Sunteți pe pagina 1din 51

Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA

Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1


VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE

PROCEDURA DE LUCRU
PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/VARSTNICULUI
AFLAT IN DIFICULTATE

COD: _______
Ediţia I
Revizia 1
Entitatea publică Procedura Ediţia I
formalizata Nr. de ex. - 12
exemplare
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A Cod: Revizia 1
PERSOANEI SI PREVENIRE _________ Nr. de ex. 12
MARGINALIZARE
Pagina 1 din ediţia 1
Exemplar nr. 1

Pagină 1 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
formalizate
ELEMENTE PRIVIND
NUMELE ŞI
RESPONSABILII/ FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ
PRENUMELE
OPERAŢIUNEA
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT Nicolae Florentina Sef serviciu
1.2 VERIFICAT Marian Ana Maria Sef serviciu
1.3 APROBAT Iordache Marcela Director

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate:


Ediţia sau după caz, revizia în Componenta Modalitatea Data de la care se aplică prevederile ediţiei
cadrul ediţiei revizuită reviziei sau reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I
2.2 Revizia 0

Pagină 2 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii formalizate
Scopul difuzării Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
nr. 1 prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Sef serviciu Nicolae Florentina -
a Persoanei si Prevenire Gabriela
Marginalizare
3.2. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Insp. Spec. Avram Cosmina
a Persoanei si Prevenire
Marginalizare
3.3. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Referent Albu Elena
a Persoanei si Prevenire
Marginalizare
3.4. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Insp. Spec. Lepadatu Ionela
a Persoanei si Prevenire Catalina
Marginalizare
3.5. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Insp. Spec. Leahu Iuliana
a Persoanei si Prevenire
Marginalizare
Pagină 3 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

3.6. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Insp. Spec. Balan Claudia
a Persoanei si Prevenire
Marginalizare
3.7. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Insp. Spec. Nita Marian
a Persoanei si Prevenire
Marginalizare
3.8. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Referent Dojana Daniela
a Persoanei si Prevenire Cristina
Marginalizare
3.9. Aplicare si informare 1 Serviciul Asistenta Sociala Insp. Spec. Neagu Costinel
a Persoanei si Prevenire Leopold
Marginalizare
3.10. Aplicare si informare 2 Serviciul Asistenta Sociala Mediator sanitar Balasoiu Letitia
a Copilului si Evaluare a comunitar Vlad Ecaterina
Persoanei cu Dizabilitati
3.11. Aplicare si informare 4 Serviciul Asistenta Sociala Asistent medical Dovincescu Mihaela
a Copilului si Evaluare a comunitar Paduroiu Liliana
Persoanei cu Dizabilitati Dumitrescu Gabriela
Petre Adriana

Pagină 4 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

3.12. Aplicare si informare 1 Serviciul Evaluare, Psiholog Ghita Alexandru


Monitorizare, si Analiza
Statistica
3.13. Arhivare 1 Serviciul Evaluare, Sef serviciu Marian Ana Maria
Monitorizare si Analiza
Statistica
3.14. Informare 9 Serviciul Evidenta si si Sef serviciu Ene Cristian
Plata Indemnizatii

Serviciul Evidenta si Plata Sef serviciu Marian Carmen


Beneficii de Asistenta
Sociala

Birou Ingrijitor la domiciliu Sef birou Bidirean Cristina


pentru persoane varstnice

Cantina de Ajutor Social Sef serviciu Calin Ioneliu Adrian

Pagină 5 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Adapostul de noapte Sef Centru Rizescu Ionut


“Speranta”

Caminul pentru Persoane Sef Centru Sotangeanu Octavia


Varstnice – „Sf. Elena”

Centrul Rezidential de
Asistenta si Reintegrare Sef Centru Mihai Iuliana
Sociala pentru Persoanele
fara Adapost „Sf. Maria”

Centrul Rezidential de
Primire in Regim de
Urgenta pentru Victimele
Violentei Domestice Sef birou Comoragiu Mihaela
„Impreuna vom reusi”
Consilier juridic Nica Cristina
Compartiment juridic Chitescu Andrei

Pagină 6 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

4. Scopul procedurii formalizate


Procedura este intocmita in scopul prezentarii cadrului organizatoric in care se realizeaza
interventia pentru depasirea situatiei de risc a persoanelor adulte aflate pe raza Municipiului
Targoviste.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura formalizata;
Procedura se aplica la nivelul Serviciului Asistenta Sociala a Persoanei si Prevenire
Marginalizare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste.

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de


activităţi desfăşurate de entitatea publică:
Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei si Prevenire Marginalizare:
- Identificarea cazului;
- Evaluarea initiala;
- Evaluarea complexa;
- Monitorizarea persoanei/adultului/varstnicului si familiilor aflate in situatie de risc;
- Interventia;
- Inchiderea cazului.

Pagină 7 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

FIŞA POSTULUI
Anexa la contractul de munca nr.............

A. FUNCTIA DE CONDUCERE - Nu
B. FUNCTIA DE EXECUTIE - Inspector Specialitate
C. SUBORDONARE -Director D.A.S; Sef Serviciu Asistenta
Sociala a Persoanei si Prevenire Marginalizare
D. CERINTE OCUPARE POST:
- STUDII: Superioare Umane/Sociale
- SPECIALIZARI -
- ALTE APTITUDINI:
- adaptabilitate la situatii noi si complexe;
- asumarea responsabilitatii fata de actele proprii, inclusiv pentru eventualele erori;
- spirit de echipa si capacitatea de a lucra independent;
- discretie si respect fata de caracterul confidential al informatiilor si datelor cu care vine
in contact.
E. RELATII DE REPREZENTARE - Nu este cazul
F. FUNCTIONALE - cu toate compartimentele din cadru DAS
G. LIMITA DE COMPETENTA - conform fisei postului
H.OBIECTIVELE POSTULUI: Acordarea serviciilor sociale primare necesare pentru
a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de
dificultate, vulnerabilitate sau dependenta prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială,
promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei.
Program zilnic:Luni – vineri; 08:00 – 16:00
ATRIBUTII, SARCINI DE MUNCA PERMANENTE SI RESPONSABILITATI:
1. Îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în vigoare;

