Sunteți pe pagina 1din 23

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 1 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Promovarea si mentinerea sanatatii

COD: PO-119-06

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 2 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n
cadrul ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management Director 28.10.2013
informatic) General
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii de promovare si mentinere a sanatatii copilului in Centru
si persoanele implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 3 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean ect.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatea desfasurata pentru implementerea si respectarea SMO cu privire la
promovarea si mentinere a sanatatii.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional;


Prezenta procedur se aplica pentru promovarea si mentinerea sanatatii copiilor si/sau tinerilor
care beneficiaza de masura plasamentului la Centru si este folosita practic de ctre toti salariatii
Centrului si de membrii echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optim i eficient a tuturor
aspectelor legate de caz, n interesul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- intocmirea Programului de Interventie Specializata privind sanatatea copilului/tanarului;
- intocmirea Fisei medicale, anexa a Programului de Interventie Specializata privind sanatatea
copilului/tanarului;
- intocmirea Procesului-verbal dupa fiecare activitate ce priveste educatia pentru sanatate;
- inregistrarea in Fisa medicala individuala a informatiilor referitoare la afectiunile medicale si
administrarea medicamentelor precum si normele stabilite de sistemul de sanatate (ex. vaccinarile);
- consemnarea primului ajutor intr-un registru medical existent in aparatul de urgenta, precizandu-se
numele copilului si/sau tanarului, data, ora, medicatia administrata, persoana care aplica;
- dotarea fiecarui apartament cu truse de urgenta;
- stabilirea meniurilor zilnice, sub supravegherea unei asistente medicale, in conformitate cu nevoile
biologice specifice fiecarui copil si/sau tanar, cu necesarul de calorii, in functie de regimurile alimentare
si in functie de preferintele copiilor si/sau tinerilor;
- intocmirea unui Proces-verbal de constatare, pentru medicamentele expirate, in baza caruia acestea
sunt scazute din gestiune;
- intocmirea unui Proces-verbal de predare primire pentru medicamentele expirate care sunt transportate
la Centrul de colectare a deseurilor rezultate din activitati medicale spre a fi incinerate;
- dotarea cabinetului medical cu recipiente speciale, de culoare galbena pentru colectarea materialelor
sanitare utilizate, precum si a medicamentelor expirate;
- intregul personal din Centru urmeaz cursuri de pregtire n acordarea primului ajutor, asigurate din
bugetul angajatorului. Copiii beneficiari de masura plasamnentului la Centru beneficiaz i ei de acest
gen de cursuri, n funcie de vrsta, gradul de maturitate i tipul dizabilitii i/sau gradului de handicap;
- medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal calificat sau/i de persoana de
referin a copilului, n condiii de supervizare stabilite de medicul de familie;
- in cazul infeciilor intercurente se pot administra, n regim de urgenta medicamente de uz general, de
ctre personalul calificat sau/i persoana de referin, n aceleai condiii de supervizare.

3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 4 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
-toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care au legatura cu promovarea si mentinerea
sanatatii copiilor si/sau tinerilor
Activitati care depind de activitatea procedurata:
-toate activitatile desfasurate in cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria privind promovarea si mentinerea
sanatatii copiilor si/sau tinerilor;

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman (S.M.C.;Compartimentul achizitii
publice si contractare servicii sociale etc)
Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care asigura implementarea
S.M.O. privind promovarea si mentinerea sanatatii in cadrul Centrului (S.M.C. etc)

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- Hotararea Guvernului 1434/2004, revizuita, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
mamagementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C.Teleorman;

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 5 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Teleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
5 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu
Centru dizabilitati si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
6 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului
7 Plan Planul Individualizat de Protectie este un document princare se realizeaza
individualizat de planificarea serviciilor, a prestatiilor si a masurilor de protectie speciala a
protectie (PIP) copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, in
vederea integrarii copilului, care a fost separat de familia sa, intr-un
mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp posibil.
8 Program de Programul de interventie specializat este anexa a PIP; este elaborat de
interventie specialistii din cadrul Centrului, in conformitate cu procedurile prevazute
specializat (PIS) in PIP.
9 Standarde minime Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al
obligatorii A.N.P.C.A,. aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C..N.S. Alexandria.
10 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director General
organizare si Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un ansamblu de
functionare proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a S.M.O..

