Sunteți pe pagina 1din 7

Teoria Virginiei Henderson nevoi fundamentale

Nursing= a ingriji ( engl. to nurse) Nursing-ul = definita data de OMS este o parte integranta al sistemului de ingrijire al sanatatii cuprinzand: promovarea sanatatii; prevenirea bolii; ingrijirea persoanelor bolnave (fizic, psi ic, andicapati) de toate varstele, in toate unitatile sanitare, asezarile comunitare si in toate formele de asistenta sociala. Nursingul comunitar = sinteza practicii de nursing si a educatiei sanitare, cu scopul de a mentine si a stimula sanatatea populatiei. Virginia Henderson defineste nursing!ul altfel: "Sa ajuti individual, fie acesta bolnav sau sanatos, sa!si afle calea spre sanatate sau recuperare, sa ajuti individual, fie bolnav sau sanatos, sa!si foloseasca fiecare actiune pentru a promova sanatatea sau recuperarea, cu conditia ca acesta sa aiba taria, vointa sau cunoasterea, necesare pentru a o face, si sa actioneze in asa fel incat acesta sa!si poarte de grija singur cat mai curand posibil.# $adrul conceptual al %irginiei &enderson se bazeaz' pe definirea a () nevoi fundamentale. *tingerea de c'tre pacient a independen+ei ,n satisfacerea acestor nevoi este +elul profesiei de asistent' medical'. -up' %irginia &enderson nevoia fundamentala. este o necesitate vital', esential' fiin+ei umane pentru asigurarea st'rii de bine din punct de vedere fizic .i mintal. -ependenta in satisfactia nevoilor reprezinta incapacitatea persoanei de a adopta comportamente sau de a indeplini singur, fara ajutorul unei persoane, actiuni care sa!i permita un nivel acceptabil in satisfacerea nevoilor astfel incit sa fie independent. Originea probabila a acestei dependente este: ! ! ! lipsa de forta (pacientul nu poate) lipsa de vointa (pacientul nu vrea) lipsa de cunoastere (pacient ul nu stie cum sa acti onez e pentru sat isfacerea nevoi lor personal e. treptat, de la (

*.ezarea lor de la ( la () se suprapune piramidei Maslo/, interven+ia nursing f'c0ndu!se tot la (), pe primele pozi+ii fiind a.ezate nevoile fiziologice vitale. $ele () nevoi fundamentale sunt: 1.A RESPIRA. .A SE A!I"ENTA #I HI$RATA. %.A E!I"INA. &.A SE "I#'A( A P)STRA * +,N)P*ST,R). -.A $*R"I( A SE *$IHNI. ..A SE /"+R)'A #I $E0+R)'A. 1.A-#I "EN2INE TE"PERAT,RA'*RP,!,I /N !I"ITE N*R"A!E. 3.A 4I ',RAT( A-#I PR*TE5ATE6,"ENTE!E. 7.A EVITA PERI'*!E!E. 18.A '*",NI'A. 11.A A'2I*NA $,P) 'RE$IN2E!E #IVA!*RI!E SA!E. 1 .A SE REA!I0A. 1%.A SE RE'REA. 1&.A /NV)2A.

(. A res9ira 1 este func+ia organismului prin care se prime.te o2igen atmosferic .i se elimin' bio2id de carbon. Se adaug' .i nevoia de a avea .i o :un; circula<ie. Se .tie c' sistemul circulator este cel care asigur' integrarea func+iilor organismului, s0ngele fiind transportorul pentru gazele sanguine;

3. A men<ine tem9eratura cor9ului constant;. 4unc+ia de termoreglare este asigurat' de c'tre ipotalamus .i este variabil' ,n func+ie de v0rst', clim' etc 3. A se alimenta =i a se >idrata. *limentele constituie sursa de energie .i substratul biologic pentru celulele organismului. 4'r' ap', via+a nu este posibil'; 5. A elimina, func+ie care poate fi fiziologic', precum: eliminarea renal' (urin'), eliminarea intestinal' (fecale), eliminarea prin sebum, transpira+ie, menstrua+ie. 6e l0ng' elimin'rile fiziologice, mai sunt .i cele patologice, un e2emplu fiind v'rs'tura. %omitatul este impropriu considerat de toi ca fiind din stomac, prin eliminarea alimentelor. %omitatul ,nseamn' eliminarea din c'ile aeriene, adic' din pl'm0ni, a anumitor secre ii. %'rs'tura ,nseamna eliminarea din stomac. ). A se mi=ca( a avea o :un; 9ostur;. *ceast' func+ie asigur' independen+a bolnavului ,n deplasare, ,n vederea realiz'rii necesit'+ilor. 7. A dormi( a se odi>ni. 8ste dovedit faptul c' somnul .i odi na sunt indispensabile pentru integrarea func+iilor organismului. 9. A se ?m:r;ca =i de@:r;ca. -in punct de vedere biologic, aceast' necesitate ofer' ec ilibrul termic organismului. 6rin ,mbr'c'minte se evit' pierderea c'ldurii .i a umidit'+ii, contaminarea tegumentelor cu praf .i substan+e iritante .i e2punerea la radia+iile solare. :. A men<ine tem9eratura cor9ului constant;. 4unc+ia de termoreglare este asigurat' de c'tre ipotalamus .i este variabil' ,n func+ie de v0rst', clim' etc ;. A fi curat( a-=i 9roteAa tegumentele =i mucoasele (nevoia de igien') 1 care rezid' din nevoia de a!.i proteja corpul ,mpotriva agresiunilor e2terne. %or fi astfel protejate: tegumentele, fanerele ( p'rul .i ung iile), cavit'+ile .i orificiile (nas, urec i, gur', tubul digestiv, organe genitale). <. A evita 9ericolele 1 care pot afecta organismul direct ( agresiuni biologice) sau indirect (agresiuni psi ologice .i sociale). (= A comunica cu semenii. $omunicarea poate fi de tip verbal, auditiv sau vizual. >ot aici ,nt0lnim .i se2ualitatea, prin ea realiz0ndu!se sc imburi interumane, sau se creeaz' sentimente, idei, emo+ii, tr'iri. ((. A ac<iona du9; credinele i valorile sale ( nevoia de a!.i practica religia)1 asistena medical' va ,ngriji pacientul +in0nd cont de op+iunea religioas' a pacientului .i nu va ,ncerca s' modifice convingerile pacientului. (3. A fi ocu9at 9entru a fi util (nevoia de a se realiza) 1 este nevoia care se refer' la realizarea individului prin studiu .i prin munc'. (5. A se recreea 1 este o func+ie fundamental' comun' fiin+elor umane. 8a intervine favorabil ,n ec ilibrul biologic. (). A ?nv;<a 1 este nevoia prin care fiecare individ tinde la realizare .i autodep'.ire i prin care poate afla cum s'!i p'streze s'n'tatea;

S-ar putea să vă placă și