Sunteți pe pagina 1din 8

MANUAL DE

PROCEDURI
CUPRINS
1. Procedura privind admiterea beneficiarilor n
centrul rezidential
2. Procedura privind evaluarea initiala/reevaluarea
beneficiarilor centrului rezidential
3. Procedura privind sistarea serviciilor
4. Procedura privind
beneficiarii

relatia

personalului

cu

5. Procedura privind nregistrarea si rezolvarea


sesizarilor/reclamatiilor
6. Procedura
abuzurilor
7. Procedura
deosebite

privind
privind

protectia
notificarea

mpotriva
incidentelor

1. Procedura privind admiterea beneficiarului n cen


24424x2315y trul rezidential

Actele necesare pentru admiterea n Centru


Dosarul va cuprinde:
cerere de admitere n Centru, completata de solicitant sau de familia
acestuia;
copii dupa buletinul/ cartea de identitate, certificatul de nastere, certificat
de casatorie, dupa caz, ale solicitantului;
certificat de ncadrare ntr-o categorie de persoane cu handicap (daca
este cazul);
recomandare medicala din care rezulta tipul de servicii indicate;
certificat medical tip-nu sufera de boli infectio - contagioase (RBW, MRF,
SIDA, pna la 60 de ani examen coproparazitologic);
adeverinta de venit de la Administratia financiara;
declaratie ca nu are sustinatori legali/certificate de deces sau motivul
pentru care acestia nu pot ngriji persoana;
documente doveditoare ale situatiei locative (daca e cazul);
ultimul talon de pensie (daca e cazul);
ancheta sociala privind situatia persoanei ce solicita admiterea si a
familiei acesteia;
certificat medical recent care sa ateste acuitatea vizuala (nevazatori).
Dosarul se depune la sediul D. G. A. S. P. C. Constanta, Serviciul
rezidential adulti.
Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor
Criteriile pe care trebuie sa le ndeplineasca o persoana pentru a
beneficia de serviciile Centrului sunt prestabilite (conform anexei 1), pentru
fiecare acordndu-se un punctaj. Scorul final obtinut va contribui decizia
finala de admitere sau respingere a dosarului.

Modalitati de admitere/ respingere a dosarului


La nivelul directiei este alcatuita o Comisie alcatuita din urmatoarele
persoane:
-

Director executiv adjunct al D. G. A. S. P. C. Constanta;

sef serviciu rezidential adulti;

sef Centru Pilot Techirghiol;

Asistentul social ce instrumenteaza cazul.

Comisia se ntruneste la sediul D.G.A.S.P.C. Constanta pentru a lua


decizia de admitere/respingere a dosarului.
Decizia este comunicata director executiv al D. G. A. S. P. C. Constanta
aproba sau nu aceasta decizie.
Decizia se nregistreaza la Comisie, urmnd a fi comunicata
solicitantului n termen de 15 de zile de la depunerea dosarului.
Contestatiile pot fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. n termen 30 zile de la
primirea deciziei. Rspunsul la contestatie se comunica in 30 zile de la
depunerea acesteia.

2. Procedura privind evaluarea initiala /reevaluarea


beneficiarilor serviciilor rezidentiale
Evaluarea se realizeaza de echipa multidisciplinara a Centrului
Rezidential, formata din: medic generalist, asistent social, cu participarea
beneficiarului si a reprezentantului sau legal.
n baza evaluarii initiale se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate
beneficiarilor, tinndu-se cont de programul individual de reabilitare,
readaptare si reintegrare socio- profesionala, emis de comisia de expertiza
medicala a persoanelor adulte cu handicap.
Reevaluarea se efectueaza cnd apar modificari semnificative ale
starii psiho- fizice, la 6 luni, cnd rezidenta depaseste 6 luni, si la iesirea
din institutie.

Datele privind evaluarea initiala si reevaluarile sunt nregistrate


n FIsA DE EVALUARE INDIVIDUAL (anexa 2) si FISA DE
REEVALUARE (anexa 3). Datele sunt confidentiale, avnd acces la ele
beneficiarul si reprezentantul sau legal.