Pagină 8 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

2. Are obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si


informatiile pe care le detine in scop profesional, respectand prevederile codului etic;
3. Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie,
pentru bunul mers al activitatii D.A.S.;
4. Respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine
Interna si Procedurile de lucru;
5. Foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in
acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si
indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici;
6. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă.
7. Desfasoara activitati privind protectia adultului in dificultate si a persoanei
varstnice:
- in urma evaluarii socio-familiale, identifica, impreuna cu beneficiarul, nevoile
individuale şi familiale, în baza cărora este elaborat planul personalizat de interventie;
- in cadrul procesului de evaluare iniţială, ofera persoanei informaţiile referitoare la
riscurile sociale şi drepturile de protecţie socială de care poate beneficia şi realizeaza consilierea
necesară în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate;
- impreuna cu institutiile abilitate, identifica masurile care se impun pentru depasirea
situatiei de dificultate a adultului sau a persoanei varstnice;
- monitorizeaza implementarea masurilor prevazute in planul personalizat de interventie;
- instrumenteaza dosarul in vederea beneficierii de servicii sociale sau institutionalizarii
adultului in dificultate sau a persoanei varstnice;
- in vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale
unor situaţii care pot afecta viaţa persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială,
propune acordarea de servicii si beneficii sociale;
- in situatii de urgenta, la sesizare, participa la echipa de interventie si ia pe loc masurile
ce se impun, pentru solutionarea situatiei adultului aflat in dificultate.
Pagină 9 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

8. Deruleaza activitati privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu


handicap:
- realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a persoanelor in vederea incadrarii in grad de
handicap, conform Legii nr. 448/2006, republicata;
- realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav;
- realizeaza fisa de evaluare medico-socio-profesionala a persoanelor aflate in
incapacitate temporara de munca;
- efectueaza controale periodice asupra activitatii asistentilor personali vizand
urmatoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligatiile contractuale ale asistentului
personal, evaluarea socială atât a asistentului personal cât si a persoanei cu handicap grav, în
vederea identificării nevoilor principale ale persoanei cu handicap legate de starea sa psiho-
socială, problemelor cu care se confruntă asistentii personali în desfăsurarea concretă a activitătii
lor, satisfactia bolnavilor (acolo unde este cazul) in raport cu serviciile oferite de asistentul
personal privind îngrijirea si supravegherea acordată, cunoasterea indicatiilor mentionate în
planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap grav;
- intocmeste lunar centralizatorul privind mofidicarile intervenite in situatia persoanelor
cu handicap grav care beneficiaza de asistent personal, numarul de verificari efectuate si
problemele sesizate;
- participa la instruirea asistentilor personali urmărind cunoasterea de către asistentul
personal a drepturilor persoanelor cu handicap pe care le au în îngrijire, pentru a le sustine pe
acestea în promovarea intereselor proprii;
9. Participarea la crearea si actualizarea continua a unei baze de date privind beneficiarii
Serviciului de Asistenta Sociala a Persoanei si Prevenire Marginalizare;
10. Responsabilul de caz solicita desemnarea unui psiholog/asistent medical
comunitar/mediator sanitar in situatia in care, in urma evaluarii socio-medicale a persoanei aflate
in dificultate, se impune interventia acestui specialist.
Pagină 10 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

11. Efectueaza orice alte anchete sociale incredintate;


12. Indeplineste orice alte sarcini din domeniul asistentei si protectiei sociale, in limita
competentelor.
Intocmit, Ocupant post,

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea
procedurată;
Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
1. Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala/ Serviciul Evidenta si Plata
Indemnizatii – acordarea de prestatii sociale persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate;
2. Centre de zi si rezidentiale – acordarea de servicii in cadrul Adapostului de noapte
“Speranta”, Caminului pentru Persoane Varstnice – „Sf. Elena”, precum si in Centrul Rezidential
de Asistenta si Reintegrare Sociala pentru Persoanele fara Adapost „Sf. Maria”, Centrul
Rezidential de Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei Domestice „Impreuna
vom reusi”;
3. Biroul Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice – beneficierea de ingrijitor la
domiciliu pentru persoanele care se afla la varsta de pensionare si care nu au apartinatori sau
reprezentanti legali;
4. Cantina de Ajutor Social – beneficierea de servicii in vederea depasirii situatiei de
dificultate;
5. Compartimentul juridic –consiliere juridica;

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale


activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.
Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:
 Serviciul Evidenta si Plata Indemnizatii;
 Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala;
Pagină 11 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

 Adapostul de noapte “Speranta”;


 Caminului pentru Persoane Varstnice – „Sf. Elena”;
 Centrul Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala pentru Persoanele fara
Adapost „Sf. Maria”;
 Centrul social pentru prevenirea si combaterea violentei in familie „Impreuna vom
reusi”;
 Biroul Ingrijitor la domiciliu pentru persoane varstnice;
 Cantina de Ajutor Social;
 Compartiment juridic.

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:


6.1. Reglementari internatioanale:
- Strategia europeana 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilitati: un angajament reinnoit
pentru o Europa fara bariere;
- Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, Roma,
4.XI.1950.

6.2. Legislaţie primară:


1. Legea asistentei sociale – 292/2011;
2. Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare – 448/2006;
3. Norma metodologica de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006, republicata si
actualizata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007;
4. Hg nr. 797/2017 - aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
5. Legea nr. 116 din 15 martie 2002 Privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,
actualizata;

Pagină 12 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

6. Ordin nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului contractului pentru
acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu
beneficiarii de servicii sociale;
7. Ordonanţă de urgenţă nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
8. Legea 287/2009 privind noul cod civil, republicata;
9. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

6.3. Legislaţie secundară:


1. Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizata;
2. Legea 208/1997, privind cantinele de ajutor social, actualizata;
3. Legea 217/2003, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu
modificarile si completarile ulterioare;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice


 Regulamentul de ordine interioară;
 Regulament organizare si functionare.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizata


7.1. Definiţii ale termenilor
Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care
crt. defineşte termenul
1. persoana adulta - persoana care a implinit varsta de 18 ani si care a
dobandit capacitate deplina de exercitiu, potrivit
legii;
2. persoana varstnica - persoana care a implinit varsta de 65 de ani;
3. dizabilitate - termenul generic pentru afectari/deficiente, limitari

Pagină 13 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

de activitate si restrictii de participare, definite


conform Clasificarii internationale a functionarii,
dizabilitatii si sanatatii, adoptata si aprobata de
Organizatia Mondiala a Sanatatii, si care releva
aspectul negativ al interactiunii individ-context;
4. persoana adulta fara adapost - persoana care nu are locuinta si care locuieste pe
strada, se afla intr-o situatie de criza la nivel
personal, psihic, relational, social, juridic, medical,
situatie determinata de absenta unui adapost sau de
imposibilitatea de a-si oferi unul;

5. beneficiar
persoana care primeste beneficii de asistenta sociala
si/sau, dupa caz, servicii sociale.