7.2. Abrevieri ale termenilor

5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 6 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


Crt.
1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Propune
8 D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleoramn
9. C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria / Centru
Centru
10. MOF Metodologia de organizare si functionare
11 SMO Standarde minime obligatorii
12 ROF Regulament de organizare si functionare ROF D.G.A.S.P.C. Teleorman
D.G.A.S.P.C.
Teleorman
13 PIP Plan individualizat de protectie
14 PIS Program de interventie specilaizat
15 SMC Servicul management de caz

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Procedura de promovare si mentinere a sanatatii este o procedura aplicata tuturor copiilor care
beneficiaza de masura plasamentului la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
Procedura consta in asigurarea conditiilor necesare pentru identificarea si evaluarea permaneneta
a nevoilor fizice,emotionale si de sanatate ale fiecarui copil/tanar, precum si masurile corespunzatoare
pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea si mentinerea starii de sanatate, astfel
incat fiecare copil va beneficia de servicii medicale, stomatologice sau alte servicii de sprijin si
promovare a sanatatii, pentru a avea o stare de sanatate generala buna.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- Program de Interventie Specializat privind sanatatea copilului;
- Fisa medicala anexa a Programului de Interventie Specializat privind sanatatea copilului;
- Fisa medicala individuala;
- Registru medical pentru aparatul de urgenta;
- Proces verbal privind educatia pentru sanatate;
- Proces verbal pentru intocmirea meniurilor zilnice;
- Proces verbal de constatare a medicamentelor expirate;
- Proces verbal de predare a medicamentelor expirate;
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 7 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Programul de Interventie Specializat privind sanatatea copilului: Persoana responsabila


pentu elaborarea si coordonarea implementarii acestuia este medicul de familie, iar intocmirea
acestui document va fi facuta de asistentii medicali. Acesta va cuprinde activitatlie si masurile
corespunzatoare pentu asigurarea unei stari de sanatate corespunzatoare pentu copii/tinerii din
Centru; indrumare, sprijin si consiliere pe probleme de sanatate; igiena si ingrijire personala;
evaluarimedicale periodice si la nevoie, cu ocazia infectilor intercurente si a situatiilor de
urgenta; tratamente diverse, inclusiv de specialitate si stomatologice; nutritie si dieta; exercitiu si
odihna; reabilitare (kinetoterapi, logopedie, etc) si educatie pentru sanatate, inclusiv educatie
sexuala si contraceptiva.
Fisa medicala anexa a Programul de Interventie Specializat privind sanatatea copilului:
in aceasta fisa vor fi specificate toate informatiile referitoare la imunizari, boli, raniri
accidentale, alergii sau reactii adverse la administrarea unor medicamente, analize, etc., pe
perioada plasamentului.
Fisa medicala individuala: contine informatii cu privire la afectiunile medicale si administrarea
medicamentelor precum si normele stabilite de sistemul de sanatate (de exemplu vaccinarile)
Registru medical pentru aparatul de urgenta: in acest registru sunt consemnate activitatile de
acordare a primului ajutor; registrul se pastreaza in aparatul de urgenta; se precizeaza numele
copilului si/sau tanarului, data, ora, medicatia administrata, persoana care aplica;
Proces-verbal privind educatia pentru sanatate: fiecare copil si/sau tanar va beneficia de
educatie pentru sanatate, inclusiv despre efectele nocive ale fumatului, consumuluide alcool,
droguri, despre hepatita, infectia HIV/SIDA, bolile cu transmitere sexuala, protejarea propriei
persoane de prejudicii diverse, actiuni de intimidare si abuz in interiorul sau inafara unitatii.
Educatia pentru sanatate se face de asistentele medicale iar dupa fiecare activitate se intocmeste
un proces-verbal in care se prezinta detalii cu activitatea si semnaturile copiilor si/sau tinerilor
care au participat.
Proces-verbal pentru intocmirea meniurilo zilnice: meniurile zilnice vor fi stabilite de catre
asistentul medical in conformitate cu nevoile biologice specifice fiecarui copil si/sau tanar,
tinanadu-se cont de necesarul de calorii, de regimurile alimentare recomandate si de preferintele
copiilor si/sau tinerilor;
Proces-verbal de constatare a medicamentelor expirate: se intocmeste in momentul incare se
constata ca exista medicamente expirate, in baza caruia acestea sunt scazute din gestiune;
Poces-verbal de predare a medicamentelor expirate si a materialelor sanitare utilizate:
medicamentele care sunt expirate precum si materialele sanitare utilizate sunt transportate la
centrul de colectare a deseurilor rezultate din activitatile medicale spre a fi incinerate, unde se
incheie un proces verbal de predare primire.
8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4.