3. Procedura privind sistarea serviciilor

Iesirea din Centrul se poate realiza la dorinta beneficiarului/ a familiei


acestuia sau prin transfer sau excludere.
n cazul n care beneficiarul/ familia acestuia doreste sa iasa din
centru, este nevoie de:
-

cerere adresata conducerii Centrului;

evaluare realizata de catre echipa multidisciplinara;

ancheta sociala, pentru a se stabili daca acest demers este n


interesul rezidentului.

Documentele se depun la Serviciul Rezidential Adulti din cadrul D. G. A.


S. P. C. Constanta, ce va ntocmi un referat pe care l va supune aprobarii
Directorului Executiv.
Iesirea prin transfer/ excludere se realizeaza n urmatoarele situatii:
-

daca familia sau reprezentantul legal si-a mutat domiciliul n alta


localitate care are n apropiere un centru ce ofera servicii similare;

daca familia sau reprezentantul legal si-a schimbat domiciliul n alt


judet;

daca cerintele de reabilitare ale beneficiarului depasesc posibilitatile


de servicii ale centrului.

pentru comportamente ce sunt un pericol pe beneficiar sau pentru


ceilalti beneficiari;

pentru comportamente care prejudiciaza sau deranjeaza rutinele


zilnice ale activitatilor centrului;

n cazul pierderii autorizatiei de functionare de catre Centrul


Rezidential.

Documentele ntocmite se depun la Serviciul Rezidential Adulti din


cadrul D. G. A. S. P. C. Constanta, ce va ntocmi un referat pe care l va
supune aprobarii Directorului Executiv.

La iesire, Centrul de Ingrijire si Asistenta Poarta Alba ntocmeste,


pentru fiecare beneficiar, o FOAIE DE IEsIRE (anexa 4) completata de
asistentul social, in care sunt precizate: data iesirii; motivele; locatia in care
se muta beneficiarul (alta unitate de asistenta sociala, locuinta proprie etc.);
persoana de contact care va putea da relatii despre evolutia ulterioara a
beneficiarului.
Pentru fiecare beneficiar, Centrul ntocmeste un dosar care contine:
Fisa de evaluare/reevaluare, Planul Individualizat de Servicii si Foaia de
iesire; dosarul se ntocmeste n doua exemplare dintre care unul se
nmneaza cu semnatura de primire, beneficiarului/reprezentantului legal
sau familiei (dupa caz), iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire,
departamentului de asistenta sociala din cadrul autoritatii locale/ judetene
care va monitoriza beneficiarul dupa iesirea din Centru.

4. Procedura
beneficiarii

privind

relatia

personalului

cu

Centrul are elaborat Codul drepturilor beneficiarilor (anexa 5) si l


face cunoscut personalului sub semnatura de luare la cunostinta, la
ncadrare;
Centrul are elaborat Codul Etic (anexa 6) si l face cunoscut
personalului sub semnatura de luare la cunostinta, la ncadrare;
Codul Etic si Codul Drepturilor Beneficiarilor sunt aduse la cunostinta
beneficiarilor/reprezentantilor lor legali, la admitere. Centrul asigura

prezentarea lor n forme accesibile diverselor categorii de persoane cu


dizabilitati;

5. Procedura privind nregistrarea si rezolvarea


sesizarilor/reclamatiilor
Centrul pune la dispozitia beneficiarilor si reprezentantilor lor legali
formulare tipizate pentru nregistrarea sesizarilor/reclamatiilor (anexa 7).
Reclamatii/sesizarile beneficiarilor ce nu pot comunica verbal si/sau
scris vor fi sprijiniti n acest demers de persoana de referinta desemnata
si/sau reprezentantii sai legali.
Reclamatiile/sesizarile sunt adresate conducerii centrului.
n functie de elementele reclamate/sesizate, seful de centru initiaza o
ancheta sau (daca nu sunt de competenta lui) nainteaza documentul catre
Directorul Executiv Adjunct al Directiei de Asistenta Sociala.
Raspunsul la reclamatii/sesizari va fi furnizat persoanelor interesate,
n scris, n termen de 30 zile de la nregistrare.