6. domiciliu legal adresa la care persoana declara ca are locuinta


principala, trecuta si in documentul de identitate al
persoanei.

7. locuirea faptul de a trai pe raza unei unitati administrativ –


teritoriale fara a detine o locuinta principala, trecuta
si in documentul de identitate al persoanei.

8. mediul social ansamblul conditiilor de trai in familie si /sau


gospodarie, al relatiilor social personale, inclusiv
mediul in care persoana lucreaza, este educata si isi
desfasoara activitatile sociale obisnuite.

Pagină 14 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

9. nevoia sociala ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei


persoane pentru asigurarea conditiilor strict necesare
de viata, in vederea asigurarii participarii sociale
sau, dupa caz, a integrarii sociale.
10 resedinta adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta
secundara, alta decat cea de domiciliu.

11 situatia de risc/dificultate situatia in care o persoana care, la un moment dat, pe


parcursul ciclului de viata, din motice socio-
economice, de sanatate si/sau care rezulta din mediul
social de viata dezavantajat, si-a pierdut sau limitat
propriile capacitati de integrare sociala; in situatia de
dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane si
comunitati, ca urmare a afectarii majoritatii
membrilor lor.
12 persoana adulta persoana care a implinit varsta de 18 ani si care a
dobandit capacitate deplina de exercitiu, potrivit
legii;

13 persoana varstnica persoana care a implinit varsta de 65 de ani;

14 familie sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor


necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna
inscrisa in actele de identitate si care se gospodaresc
impreuna;

Pagină 15 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

se asimileaza termenului de familie, barbatul si


femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre
ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna, daca
aceasta se consemneaza in ancheta sociala.
15. beneficii de asistenta sociala masuri de redistribuire financiara/materiala destinate
persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile
de eligibilitate prevazute de lege;
forma de suplimentare sau substituire a veniturilor
individuale/familiale obtinute din munca, in vederea
asigurarii unui nivel de trai minimal, precum si o
forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii
sociale si cresterii calitatii vietii anumitor categorii
de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute
expres de lege.

16. servicii sociale activitatea sau ansamblul de activitati realizate


pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor
speciale, individuale, familiale sau de grup, in
vederea depasirii situatilor de dificultate, prevenirii
si combaterii riscului de excluziune sociala,
promovarii incluziunii sociale si cresterea calitatii
vietii.
17. contractarea serviciilor sociale procedura de achizitionare/concesionare a serviciilor
sociale, in baza unui contract, incheiat in conditiile
legii, de catre autoritatile administratiei publice
locale.

Pagină 16 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

18. deficienta consecinta pierderii sau a unei anormalitati a


structurii corpului ori a unei functii fiziologice.

19. Dizabilitate termenul generic pentru afectari/deficiente, limitari


de activitate si restrictii de participare, definite
Termenul este definit de Legea conform Clasificarii internationale a functionarii,
292/2011 dizabilitatii si sanatatii, adoptata si aprobata de
Organizatia Mondiala a Sanatatii, si care releva
aspectul negativ al interactiunii individ-context;
20. costul standard suma minima aferenta cheltuielilor anuale necesare
furnizarii serviciilor sociale, calculate pentru un
beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit
standardelor minime de calitate si/sau altor criterii
prevazute de lege.
21. eligibilitatea setul de conditii obligatorii care trebuiesc sa fie
indeplinite de catre potentialul beneficiar pentru a
putea fi selectat in vederea acordarii beneficiilor de
asistenta sociala si servicii sociale
22. gazduirea asigurarea de catre institutiile furnizoare de servicii
sociale a conditiilor de locuit si odihna pe o
perioada mai mare de 24 de ore.

23. incapacitatea reducerea partiala ori totala a posibilitatii de a


realiza o activitate motrica, cognitiva sau un
comportament.

Pagină 17 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

24. invaliditatea notiune medico – juridica ce exprima statutul


particular al unei persoane care are limitata
capacitatea de munca si este asigurata in sistemul
public de pensii si care beneficiaza de drepturi
conform legii.
25. persoana adulta fara adapost persoana care nu are locuinta si care locuieste pe
strada, se afla intr-o situatie de criza la nivel
personal, psihic, relational, social, juridic, medical,
situatie determinata de absenta unui adapost sau de
imposibilitatea de a-si oferi unul.

26. procesul de incluziune sociala interactiunea dintre individ sau grup si mediul
social, prin intermediul careia se realizeaza un
echilibru functional al partilor.

27. protectia sociala ansamblul de masuri si actiuni care au ca scop


asigurarea unui anumit nivel de bunastare si
securitate sociala pentru intreaga populatie si in
mod special pentru anumite grupuri sociale.
Protectia sociala cuprinde doua componente de baza:
asigurarile sociale in sistem contributiv si asistenta
sociala noncontributiva.

Pagină 18 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

reprezentant legal persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite


drepturile si sa indeplineasca obligatiile fata de
persoana cu handicap.

tutore persoană fizică numită prin decizia autorităţii


tutelare pentru a îndeplini, sub supravegherea,
controlul şi îndrumarea acesteia, sarcina tutelei cu
privire la o persoană pusă sub interdicţie. Orice
persoană majoră poate fi numită tutore potrivit legii,
cu excepţia celor expres prevăzute de art. 117 din
codul familiei ca neputând îndeplini această sarcină.
curator persoana care in cazul instituirii curatelei a primit
însărcinarea de a exercita drepturile şi de a indeplini
obligaţiile pe care le implică curatela. Scopul
curatelei este de a asigura ocrotirea juridică a
persoanelor fizice aflate în anumite situaţii speciale,
care le împiedică să-şi exercite drepturile şi să-şi
apere interesele; in aceste cazuri, autoritatea tutelară
(de regulă) numeşte o persoană, cu sarcina de a
reprezenta interesele celui aflat în una din acele
situaţii.
interdictie judecatoreasca mijlocul de ocrotire judiciară a persoanelor lipsite de
discernământ, aflate în imposibilitatea de a se îngriji
de interesele lor sau de a-şi exercita drepturile civile.