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
- recipiente speciale, de culoare galbena pentru colectarea materialelor sanitare utilizate, precum si
medicamentele expirate;
8.3.2. Resurse umane

7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 8 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia


8.3.3. Resurse financiare
- plata salarilor aferente personalului ;
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
Program de
Evaluarea nevoilor Medic de
1 Intervebtie La admiterea
copilului in ceea ce familie / Acte
Specializat copilului in Centru
priveste sanatatea si asistent medicale
privind sanatatea (maxim 3 luni)
promovarea sanatatii medical
copilului
Fisa medicala
anexa a
Evaluarea nevoilor Medic de
2 Programului de La admiterea
copilului in ceea ce familie / Acte
Interventie copilului in Centru
priveste sanatatea si asistent medicale
Specializata (maxim 3 luni)
promovarea sanatatii medical
privind sanatatea
copilului
Proces-verbal
Educatie pentru Asistent
- privind educatia Permanent
sanatate medical
3 pentu sanatate
Urmarirea evolutiei
4 starii de sanatate a Asistent Acte Fisa medicala
Permanent
copilului si/sau medical medicale individuala
tanarului
Administrarea de Registru
medicamente in caz de Asistent medical pentru
- Permanent
5 urgente medicale meidcal aparatul de
primul ajutor urgenta
Proces-verbal
6 Stabilirea meniurilor Asistent pentru stabilirea
- Permanent
zilnice medical meniurilor
zilnice
7 Constatarea expirarii Proces-verbal
termenului de Asistent de constatare a Ori de cate ori
-
valabilitate al medial medicamentelor este nevoie
medicamentelor expirate
8 Predarea Asistent - Proces-verbal Ori de cate ori
medicmentelor expirate medical de predare a este nevoie
si a materialelor medicamentelor

8
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 9 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

sanitare utilizate expirate


9 Contracte
Asigurarea colaborarii
sau
dinte Centru si Conducerea
Conventii - Permanent
furnizorii de servicii institutiei
de
medicale
colaborare

Fluxul activitatilor

START

PIS ul privind sanatatea copilului


Medic de familie/asistent medical
La instituirea masurii 01
de plasament Evaluare anevoilor copilului in ceea ce
priveste sanatatea si promovarea sanatatii

Medicul de familie/asistent medical Fisa medicala anexa a PIS


La instituirea masurii 02
de plasament Evaluare anevoilor copilului in ceea ce
priveste sanatatea si promovarea sanatatii

Proces-verbal
Asistent medical privind educatia pentru sanatate
03
Ori de cte ori este nevoie
Educatie pentru sanatate

Asistent medical Fisa medicala individuala


04
Permanent Urmarirea evolutiei starii de sanatate a
copilului/ tanarului

Asistent medical
Permanent 05 Registru medical
Administrarea de medicamente in caz de pentru aparatul de urgenta
urgente medicale primul ajutor

Asistent medical
Permanent 06 Proces-verbal pentru stabilirea
Stabilirea meniurilor zilnice meniurilor zilnice

