Sunteți pe pagina 1din 4

EXEMEN

DIAGNOZA SI SOLUTIONAREA PROBLEMELOR SOCIALE


CRENGANIS MARIA-MARCELINA
SUBIECTE:
Subiectul nr. 1 – Tratarea corespunzatoare a acestui subiect inseamna dobandirea notei 5 la
examen.
Prezentati definitia conceptului de problema sociala asa cum este prezentat in literatura de
specialitate si mentionati elementele componente ale acesteia.
C. Zamfir definește problema socială ca un proces, o caracteristica, o situatie despre care
societatea sau un subsistem al ei consideră că trebuie schimbat. O alta definitie de acelasi autor,
problema socială este definită ca un factor, un process, o stare socială sau naturală care afectează
negative functionarea societății și condiția umană. În aceste doua definitii autorul include
“obiectul” adică sursa de dificultăti asupra căreia urmează să se acționeze pentru a genera
schimbarea și “conștientizarea dificultății” care presupune eliminarea problemei prin
conștientizarea problemei la nivelul sistemului și intervenția unei schimbări.

Subiectul nr. 2 – Tratarea corespunzatoare a acestui subiect si a subiectului nr.1 inseamna


dobandirea notei 8 la examen.
Realizati diagnoza problemei sociale - ingrijirea varstnicilor in contextul socio economic
contemporan si prezentati procesul de planificare in rezolvarea acesteia.

Stabilirea obiectivelor generale și specifice


Obiectiv General 1 - Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice și asigurarea condițiilor
pentru îmbătrânire activă și viață demnă
Obiectiv specific: Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale, medicale,
educație pe tot parcursul vieții, ocupare
Obiectiv General 2: Dezvoltarea unui sistem coerent, echitabil şi sustenabil de servicii sociale
adresate persoanelor vârstnice
Obiectiv specific: Dezvoltarea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii
comunitare integrate persoanelor vârstnice
Stabilirea stragiilor
Este indicat sa folosim strategii emancipatoare, potrivite schimbarii si dezvolatrii, orientate spre
cauzele care au declansat problema sociala. Aceste strategii implica atat resurse umane cat si
financiare pe termen lung.
Directii de actiune:
- Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice și asigurarea condițiilor pentru îmbătrânire
activă și viață demnă
- Dezvoltarea unui sistem echitabil şi sustenabil de servicii sociale adresate persoanelor
vârstnice dependente
Grup tinta
- Persoane vârstnice aflate în dificultate
- Familiile acestora
- asistenţi personali şi reprezentanţii legali ai persoanelor vârstnice incadrate în grad de
handicap grav
- persoane aflate în situaţie de risc ce solicită internare în Căminul pentru Persoane
Vârstnice
- persoane vârstnice, fără susținători legali ce necesită servicii de îngrijire la domiciliu
- Comunitatea
- ONG-uri

Planificarea, definirea si stabilirea activitatilor


Activitati pentru obiectivul propus nr. 1
- Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la
sistemul de servicii și beneficii sociale;
- Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatile publice locale, medicul de familie, cu
scopul de a îmbunătăți accesul persoanelor vârstince la servicii de sănătate

Activitati pentru obiectivul propus nr. 2


- Înființarea de centre/modernizare destinate persoanelor varstnice
- Monitorizarea calității serviciilor sociale furnizate persoanelor vârstnice
- Elaborarea și implementarea unei metodologii de identificare a serviciilor sociale
acordate persoanelor vârstnice, a numărului de persoane vârstince beneficiare de servicii
sociale, a respectării standardelor de calitate

Resurse:
- Resurse financiare și materiale alocate de la bugetul local;
- Resurse financiare din fonduri europene (fonduri structurale, alte finanțări
nerambursabile);
- Resurse financiare din finanțări guvernamentale
- Resurse umane;
- Resurse instituționale.
Rezultate așteptate
- Parteneriate locale dezvoltate în scopul îmbunătățirii accesului persoanelor vârstnice la
servicii de sănătate;
- Dezvoltarea structurilor destinate asistenței și protecției persoanelor vârstnice;
- Rețea de servicii de îngrijire la domiciliu la nivel comunitar inființată;
- Servicii de îngrijire pentru persoane vârstnice înființate la nivel local;
- Metodologie de raportare și monitorizare a numărului de persoane vârstnice beneficiare
de servicii sociale elaborată.

Cadrul implementarii planului de acțiune


Instituții responsabile și parteneri
Responsabilitatea implementării porneste de la autorităţile administraţiilor publice locale,
si institutiile publice locale (educație, sănătate, cultura, etc), Partenerii neguvernamentali și
privați (inclusiv furnizorii privați de servicii sociale), instituțiile de cult recunoscute de lege,
societate civilă își vor concetra activitatea pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor prezentei
strategiei.

Monitorizarea și evaluarea
Monitorizarea şi evaluarea se realizează în scopul verificării atingerii obiectivelor
specifice, a modului în care au fost atinse aceste obiective, cât şi a măsurii în care rezultatele
implementării activităţilor au corespuns cu cele stabilite iniţial, respectarea termenelor şi a
conţinutului activităţilor derulate. Monitorizarea este realizata lunar prin intermediul raporatelor
de monitorizare.
Evaluarea este esentială pentru a se evita risipa efortului pe căi probate a fi insuficiente.
Astfel, monitorizarea poate asigura implementarea cu success a planului, dar nu neapărat
realizarea obiectivelor propuse. Astfel evaluarea deschide un alt tip de analiza: raportarea
strategiei propuse, realizarea obiectivului propus, eficacitate globala a acțiunii sociale. Evaluarea
impune identificarea factorilor responsabili de eventualul eșec sau de eficacitatea scazuta.
Evaluarea trebuie făcută în toate etapele, dar într-un mod specific. Cauza eficienței scăzute poate
consta în deficințe de orice faza parcursă a procesului: poate planul a fost corect și suficient
implentat, sau poate planul a fost defectuos conceput, implementarea strategiei într-un plan a fost
corectă, dar strategia în sine nu a fost o alegere bună, sau stabilirea priorităților nu a fost coretă,
sau problema solutionată a fost prost definită sau a fost o falsa problemă.

Subiectul nr. 3 – Tratarea corespunzatoare a acestui subiect si a subiectelor nr.1 si 2


inseamna dobandirea notei 10 la examen.
Prezentati cele doua abordari ale dinamicii problemelor sociale (C. Zamfir, 2006).
1. Abordarea tradițională, face referire la problemele care persistă sau la soluționarea lor cu
scopul de eliminare. Aceasta abordare este una de actiune, spontană.

2. Abordarea modernă, are ca obiectiv abordarea strategică planificata a solutionarii


problemelor sociale si este orientate espre dezvoltare sociala.

S-ar putea să vă placă și