Pagină 19 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PS/PO Procedură formalizata
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aprobare
5 Ap Aplicare
6 Ah Arhivare
7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare
8. DAS Directia de Asistenta Sociala Targoviste
9. SASPPM Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei si
Prevenire Marginalizare
10. DGASPC Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Dambovita

8. Descrierea procedurii formalizate


8.1. Generalităţi
Prezenta procedura urmareste definirea operatiunilor specifice fiecarei etape in activitatea
de realizare a protectiei persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate, in conditiile
prevazute de lege.
In domeniul protectiei persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate, Serviciul
Asistenta Sociala a Persoanei si Prevenire Marginalizare, din cadrul Directiei de Asistenta
Sociala Targoviste, indeplineste urmatoarele atributii:
A. monitorizeaza si analizeaza situatia persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate
de pe raza Municipiului Targoviste;
B. identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru
persoana/adultul/varstnicul aflat in dificultate;
Pagină 20 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

C. asigura consilierea si informarea persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate


asupra drepturilor si obligatiilor acestora si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
D. asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de
alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportametului
delincvent;
E. viziteaza, periodic sau ori de cate ori este nevoie, la domiciliu,
persoana/adultul/varstnicul aflat in dificultate care beneficiaza de servicii sociale si urmareste
modul de utilizare a prestatiilor;
F. urmareste evolutia persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate care a beneficiat
de o masura sociala;

8.2. Managementul de caz


Metoda principala de lucru a asistentului social este managementul de caz, prin intermediul
caruia asistentul social evalueaza nevoile beneficiarului si ale familiei in colaborare cu ei,
coordoaneaza, monitorizeaza, evalueaza si sustine beneficiarul pentru a beneficia de servicii
sociale care sa raspunda acestor nevoi.
Managementul de caz implica urmatoarele etape:
I. Identificarea si inregistrarea cazului presupune un proces de depistare a
persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate.
Identificarea cazului se realizeaza de catre asistentul social prin interactiune activa cu
membrii comunitatii pentru depistarea persoanelor aflate in dificultate, precum si cu institutiile
din comunitate: politia, spitalul, medicul de familie, organizatiile ne-gunvernamentale active in
domeniul asistentei sociale, s.a.
Pentru facilitarea acestui proces, asistentul social trebuie sa stabileasca relatii de colaborare
eficienta cu institutiile si membrii comunitatii.
Identificare potentialilor beneficiari se realizeaza prin urmatoarele metode:
- Obtinerea informatiei despre caz de la familie, rude, vecini si alti membri ai comunitatii;
- Recomandari facute de catre diferite institutii;
Pagină 21 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- Adresarea de sine statator a persoanelor;


- Cazuri descoperite de catre asistentul social.
Prin informarea si sensibilizarea comunitatii, asistentul social sporeste procesul de
identificare a potentialilor beneficiari si accesul lor la servicii.

II. Evaluarea initiala presupune o investigatie sumara a situatiei beneficiarului pentru a


decide daca acesta se incadreaza in criteriile de asistenta sociala;
Evaluarea initiala realizata de echipa desemnata de catre coordonatorul Serviciului
Asistenta Sociala a Persoanei si Prevenire Marginalizare in cazul sesizarii de catre institutiile
statului a situatiilor care impun acordarea de servicii sociale pentru prevenirea si depasirea
situatiilor de risc social, conform legislatiei in vigoare:
Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite sunt:
- Sesizarea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste de catre institutiile de la nivel local
sau persoane fizice;
- Intocmire raport social privind evaluarea socio-familiala a
persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate.
Raportul social cuprinde informatii privind:
- date de identificare;
- starea de sanatate;
- spatiul locativ;
- imaginea familiei in comunitate;
- veniturile familiei;
- evaluarea situatiei de risc, concluzii si propuneri.
2.2. Evaluarea initiala realizata de echipa desemnata de catre coordonatorul
Serviciului Asistenta Sociala a Persoanei si Prevenire Marginalizare in situatiile in care
sesizarea are loc din oficiu:
Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite in cadrul evaluarii initiale sunt:
- Autosesizarea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste;
Pagină 22 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- Intocmire raport social privind evaluarea socio-familiala a


persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate.
Raportul social cuprinde informatii privind:
- date de identificare;
- starea de sanatate;
- spatiul locativ;
- imaginea familiei in comunitate;
- veniturile familiei;
- evaluarea situatiei de risc, concluzii si propuneri.

Deschiderea cazului se realizeaza in ziua in care asistentul social, cu acordul


coordonatorului serviciului, decide cu privire la deschiderea cazului in vederea colectarii
informatiei si intreprinderii actiunilor pentru solutionarea acestuia.
In baza identificarii cazului, asistentul social isi planifica evaluarea initiala a beneficiarului
si a familiei lui, care este o investigare de o singura data realizata in baza vizitei la domiciliu a
persoanei in dificultate (sau in orice alt loc se alfla la acel moment – rude, vecini, cunoscuti,
spital, Centre de zi, centre rezidentiale, etc.).
O buna evaluare initiala trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: trebuie sa inceapa de la
situatia in care se afla beneficiarul la acel moment, sa contina descrierea problemei si
specificarea necesitatilor.
Pentru evaluarea initiala este utilizata raportul social, care contine date privind:
- date de identificare – informatii despre componenta familiei si alte persoane care mai
locuiesc in casa ( nume, prenume, CNP, starea civila, situatia ocupationala).
De asemenea, asistentul social solicita copii de pe actele de identitate: certificat de
nastere, B.I/C.I, pasaport, legitimatie).
- starea de sanatate – prezentarea starii de sanatate conform actelor medicale solicitate de
catre asistentul social; gradul de handicap (dupa caz ); nume, prenume medic de familie care
monitorizeaza parsoana in cauza.
Pagină 23 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- spatiul locativ – cuprinde date privind statutul legal al spatiului locativ, dotarea
locuintei, numarul de camere, suprafata locuintei, conditii de incalzire, iluminarea locuintei,
starea de igiena, bunurile care se afla in locuinta.
- imaginea familiei in comunitate - include informatii privind situatia din familie, in
baza observatiilor si discutiilor puratate de catre asistentul social cu membrii comunitatii cat si
problemele pe care le enunta singura, familia.
- veniturile familiei – include bugetul general al membrilor familiei (salariati sau
nesalariati), se inregistreaza toatre sursele de venit ale familiei ( salarii, pensii, alocatii, ajutor de
somaj, ajutor social, burse, alte venituri). De asemenea, se inregistreaza daca bugetul familiei
este stabil sau ocazional. In cazul in care bugetul este ocazional, se precizeaza cauzele, de
exmplu, dependenta de alcool/droguri, probleme de sanatate, probleme exceptionale, ce necesita
cheltuieli suplimentare.
- evaluarea situatiei de risc, concluzii si propuneri – se refera la situatia generala a
familiei, conform datelor constatate; se mentioneaza toate propunerile privind solutionarea
problemelor, luand in consideratie situatia constatata si masurile ce pot fi intreprinse conform
legislatiei in vigoare.
In cazurile dificile, la sfarsitul evaluarii initiale, asistentul social coordoneaza activitatea
sa cu superiorul ierarhic in scopul luarii unei decizii cu privire la actiunile ulterioare asupra
cazului. Acestea pot fi:
- Beneficiarul (persoana) are nevoie de servicii sociale si cazul necesita evaluarea
complexa;
- Beneficiarul (persoana) nu are nevoie de servicii sociale, deoarece nu se incadreaza in
criteriile de asistenta sociala, persoana fiind anuntata in baza de date a beneficiarilor.
In primul caz se deschide dosar beneficiarului, in cel din urma dosarul nu se deschide, dar
informatia din ancheta sociala este inclusa in baza de date a beneficiarilor.