6. Procedura privind protectia mpotriva abuzurilor


si neglijarii
Conducerea Centrului Pilot deruleaza actiuni de informare privind
situatiile de abuz ce pot aparea: abuz fizic, psihologic, sexual, financiarmaterial, neglijare, discriminare, tratament degradant sau inuman.
Actiunile de informare vizeaza beneficiarii, reprezentantii legali,
angajatii si au ca scop prevenirea si identificarea situatiilor de
abuz/neglijare.
Centrul detine un Registru privind protectia mpotriva abuzurilor n
care managerul de caz consemneaza situatiile sesizate de catre
beneficiar/reprezentantul sau legal/angajati, precum si masurile ce sunt
luate. Toate aceste informatii sunt consemnate si n dosarul beneficiarului.

La admiterea n centru, beneficiarul sau reprezentantul sau legal,


este informat de existenta registrului si de modalitatea de nregistrare si
solutionare a suspiciunilor sau acuzatiilor de abuz/neglijenta.
n termen de maxim 24 ore, managerul de caz anunta n scris seful
de centru despre situatia consemnata.
seful de centru are obligatia sa informeze imediat D.G.A.S.P.C. ce
constituie o comisie de ancheta pe care o trimite sa investigheze n termen
de 48 ore.
Comisia de ancheta ntocmeste un referat ce trebuie sa cuprinda
rezultatele anchetei si propuneri de solutionare.
Referatul este naintat Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. care n
termen de 48 ore dispune masurile ce trebuie luate si sunt aduse la
cunostinta partilor interesate.
Masurile dispuse sunt nregistrate n Registrul privind protectia
mpotriva abuzurilor si n dosarul beneficiarului.
Masurile ce vizeaza restrictionare libertatii de miscare a beneficiarului
(contentionare si izolare) si care se decid doar de catre medicul psihiatru
cu acordul sefului de centru, sunt consemnate de managerul de caz n
acest registru si n dosarul beneficiarului.
n cazul n care situatia impune masuri de urgenta, se anunta seful de
centru care are obligatia sa contacteze institutiile publice ce pot interveni
imediat. Daca seful de centru nu este n institutie, este contactat telefonic
iar daca acest lucru nu este posibil, obligatia revine persoanei desemnate
sa-l nlocuiasca.
Registrul privind protectia mpotriva abuzurilor se gaseste ntr-un
spatiu sigur si accesibil permanent.

7. Procedura
deosebite

privind

notificarea

Evenimentele care se notifica sunt urmatoarele:

incidentelor

a) decesul unui beneficiar, inclusiv circumstantele n care s-a produs;


b) bolile infectioase si alte boli, conform normelor sistemului de
sanatate;
c) o ranire sau vatamare importanta ori accident;
d) contraventii si infractiuni;
e) orice acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al
personalului;
f) absenta nejustificata din centru (vagabondaj, prostitutie);
g) masurile de restrictionare a libertatii de miscare a beneficiarilor,
luate de personal in situatii de forta majora;
h) orice alte eveniment petrecut in Centru care afecteaza bunastarea
sau siguranta beneficiarilor.
Obligatia de a notifica revine, dupa caz, urmatoarelor persoane:
a) asistent social;
b) sef centru.
Notificarea se realizeaza n scris si telefonic n termen de 24 ore de la
producerea incidentului deosebit. Notificarea n scris se va face cu
confirmare de primire.
Asistentul social are obligatia sa consemneze notificarile si masurile
ntreprinse n dosarul beneficiarului.
Notificarile se adreseaza urmatorilor factori direct interesati:
a) familia/reprezentantul legal;
b) D.G.A.S.P.C.

S-ar putea să vă placă și