandria
-
C.T.P.T.F.C.N
C.T.P.T.F.C.N.S. Pe durata
3 Raport de vizita 1 Centru .S. Alexandria
Alexandria plasamentului

Ancheta sociala C.T.P.T.F.C.N


C.T.P.T.F.C.N.S. Pe perioada
4 de la primariile Manager 1 Centru .S.
Alexandria plasamentului
locale de caz Alexandria

11
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 12 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Parinte, Sef centru


reprezentant
legal, persoana C.T.P.T.F.C.N
Pe durata
5 Cerere importanta 1 Centru .S. Alexandria
plasamentului
pentru copil sau
tanarul care a
implinit 18 ani
Parinte, C.T.P.T.F.C.N
Declaratie pe reprezentant .S. Alexandria
Pe durata
6 propria legal, persoana - 1 Centru
plasamentului
raspundere importanta
pentru copil
C.T.P.T.F.C.N Pe durata
.S. Alexandria plasamentului
Parinte,
reprezentant
legal,
C.T.P.T.F.C.N.S. persoana
7 Bilet de voie Sef centru 2 Centru
Alexandria importanta
Pe durata invoirii
pentru copil
sau tanarul
care a
implinit 18
ani

11. Cuprins

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 5
8. Descrierea procedurii operationale 6
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 11
10. Anexe, inregistrari, arhivari 11
11. Cuprins 12
12. Anexe - Model documente 13 - 24

12. ANEXE MODEL DOCUMENTE


12
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 13 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

ANEXA NR. 1 PROGRAM DE INTERVENTIE SPECIALIZAT PENTRU


MENTINEREA SI DEZVOLTAREA LEGATURII CU PARINTII, FAMILIA LARGITA
SI/SAU ALTE PERSOANE IMPORTANTE PENTRU COPIL, (RE)INTEGRARE

ANEXA NR. 2 - REGISTRU SPECIAL DE VIZITE

ANEXA NR. 3 RAPORT DE VIZITA

ANEXA NR. 4 ADRESA CATRE PRIMARIILE LOCALE


ANEXA NR 5 CERERE
ANEXA NR 6 DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

ANEXA NR 7 BILET DE VOIE

Anexa 1

13
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 14 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

PROGRAM DE INTERVENTIE SPECIALIZAT

PENTRU MENTINEREA SI DEZVOLTAREA LEGATURII CU PARINTII, FAMILIA


LARGITA SI/SAU ALTE PERSOANE IMPORTANTE PENTRU COPIL,
(RE)INTEGRARE

Compartimentul ...........................................................
Rev. ............ din ...........
Nume si prenume .............................................................................
CNP .......................................................... Data si locul nasterii .................................................................

Nevoi: ...........................................................................................................................................................
;......................................................................................................................................................................

Resurse: ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Persoana de referinta: ....................................................................., functia ................................................


Nume specialistului care raspunde de program ...........................................................................................
Specialitatea ...................................................................

Alte persoane implicate Specialitatea Detali de contact

Data intocmirii: .....................................

Evaluarea periodica a relatiei copilului cu familia precum sicu alte persoane de referinta pentru copil:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Obiectiv estructurate pe termen scurt, mediu si lung privind legatura cu familia naturala:

Masuri necesare, activitatile prevazute, realizate, care se bazeaza pe recomandarile concrete privind
mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu familia sau restrictiile din evaluare initiala:
1. Obiective pe termen scurt:

14
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 15 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Obiective pe termen mediu:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. Obiective pe termen lung:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Activitati Termen Persoane Rezultate asteptate observatii


responsabile
Intalniri ale copilului cu
parintii sau alte persoane
importante, numarul acestora
Vizitarea copilului la
domiciliul acestuia, numarul
acestora
Gazduirea copilului pe o
perioada de timp determinata
de catre familia natrala sau
alte persoane importante
Corespondenta sau alte
forma de comunicare cu
parintii
Transmiterea de informatii
referitoare la copil, inclusiv
fotografii recente
Consilierea parintilor in
vederea imbunatatirii
abilitatilor parentale

Monitotizare:

Obiective propuse Activitati Rezultate asteptate Rezultate obtinute Dificultati si


intreprinse solutii pentru
depasirea lor

Data: ...........................................

Adaptarii ale Programului de Interventie Specializat

15
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 16 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

pentru nevoi de socializare, inclusiv mentinerea legaturilor, dupa caz, cu parintii, familia largita, prieteni
si alte persoane importante sau apropiate fata de copil
Nr. ....... din ..........

Motivatie: .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Modificari ale continutului PIS: ..................................................................................................................


......................................................................................................................................................................

Persoana responsabila .............................................................................


Nume si prenume: .....................................................................................
Functia ........................................... Semnatura: ...........................................
Data: ......................................................

Anexa 2

16
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 17 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

REGISTRU SPECIAL DE VIZITE

Nr. Numele si C.N.P. Persoana care il Gradul de Data Timpul


Crt. prenumele viziteaza rudenie (ziua, luna, petrecut
Nume prenume anul, ora)
Date personale

Anexa 3

17
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 18 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

RAPORT DE VIZITA
- PRIVIND EVOLUTIA RELATIEI PARINTE COPIL PE PARCURSUL VIZITEI -

Numele copilului:
Data vizitei: .
Durata vizitei: .
Locul vizitei:
Persoana care supervizeaza vizita:

DESCRIETI STAREA COPILULUI:


1. Prezenta (fizica si psihica) a copilului a fost: buna, corecta, nesatisfacatoare
2. Starea si atitudinea copilului: violent, furios, trist, indiferent, depresiv, fericit, bucuros,
altele:
Explicatii:


DESCRIET STAREA VIZITATORULUI:


1. Persoana care viziteaza copilul este: mama, tata, sora, frate, unchi, matusa,
persoana importanta pentru copil
2. Date de identificare ale vizitatorului:
a) Numele si prenumele vizitatorului:
b) C.I. seria . Nr. C.N.P. ..
c) Adresa: .