Pagină 24 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

III. Evaluarea complexa presupune o investigare si analiza amanuntita a tuturor


elementelor care sunt implicate in cazul respectiv: beneficiarul si mediul sau de viata, familia si
sistemul de relatii sociale, factorii care au generat situatia de risc, etc.
Pentru cazurile dificile in care se stabileste necesitatea unei interventii de lunga durata, se va
efectua evaluarea complexa. Evaluarea complexa este realizata de o echipa multidisciplinara,
alcatuita din asistentul personal (responsabil de caz), asistentul medical comunitar, psiholog,
fiind elucidate aspecte privind mediul de viata, starea de sanatate, istoricul social. Fisa de
evaluare complexa reprezinta sumarul analizei tuturor informatiilor colectate de catre asistentul
social si trebuie sustinut de dovezi pentru a justifica declaratiile facute.
Evaluarea complexă a persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate are drept scop
identificarea detaliată a nevoilor acestora şi elaborarea unui program de suport strict
individualizat care conţine ansamblul de măsuri şi servicii sociale, medicale, de recuperare şi -
adaptare/readaptare necesare a fi acordate persoanei/adultului/varstnicului aflat in dificultate , in
vederea facilitarii integrării/reintegrării sociale.
Procesul de evaluare complexă urmăreşte, în principal, următoarele aspecte:
a) evaluarea capacităţilor fizice, mentale şi senzoriale pentru încadrarea în grade de
dizabilitate, invaliditate sau dependenţă, precum şi stabilirea nivelului de afectare a autonomiei
funcţionale cu privire la abilităţile de realizare a activităţilor uzuale ale vieţii zilnice, a abilităţilor
de adaptare la o viaţă independentă, precum şi a capacităţii de îndeplinire a cerinţelor unei
profesii/ocupaţii;
c) evaluarea mediului fizic şi social în care trăieşte persoana/adultul/varstnicul aflat in
dificultate;
d) evaluarea gradului de inserţie sau integrare socială;
e) evaluarea potenţialului familiei de a se implica în acţiunile, programele şi serviciile de
sprijinire pentru depăşirea situaţiilor de dificultate;
Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite in cadrul evaluarii complexe sunt:
- Intocmirea fisei de evaluare complexa;
- Sprijinirea persoanei/adultului/varstnicului in vederea depasirii situatiei de dificultate;
Pagină 25 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- Elaborarea si implementarea planului personalizat de interventie;


-Nota informativa;
- Nota de caz;
- Fisa monitorizare caz;
- Raport implementare plan personalizat de interventie;
- Reevaluare plan personalizat de interventie.
- Interviul, documentarea, chestionarul si observatia, consiliere individuala si de grup.
IV. Planul de interventie personalizat presupune o totalitate de masuri, actiuni intreprinse
in scopul satisfacerii necesitatilor beneficiarului cu participarea directa a acestuia.
In functie de datele obtinute despre beneficiar, in rezultatul evaluarii complexe, asistentul
social va rezuma informatiile despre situatia lui si va recomanda actiuni de interventie, care vor
fi stipulate in Planul de interventie personalizat.
Asistentul social completeaza planul cu participarea beneficiarului. Interventia trebuie sa
raspunda la urmatoarele intrebari:
- care sunt obiectivele ce trebuie atinse (obiectivul general, obiectivele specifice);
- care dintre factorii ce determina vulnerabilitatea beneficiarului si a familiei trebuie
inlaturati;
- ce poate fi schimbat in dinamica familiei;
- care sunt prioritatile;
- ce actiuni trebuie intreprinse;
- care sunt termenele stabilite;
- care sunt institutiile cu care vor colabora in atingerea obiectivelor.
Obiectivele stabilite pentru realizarea schimbarii situatiei beneficiarului trebuie sa
indeplineasca conditiile SMART:
- sa fie specifice;
- masurabile;
- abordabile;
- realiste;
Pagină 26 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- sa se incadreze in timp.
Informatia ce trebuie completata in formularul privind planul de interventie personalizat:
- Data elaborarii planului;
- Nume/Prenume beneficiar;
- CNP/Varsta;
- Domiciliul legal/rezidenta – este recomandat ca asistentul social sa inregistreze adresa la
care locuieste familia in realitate;
- Concluziile evaluarii detaliate/complexe ( din punct de vedere medical si din punct de
vedere social);
- Obiectivul general al planului de interventie personalizat;
- Obiectivele specifice ale planului de interventie – trebuie sa cuprinda descrierea actiunilor
in linii generale, adaptate fiecarui individ (ex. consolidarea relatiilor interpersonale, reevaluarea
starii generale de sanatate; monitorizarea modului in care sunt respectate drepturile
beneficiarului).
- Perioada de interventie/Persoana responsabila.