Ori de cate ori este nevoie


Asistent medical
9 07
Constatarea expirarii termenului de
valabilitate al medicamentelor
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 10 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Proces-verbal
de constatare a medicamentelor expirate

Asistent medical
Proces-verbal de predare a
Ori de cate ori este nevoie 08
medicamentelor expirate
Predarea medicamentelor expirate si a si a materialelor sanitare utilizate
meterialelor sanitare utilizate

Conducerea institutiei
Ori de cate ori este nevoie 09 Centracte sau conventii de colaborare

Asigurarea colaborarii dintre Centru si


furnizorii de servicii medicale

Stop

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

10. Anexe, inregistrari, arhivari

10
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 11 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
C.T.P.T.F.C.
Medic de N.S.
PIS ul privind
familie / Alexandria C.T.P.T.F.C.N Pe durata
1. sanatatea - 1
asistent .S. Alexandria plasamentului
copilului
medical

Medic de - C.T.P.T.F.C.
Fisa medicala familie / N.S. C.T.P.T.F.C.N Pe durata
2. 1
anexa a PIS asistent Alexandria .S. Alexandria plasamentului
medical
- C.T.P.T.F.C.
Fisa medicala Asistent N.S. C.T.P.T.F.C.N Pe durata
3. 1 Alexandria
individuala medical .S. Alexandria plasamentului

- C.T.P.T.F.C.
Proces-verbal N.S.
Asistent C.T.P.T.F.C.N
4 privind educatia 1 Alexandria Permanent
medical .S. Alexandria
pentru sanatate

Registru - C.T.P.T.F.C.
medical pentru Asistent N.S. C.T.P.T.F.C.N
5 1 Alexandria Permanent
aparatul de medical .S. Alexandria
urgenta
Proces-verbal - C.T.P.T.F.C.
pentru stabilirea Asistent N.S. C.T.P.T.F.C.N
6 1 Alexandria Permnanet
meniurilor medical .S. Alexandria
zilnice
Proces-verbal Sef C.T.P.T.F.C.
de constatare a Asistent Centru N.S. C.T.P.T.F.C.N Ori de cate ori este
6 1 Alexandria
medicamentelor medical .S. Alexandria nevoie
expirate
Sef C.T.P.T.F.C.
C.T.P.T.F.C.N
Proces-verbal Centru N.S.
.S. Alexandria
de predare a Asistent Alexandria Ori de cate ori este
7 2
medicamentelor medical Directia de Directia de nevoie
expirate Sanatate Sanatate
Publica Publica

11. Cuprins

11
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 12 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 4
8. Descrierea procedurii operationale 6
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 10
10. Anexe, inregistrari, arhivari 11
11. Cuprins 12
12. Anexe - model documente 12-21

12. ANEXE MODEL DOCUMENTE

ANEXA NR. 1 - PROGRAMUL DE INTERVENTIE SPECIALIZT - PRIVIND


SANATATEA COPILULUI

ANEXA NR 2 FISA MEDICALA - ANEXA A PROGRAMULUI DE INTERVENTIE


SPECIALIZT - NEVOI DE SANATATE SI PROMOVAREA SANATATII

ANEXA NR. 3 PREOCES - VERBAL PRIVIND EDUCATIA PENTRU SANATATE

ANEXA NR. 4 REGISTRU MEDICAL PENTRU APARATUL DE URGENTA

ANEXA NR. 5 PROCES - VERBAL DE INTOCMIRE A MENIURILOR ZILNICE

ANEXA NR. 6 PROCES - VERBAL DE CONSTATARE A MEDICAMENTELOR


EXPIRATE

ANEXA NR. 7 PROCES - VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A


MEDICAMENTELOR EXPIRATE LA CENTRUL DE COLECATARE A
DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE
Anexa 1
12
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 13 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

PROGRAM DE INTERVENTIE SPECIALIZAT

PRIVIND SANATATEA COPILULUI

Compartimentul ...........................................................
Rev. ............ din ...........
Nume si prenume .........................................................................
CNP .............................................................................................