3. Prezenta (fizica si psihica) a persoanei care viziteaza copilul a fost: buna, corecta,
nesatisfacatoare.
4. Starea si atitudinea persoanei care viziteaza copilul a fost: violent, furios, trist, indiferent,
depresiv, fericit, bucuros, altele:

18
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 19 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Explicatii:


5.Probleme observate la persoana care viziteaza copilul: nici una, alcool, mentale, emotionale

DESCRIETI INTERACTIUNEA VIZITATOR COPIL:


1. Persoana care viziteaza copilula fost insotita: Da Nu
Daca Da, de cine?

2. Persoanacare a vizitat copilul a adus prajituri, cadouri sau jucarii: Da Nu
Daca Da, descrieti: ........


3. Descrieti cum au reactionat copilul si persoana care a vizitat copilul pe parcursul vizitei (sosirea,
reactii generale pe parcursul vizitei, despartirea):
.
..
..

.
4. Descrieti orice reactie pozitiva in relatia vizitator copil:
5. Descriaeti orice reactie inadecvata sau comentariu: .DESCRIETI REACTIA COPILULI DUPA VIZITA:


1. Copilul a discutat dupa vizita despre persoana/persoanele care l-au vizitat? Da Nu
Daca Da, descrieti care au fost opiniile sale:CONCLUZII:
Cum apreciati calitatea relationarii intre vizitator si copil:ALTE OBSERVATII:
19
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 20 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Semnatura persoanei care supervizeaza vizita:


..

20
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 21 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Anexa 4

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr. _____ / ____________

Catre,
Primaria __________________________________, jud. _____________________
Serviciul Public de Asistenta Sociala

Prin prezenta va rugam sa ne sprijniti urgent in efectuarea unei anchete sociale la numitia
_________________________, domiciliata in ___________________________, jud _____________.
Sus numita este mama/tatal copilului ____________________________, care beneficiaza de
masura de protectie speciala plasament la Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului
cu nevoi speciale Alexandria.
Copilul este elev la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria.
Pentru perioada vacantei de ____________________, mama/tatal urmeaza sa solicite ca fiica
dumneaei sa-si petreaca vacanta in familie.
In acest sens va rugam ca pana pe data de __________________ sa efectuati si sa ne transmite-ti
ancheta sociala, din care sa rezulte conditiile matreiale, morale si de locuit ale acesteia/acestuia
precum si opinia dumneavoastra cu privire la posibilitatea acestui copil de a petrece vacanta de
_________________ in familie.
In situatia in care pe timpul vacantei constatati ca securitatea, dezvoltarea, integritatea fizica sau
morala a copilului este primejduita in familie, va rugam sa ne comunicati urgent acest lucru.
Va multumim pentru colaborare!

Director General
Director Adjunct
______________________
___________________________

Sef Centru
Sef Serviciu Management de Caz
______________________
____________________

Manager de caz

_____________________
21
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 22 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Anexa 5

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr. .......... / ..............................

Domnule Sef centru,

Subsemnatul (a) ................................................................................................... ,


domiciliat(a) in .......................................................................... posesor al C.I./B.I.
seria ..........., nr. ..................... (ne)casatorita
cu ........................................................................., parinte (mama/tata) al
copilului/tinerei .............................................................................. aflata in plasament la
C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria, va rog sa-mi aprobati ca fiica
mea ......................................................................................... sa mearga in familie in
perioada .....................................................................
Anexez la prezenta cerere copia B.I./C.I si declaratia pe propria raspundere.

Data
Semnatura

22
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 23 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Anexa 6

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

DECLARATIE

Subsemnatul (a) .......................................................................................................... ,


domiciliat(a) in .......................................................................... posesor al C.I./B.I.
seria ..........., nr. ................., declar ca imi asum raspunderea pe
perioada ................................ privind gazduirea, ingrijirea, sanatatea si siguranta fiicei
mele .....................................................................
Deasemenea ma angajez sa o aduc personal in Centru la data si ora prevazuta in
biletul de voie si sa o predau personalului de serviciu din apartament.

Data
Semnatura

23
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului
Pagina 24 din 24
COD: PO119-02
Exemplar nr. 1

Anexa 7

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

BILET DE VOIE

Copliul/tanara .......................................................................... este invoita sa mearga la


domiciliul parintilor, ........................................... si ....................................................., in
localitatea ..................................................., judetul ..................................................., fiind
indeplinite toate formalitatile prevazute de Metodologia de organizare si functionare a
C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
Invoirea se scorda de la data de ....................................... orele ..................., pana la
data de ................................., orele.......................
In aceasta perioada raspunde degazduirea, ingrijirea, sanatatea si integritatea
copilului/tinerei, dl(dna) ............................................................................ in calitate
de .................................................. si se angajeaza ca la data si ora stabilite sa predea
copilul personalului de serviciu din apartament.

Sef centru
Educator

24

S-ar putea să vă placă și