V. Interventia sau implementarea planului individualizat presupune actiuni specifice de


interventie realizate de catre asistentul social, care este si responsabil de caz, precum si
mobilizarea si implicarea tuturor resurselor umane, financiare, materiale, comunitare identificate
de catre acesta in vederea rezolvarii cazului prin indeplinirea obiectivelor planului individualizat
de interventie.
Interventia se realizeaza in baza planului individualizat de asistenta elaborat cu implicarea
actorilor echipei multidisciplinare, care este un grup de specialisti din mai multe domenii, ce fac
parte din reteaua de servicii adresate familiilor in situatii de risc, persoanelor adulte si
colaboreaza la solutionarea situatiilor de dificultate. Membri ai echipelor multidisciplinare pot fi:
medicul ( asistentul social, asistentul medical comunitar, psihologul, politistul, etc.)
Coordonarea inter-institutionala urmareste obtinerea unor informatii relevante despre
resursele si necesitatile beneficiarului si ale mediului sau din cadrul retelei de servicii sociale.
Pagină 27 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

VI. Monitorizarea presupune urmarirea si evaluarea permanenta a situatiei beneficiarului


pentru a asigura starea de echilibru urmarita in solutionarea cazului; asistentul social nu intervine
decat daca se modifica date ale situatiei beneficiarului sau intervin factori neprevazuti care pot
afecta echilibrul realizat.
Monitorizarea este foarte importanta pentru schimbarea interventiei si a tipului de lucru la
caz, daca nu se observa o schimbare in bine a situatiei beneficiarului, precum si la imbunatatirea
calitatii serviciilor si al impactului pe care il au ele.

VII. Reevaluarea planului individualizat de interventie prevede evaluarea periodica a


progreselor beneficiarului, precum si imbunatatirea planului individualizat de interventie.
Se intocmeste formularul de Reevaluare a planului personalizat de interventie, care
cuprinde:
- Nume/Prenume beneficiar;
- CNP/Varsta;
- Numar de inregistrare al Planului personalizat de interventie;
- Obiectivul general al planului individualizat de interventie;
- Obiectivele specifice ale planului de interventie – trebuie sa cuprinda descrierea actiunilor
in linii generale (ex. consolidarea relatiilor interpersonale, reevaluarea starii generale de sanatate;
monitorizarea modului in care sunt respectate drepturile beneficiarului).
- Perioada de interventie/Persoana responsabila.
In cadrul oricarei reevaluari se poate inchide cazul.

VIII. Inchiderea cazului se realizeaza in ziua in care asistentul social, prin consultare cu
coordonatorul serviciului, decide sa incheie orice implicare in cazul dat. Inchiderea cazului se
poate realiza fie conform planului individualizat de interventie - atunci cand au fost realizate
obiectivele stabilite anterior, fie prin referire catre serviciile specializate – atunci cand situatia de
risc nu poate fi rezolvata in cadrul serviciilor sociale primare.
Pagină 28 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Inchiderea cazului trebuie sa corespunda:


- capacitatii de auto-servire si independenta a persoanei;
- obtinerea unui asistent personal;
- integrare sociala;
- relatii stabile cu membrii familiei.
Timpul de lucru asupra cazului si durata fiecarei etape in fiecare caz este diferita,
determinata de complexitatea cazului, resursele familiei, contextul social, si posibilitatile
asistentei sociale.
Incetarea monitorizarii persoanei/adultului/varstnicului aflat in situatie de risc, se face in
urmatoarele situatii:
- Persoana/ adultul/ varstnicul aflat in situatie de risc a decedat;
- Persoana/ adultul/ varstnicul aflat in situatie de risc, a depasit situatia de dificultate;
- In momentul schimbarii domiciliului in alta localitate;
- In momentul in care Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste se afla in
imposibilitatea de a continua monitorizarea.
Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite sunt:
• fisa de monitorizare;
• nota de caz;
• nota telefonica;
• nota informativa;
• raport implementare plan de servicii;
• fisa inchidere caz.

8.2. Documente utilizate: formularele descrise


8.2.1. Lista documentelor utilizate:
- raport social;
- fisa evaluare complexa;
- plan de interventie personalizat;
Pagină 29 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- raport implementare plan de interventie personalizat;


- reevaluarea planului personalizat de interventie;
- fisa de monitorizare;
- fisa inchidere caz;
- nota informativa;
- nota telefonica;
- nota de caz;
- interviul, documentarea, chestionarul si observatia, fisa de consiliere individuala si
de grup.

8.2.2. Continutul si rolul documentelor utilizate:


- Raportul de ancheta sociala cuprinde informatii privind: date de identificare; starea
de sanatate; spatiul locativ; imaginea familiei in comunitate; veniturile familiei; evaluarea
situatiei de risc, concluzii si propuneri (anexa 1);
- Fisa de evaluare complexa cuprinde informatii privind: datele personale (nume,
prenume, data, luna, anul si locul nasterii), starea civila, studii ocupatia, domiciliul, starea de
sanatate, istoric, aspecte privind mediul de viata, riscuri, concluzii si recomandari (anexa 2);
- Planul de interventie personalizat cuprinde informatii privind: data elaborarii
planului; Nume/Prenume beneficiar; CNP/Varsta; domiciliul legal/rezidenta; concluziile
evaluarii detaliate/complexe – obiectivul general; obiectivele specifice ale planului de
interventie; perioada de interventie/persoana responsabila. (anexa 3);
- Raport de implementare al planului individualizat de interventie cuprinde
urmatoarele informatii: data elaborarii planului, nume/prenume beneficiar, numar de inregistrare
plan de interventie personalizat, aspecte constatate in perioada implementarii, obiectiv general,
obiective specifice, gradul de implementare a obiectivelor specifice (anexa 4).
- Reevaluare plan individualizat de interventie cuprinde informatii privind:;
Nume/Prenume beneficiar; CNP/Varsta; numar de inregistrare plan individualizat de interventie;

Pagină 30 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

scopul propus; obiectivele principale ale planului de interventie; perioada de interventie/persoana


responsabila. (anexa 5)
- Fisa de monitorizare cuprinde informatii privind: date de identificare; responsabil de
caz; echipa. (anexa 6)
- Nota de caz – contine nume/prenume salariati ai Serviciului Asistenta Sociala a
Persoanei si Prevenire Marginalizare care participa la intocmire; prin acest instrument de lucru se
identifica problemele si se propun masuri pentru depasirea situatiei de dificultate.
- Nota telefonica - contine data; ora; durata convorbirii; persoana care a preluat apelul;
apelantul; natura problemei; rezultatul convorbirii. (anexa 7)
- Nota informativa;
- Fisa inchidere caz – contine date privind beneficiarul; medic de familie; adresa de
sesizare caz (institutie, nr./ data); motivul acordarii serviciilor si prestatiilor sociale; obiectivele
urmarite in rezolvarea cazului; concluzii. (anexa 8).