Responsabil:
Medic de familie:
Asistent medical:
Sef centru:
Educator:

Persoana de referinta: ....................................................................., functia ................................................


Nume specialistului care raspunde de program ...........................................................................................
Specialitatea ...................................................................

Starea de sanatate le admterea in Centru: Diagnosticul stabilit de medicul specialist in urma evaluarii
complexa a nevoilor sale:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Tipul de dizabilitate:
Fizic
Somatic
Auditiv
Vizual
Psihic
Neurologic
Asociat
Boli rare
HIV/SIDA

13
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 14 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

A. EVALUARI MEDICALE PERIODICE SI LA NEVOIE:

Diagnostic: ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Antecedente personale, fiziologice, patologice: ..........................................................................................


......................................................................................................................................................................

Examen clinic general: ................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................
Examene de specialitate: ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Investigatii de laborator: ..............................................................................................................................


......................................................................................................................................................................

Examene paraclinice: ...................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................

Imunizari: .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Internari: -.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

B. INDRUMARE, SPRIJIN SI CONSILIERE PE PROBLEME DE SANATATE

OBIECTIV ACTIVITATEA PERSOANA TERMENUL OBSERVATII


RESPONSABILA
Formarea Formarea deprinderilor
deprinderilor de a se spala/sterge
elementare de singur;formarea
igiena personala depro\inderilor de a
folosi corect toaleta;
formarea deprinderilor
de a se spala corect pe
dinti; formarea
deprinderii de a anunta
inceputul perioadei
menstruale si
comportamnetul
adecvat; formarea
controlului sfincterian
Sprijin pentru Formarea deprinderilor
prevenirea bolilor de a se spala pe maini
contagioase inainte de a manca,
dupa folosirea toaletei
14
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 15 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

si ori de cate ori este


necesar; formarea de
deprinderi de folosire
individuala a veselei si
a obiectelor personale
de igiena
Sprijin pentru Copilul este avertizat in
prevenirea permanenta asupra
situatiilor de risc potentialelor pericole

C. ACTIVITATI DE IGIENA SI INGRIJIRE PERSONALA

OBIECTIV ACTIVITATEA PERSOANA TERMENUL OBSERVATII


RESPONSABILA
Asigurarea igienei - spalatul mainilor,
corporale danturii, igiena
intima, tuns,
pieptanat, taiat
unghii
Asigurarea Alegerea
vestimentatiei vestimentatiei
adecvate, pastrarea
hainelor in bi\una
stare
Asigurarea Periuta de dinti,
materialelor sapun, pasta de
igienico sanitare dinti, etc.
pt. uz personal

D. TRATAMENTE:

a. Tratamente de specialitate:
Data
Diagnostic
Medic specialist
Medicatie
recoandata

b. Tratamente stomatologice:

c. Monitorizarea efectelor secundare a medicatiei administrate pe termen indelungat sia schimbarii


stariide sanatate a copilului:

15
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 16 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

E. NUTRITIE SI DIETA:
Hranire autonomie:
- totala
- partiala
- nula

Necesar de calorii zilnic in functie de varsta, sex, afectiune:

Regim dietetic:

Observatii:

F. ABILITARE / REABILITARE

Fizioterapie
Termen Obiective Activitati Persoane implicate
Lung
Mediu
Scurt

Kinetoterapie si masaj:
Termen Obiective Activitati Persoane implicate
Lung
Mediu
Scurt

Logopedie:
Termen Obiective Activitati Persoane implicate
Lung
Mediu
Scurt

Terapie psiho-motrica si de abilitate manuala:


Termen Obiective Activitati Persoane implicate
Lung
Mediu
Scurt
Terapii prin invatare:
16
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 17 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Termen Obiective Activitati Persoane implicate


Lung
Mediu
Scurt

Organizarea si formarea autonomiei personale:


Termen Obiective Activitati Persoane implicate
Lung
Mediu
Scurt

Adaptarii ale Programului de Interventie Specializat - pentru sanatate:


Nr. ....... din ..........

Motivatie: .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Modificari ale continutului PIS: ..................................................................................................................


