Sunteți pe pagina 1din 2

Componentele secvenţiale ale procesulului tehnologic dintr-un magazin.

Procesul tehnologic al unui magazin este considerat un sistem de activităţi principale şi


secundare, mai mult sau mai puţin continue, desfăşurate simultan sau succesiv. Procesele principale se
desfăşoară în sala de vânzare şi sunt reprezentate de toate activităţile care contribuie în mod direct la
desfacerea mărfurilor. Procesele secundare se desfăşoară în spaţiile auxiliare ale magazinului şi sunt
reprezentate de activităţi conexe, de susţinere, facilitare a celor din prima categorie.

I. PROCESE SECUNDARE
a. Recepţia mărfurilor
- preluare de la furnizori;
- dezambalarea;
- verificarea documentelor însoţitoare,
- identificarea mărfurilor;
- controlul cantitativ (numărare, cântărire) şi calitativ (integral sau prin sondaj);
b. Depozitarea mărfurilor
- aşezare în rafturi, pe palete, în stive;
-conservare (păstrare)
- manipulare şi transport;
c. Pregătirea mărfurilor pentru vânzare
- sortare;
-porţionare;
-prelucrare;
-cântărire;
- preambalare şi ambalare;
- marcarea preţului;
- ştergere de praf;
-montare şi alte operaţii care asigură utilitatea produsului
- transportul mărfurilor în sala de vînzare;

II. PROCESE PRINCIPALE


a.Prezentarea şi vânzarea mărfurilor
- repartizarea sortimentului în sala de vânzare;
- expunerea mărfurilor pe mobilier;
- marcarea preţurilor la locul de amplasare pe mobilier;
- oferirea de consultanţă;
- demonstraţii practice la locul de vânzare;
- (uneori) întocmirea, ataşarea bonurilor de plată;
b.Încasarea şi eliberarea mărfurilor
- (uneori) transportul mărfurilor spre casă;
- înregistrarea preţurilor;
- calcularea sumei de plată;
- primirea contravalorii mărfurilor;
- (uneori) ambalarea şi eliberarea mărfurilor;

III. PROCESE SECUNDARE


a.Circulaţia ambalajelor goale
- (uneori) preluarea ambalajelor de la clienţi;
- restituirea sumei de garanţie;
- gruparea pe tipuri de ambalaje (cutii, cartoane, recipienţi, etc);
- transportul ambalajelor.

Elementele generale ale tehnologiei comerciale se se adaptează la specificul fiecărui tip de


magazin.
Proiectarea tehnologiei comerciale urmăreşte:
- stabilirea celor mai adecvate soluţii pentru vehicularea, păstrarea, depozitarea şi pregătirea
mărfurilor pentru vânzare;
- alegerea celor mai raţionale forme de desfăşurare a acestora (în special forme de expunere şi
vânzare a mărfurilor);
- determinarea necesarului de utilaje comerciale în funcţie de asortimentul de mărfuri şi formele de
vânzare practicate;
- asigurarea unui raport judicios între efectivul personalului comercial şi cel al vizitatorilor
magazinului, pe de o parte şi între utilajele comerciale şi specificul mărfurilor comerciale pe de altă parte.