8.2.3 Continutul dosarului de interventie cuprinde, de la caz la caz, urmatoarele


documente:
- sesizarea primita din partea diferitelor institutii, persoane fizice, etc.;
- copie BI/CI;
- copie documente medicale;
- copie certificat de incadrare in grad de handicap;
- declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- raport social;
- fisa de evaluare complexa;
- plan de interventie personalizat;
- fisa de monitorizare caz;
- raport de implementare;
- reevaluarea planului de interventie personalizat;
- nota de caz;
Pagină 31 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- nota telefonica;
- fisa de consiliere;
- fisa de observatii;
- opis documente;

8.2.4. Circuitul documentelor va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:


Toate documentele transmise în ţară instituţiilor publice sau persoanelor fizice şi juridice
vor purta antetul instituţiei, vor fi semnate de catre director, şefii de compartimente funcţionale si
angajatul/ii care a/au intocmit respectivul document;
Înregistrarea actelor se face pe ani calendaristici, in baza secvenţei de numere care se
rezervă, prin dispoziţie emisă până la 31 decembrie a fiecărui an pentru anul următor;
Pe fiecare document primit se inscrie, numărul de înregistrare;
Compartimentul care asigură activitatea de registratură prin persoanele desemnate, va
proceda la înregistrarea corespondenţei depuse personal, comunicând pe loc petentului numărul
de înregistrare, după care, întreaga corespondenţă, atât cea înregistrată, cât si cea în plicuri va fi
transmisă, într-o mapă de lucru pentru repartizarea spre rezolvare;
După aplicarea de către director a rezoluţiei de repartizare spre rezolvare către
compartimentele funcţionale sau persoanele numite direct, corespondenţa va fi predată, pe bază
de condică compartimentelor funcţionale menţionate în rezoluţie, sub semnătură, după ce au
operat în registrul de intrare – ieşire;
Actele rezolvate şi expediate au un singur număr de înregistrare, care este cel distribuit în
registrul general la intrarea documentelor;
Termenul general de rezolvare a corespondenţei privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, este în general de 30 zile;
Corespondenţa va purta antetul stabilit de conducerea instituţiei;
Răspunsurile la scrisori, adresele, avizele, precum şi rapoartele, procesele verbale, notele
care sunt transmise autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor fizice sau persoanelor juridice

Pagină 32 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

se întocmesc, de regulă, în două exemplare, astfel încât un exemplar original să rămână în arhiva
instituţiei;
Corespondenţa externă se întocmeşte în mod obligatoriu cu respectarea următoarelor
elemente:
a) antetul aprobat care conţine adresa instituţiei, codul poştal, numărul de telefon,
numărul de fax şi adresa paginii de internet;
b) numărul şi data de înregistrare;
c) destinatarul (denumirea instituţiei, funcţia, numele şi prenumele);
d) formula de introducere, cu precizarea numărului lucrării la care se face referire (dacă
este cazul);
e) conţinutul corespondenţei (prezentarea problemei tratate);
f) formula de încheiere;
g) semnăturile celor autorizaţi (funcţia, numele şi prenumele);
8.3. Resurse necesare:
8.3.1. Resurse materiale:
- mese de lucru si scaune;
- PC-uri, acces la baza de date, retea;
- linie telefonica;
- imprimanta;
- acces nelimitat la internet;
- birotica si consumabile;
- autoturism necesar deplasarilor in vederea efectuarii interventiei.
8.3.2. Resurse umane: Personalul desemnat in acest sens din cadrul Serviciului Asistenta
Sociala a Persoanei si Prevenire Marginalizare, precum si personal desemnat de catre seful
Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Evaluarea Persoanei cu Dizabilitati (asistent medical
comunitar, mediator sanitar) si de catre seful Serviciului Monitorizare, Evaluare si Control
(psiholog) care intocmesc individual sau in colaborare instrumentele de lucru necesare realizarii
interventiei.
Pagină 33 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

8.3.3. Resurse financiare: Cheltuielile de functionare prevazute in bugetul institutiei.

8.4. Modul de lucru:


8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii:
● identificarea nevoilor persoanei/adultului/varstnicului;
8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii:
● planificarea serviciilor sociale si/sau interventiilor necesare pentru
persoana/adult/varstnic, astfel incat acestia sa depaseasca situatia de risc in care se afla;
● furnizarea serviciilor sociale si interventiilor, conform termenelor stabilite in planul de
servicii.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatii: monitorizare si reevaluare in scopul
inregistrarii progreselor in situatia beneficiarilor, gradul de atingere a obiectivelor propuse si
revizuirea planului de interventie personalizat pentru perioada urmatoare.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Compartimentul I II III IV V VI ….


crt. (postul)/actiunea
(operatiunea)
1) SASPPM E
2) SEMAS V
3) Director A
4) SASPPM Ap.
5) SAS Ap.

Pagină 34 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

10. Anexe, inregistrari, arhivari:


Nr. crt. Denumirea Elaborator Aproba Numar Difuzare Arhivare Alte
anexei exemplar elemente
Loc Perioada
1. Raport social Responsabil caz Sef serviciu 1

2. Fisa de evaluare Responsabil caz Sef serviciu 1


complexa
3. Plan Responsabil caz Sef serviciu 1
individualizat de
interventie
4. Raport Responsabil caz Sef serviciu 1
implementare plan
de servicii

5. Reevaluare plan Responsabil caz Sef serviciu 1


individualizat de
interventie
6. Fisa de Responsabil de caz Sef serviciu 1

Pagină 35 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

monitorizare
7. Nota de caz Responsabil caz Sef serviciu 1
8. Nota telefonica Responsabil de caz Sef serviciu 1
9. Nota de informare Responsabil caz Sef serviciu 1

10. Nota de consiliere Responsabil caz Sef serviciu 1

11. Fisa inchidere caz Responsabil caz Sef serviciu 1

Pagină 36 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Anexa 1

DIRECTOR,
jr. IORDACHE MARCELA

RAPORT SOCIAL

Privind evaluarea domnului/doamnei _______________________________, nascut/a la data de ________________,


domiciliat/a in ______________________________________
I. DATE DE IDENTIFICARE:
Nume, prenume, CNP, stare civila.