......................................................................................................................................................................

Persoana responsabila .............................................................................


Nume si prenume: .....................................................................................
Functia ........................................... Semnatura: ...........................................
Data: ......................................................

Monitorizare si evaluare

Obiective propuse Activitati Rezultate asteptate Razultate obtinute Dificultati si


intreprinse solutii pt.
depasirea lor

Data ..........................................

Anexa 2

17
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 18 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

FISA MEDICALA

ANEXA A PROGRAMULUI DE INTERVENTIE SPECIALIZT


- PRIVIND SANATATEA COPILULUI -

Numele: .......................................................................
Prenumele: .................................................................
Data nasterii: ................................................................
Domiciliul: ..................................................................
Antecedente heredo-
colaterale: .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................
Antecedente
personale: .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................

Consultatii, Investigatii:

Data, Locul Simptome Diagnostic Cod Prescriptii Nr. certificat


anul, consultatiilor /Recomandari
luna
ziua

18
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 19 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Anexa 3

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr. ______ / _____________

PROCES VERBAL
PRIVIND EDUCATIA PENTRU SANATATE
Intocmit astazi ____________________

Subsemnata ______________________________________, asistent medical la C.T.P.T.F.C.N.S.


Alexandria, astazi ___________________, am procedat la efectuarea periodica privind educatia pentru
sanatate a beneficiarilor de masura plasamnetului la Centru, avand ca tema
___________________________________________________________________________________.
Descrierea activitatii:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
La discutii au participat copiii si/sau tinerii prezenti la modulul _______, ap. __________.

Asistent medical:
______________________

Consiliul copiilor
care au participat la discutii, reprezentat de:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

19
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 20 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Anexa 4

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

REGISTRU MEDICAL
- PENTRU APARATUL DE URGENTA -

Nr. Numele si Data Ora Medicatia Motivul Persoana Semnatura


Crt. prenumele administrata administrarii care
copilului/tanarului (inclusiv dozajul) aplica
/ tratamentul

20
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 21 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Anexa 5

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

PROCES - VERBAL
PRIVIND INTOCMIREA MENIURILOR ZILNICE

Subsemnata _____________________________, asistent medical la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria,


consultand consiliul copiilor, astazi ______________ am proceddat la intocmirea meniurilor zilnice
pentru perioada _____________
LUNI:
- Dimineata:
- Pranz:
- Seara:
MARTI:
- Dimineata:
- Pranz:
- Seara:
MIERCURI:
- Dimineata:
- Pranz:
- Seara:
JOI:
- Dimineata:
- Pranz:
- Seara:
VINERI:
- Dimineata:
- Pranz:
- Seara:
SAMBATA:
- Dimineata:
- Pranz:
- Seara:
DUMINICA:
- Dimineata:
- Pranz:
- Seara:
Intocmit,
Consiliul copiilor: am luat la cunostinta:
21
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 22 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Anexa 6

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr. ______ / -_______________

PROCES - VERBAL
DE CONSTATARE A MEDICAMENTELOR EXPIRATE

Subsemnata, _______________________________________, avand functia de asistent medical


la Centrul teritorial pentru protecrtia copilului cu nevoi speciale Alexandria, va aduc la cunostinta ca in
stocul cabinetului nostru se afla urmatoarelel medicamente expirate:
*
*
*

Asistent medical,
____________

22
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Promovarea si mentinerea sanatatii
Pagina 23 din 23
COD: PO119-06
Exemplar nr. 1

Anexa 7

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr. ______ / _____________

PROCES - VERBAL
DE PREDARE PRIMIRE A MEDICAMENTELOR EXPIRATE LA CENTRUL DE
COLECATARE A DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE
Intocmit astazi _______________________

Subsemnata, _________________________________, asistent medical la Centrul teritorial


pentru protectoa de tip familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria si
__________________________ avand functia de ___________________________ la
________________________________________
am procedat primul la predarea secundul la primirea urmatoarelor medicamnete expirate si deseuri
rezultate in urma activitatii medicale.

Am predat ,

Am primit,

23