II. STAREA DE SANATATE:


___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
III. LOCUINTA:
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
IV. IMAGINEA FAMILIEI IN COMUNITATE:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___

V. VENITURILE FAMILIEI:
Pagină 37 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

EVALUAREA SITUATIEI DE RISC, CONCLUZII SI PROPUNERI:

____________________________________________________________________________________________________________
__________________

SEF SERVICIU, INTOCMIT,

Anexa 2
Aprobat
Director,
jr. Iordache Marcela

FISA DE EVALUARE COMPLEXA

I. Date personale
1. Nume__________________________________
2. Prenume________________________________

Pagină 38 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

3. Date, luna, anul si locul nasterii: ________________________________________________________________________


4. Starea civila:___________________________________________________________
5. Studii:________________________________________________________________
6.
Domiciliul:__________________________________________________________________________________________________
___________________________________

II. Starea de sanatate


1. Istoric medical
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
2. Starea de sanatate prezenta
a) Autonomie personala ____________________________________________________
b) Starea fizica actuala_____________________________________________________
- Inaltime….cm, greutate….kg.
Vaz:____________________________________________________________________
-Auz:___________________________________________________________________

Pagină 39 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- Comunicare:____________________________________________________________
- Mobilitate:_____________________________________________________________
- Continenta:_____________________________________________________________
c) Sanatate mentala:_______________________________________________________

3. Starea emotionala:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

III. Istoric social (relatia cu familia, alte contacte sociale):


____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
IV. Aspecte privind mediul de viata:
- Locuinta: ______________________________________________________________
- Situatia financiara: _______________________________________________________
- Ocuparea in munca: ______________________________________________________

Pagină 40 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

- Gradul de independent: ___________________________________________________


- Timp liber si odihna: _____________________________________________________
- Comunicarea si accesul la informatii: ________________________________________

V. Riscuri:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
VI. Concluzii si recomandari:
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data:___________________
Asistent social:_______________________________________
(nume, prenume, semnatura)
Beneficiar: __________________________________________
(nume, prenume, semnatura)
Sef serviciu:__________________________________________
(nume, prenume, semnatura)

Pagină 41 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Anexa 3
Director, jr.
IORDACHE MARCELA

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Data elaborarii planului:


Nume/prenume beneficiar:
C.N.P.:

Pagină 42 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Domiciliul legal/rezidenta:
Concluziile evaluarii detaliate/complexe:
 din punct de vedere medical:
 din punct de vedere social:

Obiective specifice Data de Perioada de Persoana SEF SERVICIU,


ale planului de incepere interventie responsabila
interventie
Intocmit,

Obiectiv general Beneficiar,

Monitorizarea Anexa 4
domnului/doamnei,
persoana aflata in
dificultate RAPORT IMPLEMENTARE
in vederea depasirii PLAN PERSONALIZAT DE
situatiei de risc  INTERVENTIE

Data elaborarii planului:


Nume/prenume beneficiar:
Numar de inregistrare:
 Aspecte constatate in perioada implementarii:

Pagină 43 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Sef serviciu,
Obiectivele specifice ale planului Gradul de implementare a obiectivelor
de interventie specifice
Implementat/neimplementat
Obiectiv general

Implementat/neimplementat
Monitorizarea
domnului
/doamnei, Anexa 5
persoana aflata in
dificultate
Implementat/neimplementat
in vederea
depasirii situatiei Director,
de risc
jr. IORDACHE
MARCELA

REEVALUARE PLAN INDIVIDUALIZAT DE INTERVENTIE

Data elaborarii planului:


Nume/prenume beneficiar:
C.N.P.:
Pagină 44 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Concluziile evaluarii detaliate/complexe:


 din punct de vedere medical:
 din punct de vedere social:

Obiective specifice Data de Perioada de Persoana SEF SERVICIU,


ale planului de incepere interventie responsabila
interventie
Intocmit,

Obiectiv general Beneficiar,

Monitorizarea
domnului/
doamnei, Anexa 6
persoana aflata in
dificultate
in vederea depasirii
DIRECTOR,
situatiei de risc

SEF SERVICIU,

FISA DE MONITORIZARE

Pagină 45 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

DATE DE IDENTIFICARE:
 NUME SI PRENUME _______________________________________________
 CNP _______________________________________________________________
 ADRESA___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
RESPONSABIL DE CAZ:

NUME SI PRENUME FUNCTIA SEMNATURA

__________________________________________________________________________

ECHIPA:

NUME SI PRENUME FUNCTIA SEMNATURA

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pagină 46 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Anexa 7
DIRECTOR,
jr. IORDACHE MARCELA

NOTA TELEFONICA

1. Data:..................................................................
2. Ora:....................................................................
3. Durata convorbirii:.............................................
4. Persoana care a preluat apelul: Nume ....................................................
Prenume.................................................
Functia...................................................
Institutia.................................................
5. Apelantul: Nume ....................................................
Prenume.................................................
Functia...................................................
Institutia.................................................
6. Natura problemei:
...............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
7. Rezultatul convorbirii:

Pagină 47 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..................

Sef Serviciu, Intocmit,

Anexa 8

FISA INCHIDERE CAZ

BENEFICIAR

Nume si prenume _________________________________________________________


C.N.P._______________________________________________________________________
Adresa______________________________________________________________________

Pagină 48 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

Medic de familie __________________________________________________________


Adresa de sesizare caz (Institutie, numar/data) __________________________
Motivul acordarii serviciilor si prestatiilor sociale _______________________
Tipul serviciilor si prestatiilor sociale acordate __________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Obiectivele urmarite in rezolvarea cazului
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
Concluzii _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Responsabil caz:

DIRECTOR, SEF SERVICIU,

Pagină 49 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

11. Cuprins

Nr.
componentei în
Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina
cadrul procedurii
formalizate
Coperta 1
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei Pg. 2
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii Pg. 2
formalizate
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, Pg. 3
revizia din cadrul ediţiei procedurii fromalizate
4 Scopul procedurii formalizate Pg. 7
5 Domeniul de aplicare a procedurii formalizate Pg. 7
6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activitatii Pg. 12
procedurate
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizata Pg. 13
Pagină 50 din 51
Directia de Asistenta Sociala a PROCEDURA DE LUCRU Ediţia: 1 EDIŢIA
Municipiului Targoviste PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI/ADULTULUI/ Nr. de ex. 12 1
VARSTNICULUI AFLAT IN DIFICULTATE Exemplar
nr. 1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Cod: ___________________ Revizia 1
A PERSOANEI SI PREVENIRE
MARGINALIZARE Nr. de ex. 12

8 Descrierea procedurii formalizata Pg. 20


9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Pg. 34
10 Anexe, inregistrari, arhivari Pg. 35
11 Cuprins Pg. 47

Pagină 51 din 51

S-ar putea să vă placă și